Nye WikiLeaks-dokumenter avslører falske påstander om syrisk angrep med kjemiske våpen

Av Niles Niemuth
17 December 2019

Dokumenter WikiLeaks publisert på lørdag bekrefter at det er vesentlig dissens innen OPCW – Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen [Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons], den globale vaktbikkja mot kjemiske våpen – over manipuleringen av en offentlig rapport om det angivelige angrepet med kjemiske våpen mot Douma i Syria den 7. april 2018, som det ble rapportert drepte 49 personer og skadet så mange som 650.

Den siste runden av avsløringer gjør det klart at den USA-ledede regimeendringsoperasjonen i Syria som startet i 2011 har vært basert på en samling løgner. Og WikiLeaks’ rolle i å avsløre disse løgnene viser hvorfor den amerikanske regjeringen så heftig har forfulgt WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange, sammen med Washingtons kriminalitetspartnere Storbritannia og Australia.

Basert på videoopptak fra et sykehus som viste angivelige ofre for angrepet, der de gispet etter luft og skummet fra munnen, lanserte Trump-administrasjonen og deres europeiske allierte bare ei uke senere missilangrep mot Syria. Det USA-ledede angrepet var en krigshandling som truet med å utløse en større konflikt med Russland og Iran, som begge har militærstyrker utplasserte til landet for å støtte Assad-regjeringen i den åtte-år-lange krigen for regimeendring oppildnet av CIA.

Mens Trump-administrasjonen ikke gjorde noen tiltak for å søke uavhengig bekreftelse av påstandene mot Assad før de gikk til militæraksjoner, ble OPCW-rapporten og organisasjonens antatte objektive holdning anvendt for å berettige overfallet måneder etter hendelsen.

Nå viser imidlertid en serie interne OPCW-filer publisert av WikiLeaks, i tillegg til rapportering fra spaltisten Peter Hitchens i Daily Mail, at medlemmer av OPCWs granskningsteam FFM [Fact Finding Mission] som dro til Douma, har reist alvorlige bekymringer om bevismateriale som ble ekskludert fra den endelige rapporten for å kunne implisere Assad.

USA og deres europeiske allierte har har fyrt opp under en krig basert på angivelige «moderate opprørere», med islamistiske terroristgrupper som proxyer [stedfortredere], deriblant Al Qaida og nettverkets tilknyttede avgreininger. Denne krigen har så langt resultert i 570 000 drepte og mer enn 12 millioner fordrevne. Årene av blodbad har hatt som siktmål å få styrtet Assad og installert et føyelig vestorientert marionettregime for å nøytralisere Irans og Russlands innflytelse i det oljerike Midtøsten. Påstander om den syriske SAA-hærens angrep med kjemiske våpen og anvendelsen av «tønnebomber» har gjentatte ganger blitt sirkulert under hele krigen, for å rettferdiggjøre vestlige militæraksjoner og oppfordringer om å fjerne Assad.

Et notat [lenke til originaltekst på engelsk] sendt den 14. mars 2019 til Fernando Arias, generaldirektøren for OPCW, fra et FFM-medlem som var utsendt til Douma for å analysere ballistikken for to sylindere påstått å være kilder for den giftige gassen, bemerker at det var rundt 20 inspektører som hadde uttrykt sine bekymringer over den endelige rapporten som ble publisert i begynnelsen av den måneden.

Notatets forfatter bemerker at FFM-medlemmene mente at rapporten «ikke gjenspeilte synspunktene fra teammedlemmene utsendt til Douma», og at bare én OPCW-inspektør som hadde vært i Syria, en paramedic [sykepleier], til slutt var involvert i produksjonen av sluttrapporten. Han bemerker at hans etterforskning av sylindrenes opphav, der den ene ble funnet liggende på ei seng og en annen på et leilighetstak, ble fjernet fra den endelige rapporten som ble utgitt i mars.

WikiLeaks publiserte også det første utkastet [lenke til originaldokument] til den midlertidige FFM-rapporten, som bemerket at etterforskerne «ikke var i stand til å gi tilfredsstillende forklaringer på den relativt moderate skaden på sylindrene, som angivelig hadde falt fra en ukjent høyde, sammenlignet med ødeleggelser forårsaket på det armeringsjern-forsterkede taket. At bevisene ikke pekte på at sylindrene var sluppet fra Assads fly, ble ekskludert fra den endelige rapporten.

