Australsk lærermøte vedtar resolusjoner til forsvar for Julian Assange

Av Oscar Grenfell
3 January 2020

Ei gruppe lærere og undervisningspersonell ved Footscray City College, en offentlig high school i den australske byen Melbourne, avholdt den andre uka av desember et møte der de vedtok resolusjoner til forsvar for Julian Assange og oppfordret til en kampanje til hans forsvar.

Møtet, der 16 lærere og støttepersonell deltok, vedtok også å opprette en komité som skal videreføre kampen for Assanges løslatelse. Møtet krevde at den australske regjeringen må oppfylle sine forpliktelser overfor WikiLeaks-grunnleggeren, som er en australsk statsborger og journalist, ved å blokkere for hans truede utlevering til USA og sikre hans løslatelse fra det britiske fengselet Belmarsh Prison.

Lærere og undervisningspersonell ved Footscray City College

Den første resolusjonen erklærte: «At dette møtet av lærere motsetter seg den pågående forfølgelsen av Julian Assange, journalisten, forleggeren og grunnleggeren av WikiLeaks, og av den modige varsleren Chelsea Manning. Nils Melzer, FN-spesialrapportør om tortur, advarer spesifikt for at ‘Assanges fortsatte eksponering for vilkårlighet og overgrep snart kan ende med å koste hans liv.’»

«Vi insisterer på at den føderale Morrison-regjeringen anvender sine diplomatiske fullmakter for å organisere en trygg retur av Assange til Australia. Vi beslutter å sende denne resolusjonen til andre skoler og arbeidsplasser.»

Den andre resolusjonen erklærte: «Vi forplikter oss til å danne en komité dedikert til forsvaret for Julian Assange.»

Begge resolusjoner ble overveldende vedtatt, etter at den mangeårige læreren Will Marshall avga en rapport til møtet der han beskrev Assanges forferdelige situasjon, og de vidtrekkende implikasjonene av USAs forsøk på å få straffeforfulgt ham på 17 spionasjetiltalepunkter, med en maksimal strafferamme på 175 års fengsel, for å ha avslørt amerikanske krigsforbrytelser.

Marshall er et fremtredende medlem av komitéen for offentlig utdanning (CFPE), som er en lærerorganisasjon opprettet for å bekjempe angrepene mot offentlig utdanning som har blitt ført av påfølgende Labor- og Coalition-regjeringer. Marshall er også medlem av Socialist Equality Party (SEP), som gikk i front for etableringen av CFPE.

I sine bemerkninger detaljerte Marshall de drakoniske betingelsene for Assanges fengsling i maksimalesikkerhetsanstalten Belmarsh Prison, der han blir holdt i reell isolert forvaring og blir benektet muligheten til å forberede sitt forsvar. Han formidlet advarslene meldt av Melzer og ei gruppe av mer enn 60 eminente leger og medisinere, som har sagt at Assanges helsetilstand har blitt så svekket at han kan dø i fengselet.

Marshall sa at de mange bakvaskelsene som ble anvendt for å undergrave støtten til Assange var blitt diskrediterte, og at det var nå var klart for millioner at de utallige angrepene mot ham alltid har vært et forsøk på å undertrykke WikiLeaks’ publiseringsvirksomhet.

CFPE-medlemmet skisserte den australske regjeringens juridiske ansvar for å gripe inn for Assanges forsvar, og han refererte presedenstilfeller for å ha gjort det. Han erklærte imidlertid: «Problemet er at den australske regjeringen er i overensstemmelse med det som skjer. Den har mangeårige strategiske bånd til USA som går foran en journalists liv.» Den australske regjeringen benytter seg av «Assange-presedensen» til å slå ned på gravejournalistikk og til å høyne de offisielle hemmeligholdsbestemmelsene.

Marshall insisterte på at kampen for å få løslatt Assange «bare kan bli ført frem dersom det er en bevegelse fra gressrotplanet». Han kom med en spesiell appell til de fremmøtte lærerne. Han understreket: «Som lærere vil vi alle at barna vi underviser skal bli kritiske tenkere. Men hvordan kan det skje når regjeringer skjuler hva de gjør? Hvordan skal noen kunne treffe informerte beslutninger når alt holdes skjult?»

Lærerne har tatt inntatt et viktig standpunkt som peker veien fremover for andre lærere, og for alle deler av arbeiderklassen, i kampen for demokratiske rettigheter og mot forfølgelsen av Assange. De har handlet på oppfordringen, meldt av Assange i hans brev til en supporter i Frankrike, om at arbeidere må danne «blokker» på sine arbeidsplasser og i sine fagforeningene, for å føre kampanje for hans løslatelse.

Vedtaket av forslagene er uttrykk for den bredere grunnplanbølga av støtte til Assange, som reflekteres i de siste ukenes uttalelser fra prominente offentlige personligheter, deriblant politikere, journalister, leger og medisinere og FN-representanter, som krever en slutt på den USA-ledede vendettaen.

Samme uke som lærermøtet ble avholdt i Melbourne meldte den tyske journalistforeningen en uttalelse som opponerte mot forsøket på å få utlevert Assange. Deres franske kolleger sendte den siste uka av november et åpent brev til president Emmanuel Macron med krav om at hans regjering måtte handle mot angrepene på Assange.

I kommentarer til WSWS i den 5. desember sa Marshall at det hadde skjedd et «skifte» blant lærere til støtte for Assange. Dette var nært knyttet til økende frykt for et bredere angrep på demokratiske rettigheter.

Han refererte til en lærerkollegas opplevelse som hadde kontaktet ham i sjokk etter at han i november fikk å forstå at en australsk statsborger – etter sigende en tidligere militær- og etterretningsoffiser – forrige året ble forfulgt, dømt og fengslet i Canberra i en rettssak holdt i fullstendig hemmelighet. Læreren sammenlignet dette med de undertrykkende handlingene til nazistene og den amerikanske etterretningstjenesten CIA. Lærere leste også stadig oftere dekningen av Assange-saken publisert av World Socialist Web Site, sa Marshall.

Marshall bemerket at fremlegget til forsvar for Assange, det aller første som er vedtatt av lærere i Australia, kom fra grunnplanlærere, og ikke fra lærerfagforeningene.

Fagforeningene har opprettholdt sin taushet om WikiLeaks-redaktørens situasjon, i tråd med deres avslag for å forsvare alle demokratiske rettigheter og deres flere-tiår-lange kollaborering med regjeringene om uthulingen av utdanning og demonteringen av sosiale rettigheter. Han understreket at dette faktum viser at en bevegelse for å få løslatt Assange må komme nedenfra.

Som del av sin internasjonale kampanje til forsvar for Assange oppfordrer WSWS og Socialist Equality Partier rundt om i verden, alle arbeidere og forsvarere av demokratiske rettigheter til å ta aktive skritt for å bygge videre på den grunnplanbølga av støtte som har utviklet seg for WikiLeaks-grunnleggeren:

● Hold møter på deres arbeidsplasser, høyskoler, universiteter og skoler, for å diskutere den overhengende faren for Assanges liv og de truslene dette utgjør for de demokratiske rettighetene for hele arbeiderklassen.

● Vedta resolusjoner med krav om å blokkere for hans utlevering til USA og for hans umiddelbare og ubetingede frihet.

● Organiser delegasjoner for de globale demonstrasjonene som har blitt innkalt for februar.

Tegn deg for å motta WSWS Teacher Newsletter

WSWS oppfordrer lærere og støttespillere til å tegne seg for å motta Teachers Newsletter med hyppige oppdateringer og for å melde kommentarer eller spørsmål. Klikk her.