Demokratene kombinerer riksrettstiltale og kollaborering med Trump

17 December 2019

Tirsdag den 10. desember sto demokratenes leder i Representantenes hus [House Speaker] Nancy Pelosi side-om-side med seks ledere av demokratenes komitéer der Husets justiskomité publiserte teksten til to punkter for riksrettstiltale [‘articles of impeachment’] mot president Donald Trump. Én time senere sto Pelosi foran nok ei gruppe demokrater fra Representantenes hus for å kunngjøre deres enighet med Trump-administrasjonen om USMC-handelsavtalen [US-Mexico-Canada Agreement], Trumps erstatning for NAFTA.

Sist onsdag, da justiskomitéen begynte sin debatt om riksrettstiltalepunktene, stemte hele Huset med den massive tverrpartimarginen 377 mot 48, for å godkjenne NDAA – loven om autorisasjon for nasjonalt forsvar [National Defense Authorization Act] – som bevilger Trump-administrasjonen rekordhøye midler til militæret, anslagsvis $ 738 milliarder [NOK 6,64 billioner]. Lovteksten fjerner de fleste bestemmelsene Det hvite hus hadde opponert mot, inkludert forbud mot amerikansk militærbistand til saudi-krigen i Jemen og utplasseringen av et ubåt-lansert mellomdistansemissil som vil krenke INF-traktaten, så vel som kravet om at Trump måtte få Kongressens godkjenning for militærangrep mot Iran. Vedtaket fjernet også formuleringer som ville ha forhindret Trump fra å overføre midler fra Pentagon-budsjettet for å bygge sin grensemur, slik han gjorde tidligere i år.

På torsdag, da justiskomitéens debatt over riksrettstiltalepunktene fortsatte hele dagen og kulminerte med en avstemming langs partilinjene neste morgen, kunngjorde ei tverrpartigruppe av forhandlere fra Representantenes hus og Senatet sin enighet om et tiltak for $ 1,37 billioner for finansieringen av alle de 12 føderale departementene for resten av budsjettåret – til-og-med den 30. september 2020. På hovedanliggendet om grensemuren ga demokratene igjen etter, og droppet ethvert forsøk på å anvende lovgivning som måtte godkjennes for autorisering av midler, for å kunne blokkere for Trumps beordringer om å flytte midler fra Pentagon-budsjettet for å bygge grensemuren.

Donald Trump og Nancy Pelosi [Foto: Wikimedia]

Neste uke bringer denne ekstraordinære sammenstillingen av impeachment og politisk kollaborering til sitt klimaks. På tirsdag skal Representantenes hus og Senatet debattere og vedta omnibus-utgiftspakka, kanskje i ei rekke mindre lovfremlegg, etter at detaljene er ferdigbehandlet i løpet av helgen. På onsdag skal Representantenes hus stemme for å riksrettstiltale Trump. På torsdag skal Huset etter planen stemme over deres godkjenning av handelsavtalen USMCA, Trumps viktigste lovgivningsprioritet for denne kongress-sesjonen.

Hva skal man tro om demokratenes kombinasjon av trusler om å fjerne presidenten fra embetsvervet og kollaboreringen med ham på hans viktigste politiske prioriteringer, inkludert handelskrig, angrep på immigranter og massiv militæroppbygging? Akkurat i samme øyeblikk som de riksrettstiltaler Trump demonstrerer demokratene at de er i fundamental enighet med ham.

Kongresssamarbeidet med Trump gjør tull og tøys av den apokalyptiske retorikken som anvendes av de demokratiske arkitektene for hans impeachment. Justiskomitéens leder Jerrold Nadler, som søndag formiddag opptrådte på ABC-programmet «Denne uka», erklærte at riksrettstiltale var nødvendig fordi Trump utgjør en trussel «mot selve vårt demokratiske system. Vi kan ikke tillate det å fortsette.»