En e-postutveksling [lenke til originaldokument] med FFM-teamleder Sami Barrek fra juli 2018 viste at det hadde blitt reist bekymringer fra en etterforsker om utelukkingen fra den endelige rapporten, det faktum at det kun var funnet lave nivå av klorerte organiske kjemikalier (COC) på åstedet, og at det ikke var fremkommet noen avklaring om hvordan sylindrene innfant seg på de stedene der de ble funnet. Til tross for etterforskernes gjentatte intervensjoner ble nivået av COCs ekskludert fra den endelige rapporten, hvilket åpnet for tolkningen at det var bekreftet et klorgassangrep.

En annen e-postmelding [lenke til originaldokument] sendt til OPCWs direktør for strategi og politikk Veronika Stromsíková den 20. mai fra en dissenterende etterforsker, vakte bekymring over organisasjonens falske erklæring om at OPCW-veteraninspektøren og ballistikkeksperten Ian Henderson, som hadde produsert en ingeniørevaluering, ikke var del av FFM-teamet i Douma. Påstanden kom etter at det ble lekket til pressen at hans rapport reiste tvil om sannsynligheten for at sylindrene var sluppet fra lufta. Etter inspeksjon av sylindrene hadde Henderson funnet at det var en «større sannsynlighet for at begge sylindrene ble plassert manuelt ... heller enn å ha blitt levert fra fly.»

Som Hitchens bemerker i sin rapportering utelot den endelige redigerte OPCW-rapporten [lenke til originaldokument] forbehold reist av FFM-etterforskere om at bevismaterialet de avdekket ikke samstemte med videoopptaket av de angivelige ofrene som skummet fra munnen, som er et symptom som stemmer overens med et angrep med gassen sarin, og ikke med klor.

«Uoverensstemmelsen mellom tilstedeværelsen av den formodentlige, klorforårsakte kvelningen eller blod-agenten på den ene siden og vitnesbyrd fra angivelige tilstedeværende og symptomer observert fra videoopptak og fotografier på den andre, kan ikke forklares rasjonelt.» Det ble ikke funnet noe bevis som indikerte at gassen sarin ble brukt i Douma.

Dette bildet publisert av det offisielle syriske nyhetsbyrået SANA, viser medisinsk personell behandle en gutt etter et mistenkt kjemisk angrep på hans hjemby al-Khalidiya, i Aleppo, Syria, lørdag den 24. november 2018. Anslagsvis 50 sivile ble behandlet etter et mistenkt giftgassangrep fra syriske opprørsgrupper mot den regjeringsholdte byen Aleppo nord i landet, ifølge syriske statsmedier. [Foto: SANA via AP]

Den siste runden av lekkasjer kommer samtidig med en effektiv medieblackout om publiseringen i slutten av november av en e-post skrevet av et medlem av OPCWs FFM-team i Syria, som reiser «alvorlig bekymring» om den redigerte sluttrapporten. De som har rapportert om lekkasjene og reist spørsmål om den offisielle beretningen om Douma-angrepet, har blitt svertet som russiske nikkedukker eller Assad-apologeter.

OPCW-sjefen Fernando Arias bekreftet imidlertid at e-posten er legitim, men sto samtidig ved den endelige rapporten under organisasjonens årlige konferanse i Haag i forrige måned. «Mens noen av disse divergerende synspunktene fortsetter å sirkulere i visse offentlige diskusjonsfora, vil jeg gjenta at jeg står ved de uavhengige, profesjonelle konklusjonene,» erklærte Arais.

Den britiske Newsweek-journalisten Tareq Haddad sa i forrite uke opp i protest etter at magasinets redaktører nektet å publisere hans rapport om OPCW-lekkasjene. Etter at Haddad bekjentgjorde sine beveggrunner for å forlate publikasjonen på Twitter, bakvasket en talsperson for Newsweek reporteren anonymt, og sa til Fox News at Haddad hadde «fremsatt en konspirasjonsteori snarere enn en ide for objektiv rapportering».

Til tross Newsweek-redaktørenes og resten av hovedstrømsmedienes beste forsøk på å undertrykke enhver rapportering om saken, gjør de vedvarende avsløringene om OPCW-rapporten det klart at det er veldig reelt grunnlag for journalister å reise sine bekymringer om den offisielle linja om hendelsen i Douma, som ble brukt som påskudd for angrep som nesten utløste en tredje verdenskrig.

Forfatteren anbefaler også:

Leaked email on alleged chemical attack shows 2018 strikes against Syria based on lies

[25. november 2019]

CIA stages gas attack pretext for Syria escalation

[9. april 2018]