«Dette er en pågående forbrytelse mot Konstitusjonen og mot det amerikanske demokratiet,» la han til. «Vi kan ikke ta risikoen på at det neste valget skal blir korrumpert gjennom utenlandsk innblanding på presidentens anmodning, hvilket han åpenbart prøver å gjøre. Det går til hjertet av vårt demokrati.»

Det er helt korrekt at Trump-administrasjonen bedriver en krig mot de amerikanske folks demokratiske rettigheter. Men det er ikke det demokratene riksrettstiltaler ham for. Det er ingen omtale i deres tiltalepunkter om adskilling av immigrantbarn fra deres foreldre, eller den ikke-konstitusjonelle byggingen av en grensemur, eller om Trumps ulovlige forbud mot muslimske besøkende til landet, eller hans opp-pisking av rasistiske og fascistiske krefter til bruk mot immigranter og mot arbeiderklassen som helhet.

Det eneste innholdet i impeachment-kampanjen er at Trump angivelig har undergravd amerikansk imperialismes «nasjonale sikkerhets»-interesser ved å tilbakeholde militærhjelp til bruk for å bevæpne Ukraina for å slåss mot Russland. Hans handlinger truet med å forpurre den mangeårige operasjonen til CIA og utenriksdepartementet som førte til omveltingen av en valgt pro-russisk president og installeringen av det nåværende regimet, som støttes av fascistiske og nynazistiske elementer.

Demokratene hevder at Trumps press på Ukrainas regjering for å kunngjøre en etterforskning av Hunter Biden, sønn av den tidligere visepresidenten og nåværende kandidat for demokratenes presidentnominering, er et alvorlig angrep på 2020-valget. Dette representerer bare en opptrapping, i en spesielt hysterisk form, av «den store løgnen» om at Russland grep massivt inn i 2016-valget og sikret Trumps valgseier.

Sannheten er at det var Obama-administrasjonens historikk – angrepet på levestandarder og arbeidsplasser, og videreføringen av imperialistkriger – og Hillary Clintons løfter om å fortsette denne politikken, som førte til at millioner av arbeidende mennesker enten stemte på Trump eller avsto fra å gå til valgurnene. Dersom Trump vinner igjen i 2020 vil det ikke være på grunn av Russland, Ukraina eller noen annen utenlandsk aktør, men fordi Det demokratiske partiet er like forpliktet til forsvar for Wall Street og amerikansk imperialisme som Det republikanske partiet er, mens partiets vektlegging av en politikk basert på hudfarge og kjønnsidentitet fremmedgjør heller enn den tiltrekker seg noen støtte fra arbeiderklassen.

Forøvrig, som generalinspektørens rapport om FBI publisert i forrige uke gjør helt klart, er Det demokratiske partiet alliert med krefter innen militær-etterretningsapparatet som ikke er mindre farlige for det amerikanske folkets demokratiske rettigheter enn Trump er.

Det er ingen tilfeldighet at en av demokratenes viktigste konklusjoner er behovet for sensur av internett og undertrykkingen av «falske nyheter», der de egentlig mener enhver venstreorientert kritikk av amerikansk kapitalisme. Demokratene pusher mccarthyisme-påstander, om at enhver som påpeker de alvorlige sosioøkonomiske splittelsene og klasseurettferdighetene i Amerika går Moskvas ærend. Det er ikke, og det kan ikke være noe genuint demokratisk innhold i en konflikt mellom de CIA-støttede demokratene og den fascistiske Trump. Arbeiderklassen må avvise begge sider i denne konflikten innen styringseliten og gripe uavhengig inn i den politiske krisen og fremme sine egne klasseinteresser, ved å bygge et nytt politisk masseparti av arbeiderklassen, basert på et sosialistisk antikrig-program.

Forfatteren anbefaler også:

Nei til amerikansk fascisme! Bygg en massebevegelse for å tvinge ut Trump!

[15. oktober 2019]

Patrick Martin