Mer enn 100 leger og medisinere forlanger at Australias regjering handler for å redde Julian Assanges liv «før det er for sent»

Av våre reportere
18 December 2019

Leger og medisinere fra hele verden meldte i går et åpent brev som krever at den australske regjeringen må tre inn for å redde livet til den fengslede WikiLeaks-grunnleggeren og journalisten Julian Assange. Mer enn 100 leger fra 13 land appellerte til den australske offentligheten om dens støtte.

Legene oppfordrer den australske regjeringen om å «forhandle frem Julian Assanges sikre overføring fra Belmarsh Prison til en relevant sykehusfasilitet i Australia, før det er for sent».

WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange under transport i et politikjøretøy til en rettshøring [Credit: AP Photo/Matt Dunham]

Undertegnerne inkluderer eminente psykiatere, kirurger, diagnostikere og medisinske seniorforskere fra Storbritannia, Australia, Sverige, Tyskland, Østerrike, Italia, Portugal, Hellas, Polen, Norge, Serbia, Sri Lanka og USA.

Legene adresserte deres åpne brev til utenriksminister Marise Payne. De sier: «Som australsk utenriksminister har du en ubestridelig juridisk plikt til å beskytte din statsborger mot misaktelse av hans grunnleggende menneskerettigheter, som stammer fra USAs bestrebelser på få utlevert Mr. Assange for journalistikk og publisering som eksponerte amerikanske krigsforbrytelser.»

Kopier av brevet er sendt til statsminister Scott Morrison, partileder Anthony Albanese for den australske opposisjonens Labor Party (ALP) og til Labors skyggeutenriksminister senator Penny Wong.

Publiseringen av brevet er rapportert i australske og internasjonale medier, deriblant av Sydney Morning Herald, Age og andre Nine Network-eide aviser, News Corp-eide forstads- og regionalpublikasjoner, Guardian, av Special Broadcasting Service og Sky News. Det sirkuleres bredt via uavhengige nyhetskilder og sosialmedier.

Den 22. november skrev den samme gruppa leger til Storbritannias innenriksminister Priti Patel der de krevde Assanges presserende medisinske overføring fra maksimalsikringsfengselet Belmarsh Prison til et universitetsundervisningssykehus for ekspertvurdering og pleie. De fikk ikke noe svar, og et oppfølgingsbrev til justisminister [og Lord Chancellor] Robert Buckland QC den 4. desember ble på samme måte ignorert.

Legenes ekstraordinære intervensjon etterfølger offentlige advarsler fra Nils Melzer, FNs spesialrapportor om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, fra forrige måned. Melzer advarte: «Med mindre Storbritannia snarest endrer kurs og lindrer hans umenneskelige situasjon, kan Assanges fortsatte eksponering for vilkårlighet og overgrep fort ende med å koste hans liv.»

Internasjonale juridiske og menneskerettighetseksperter har flere ganger uttalt at Assange er offer for ulovlig og vilkårlig internering og «langvarig psykologisk tortur» i Storbritannia.

I deres åpne brev avviser legene påstander fra Morrison-regjeringen om at Australia «ikke er i stand til å gripe inn i Mr. Assanges juridiske prosess», og forklarer at Assanges menneskerettigheter blir krenket. Legene peker på nylige juridiske presedenser der den australske regjeringen grep inn for å få løslatt australske statsborgere som var internert i utlandet, deriblant Melinda Taylor, James Ricketson, David Hicks og Peter Greste.

«Den australske regjeringen har vært skammelig medskyldig ved sin nekting av å handle over mange år,» skriver legene. «Skulle Mr. Assange dø i et britisk fengsel, da vil folk vite hva du, minister, gjorde for å forhindre hans død.»


I brevet står det: «At vi som leger føler oss etisk tvunget til å holde regjeringer ansvarlige av medisinske årsaker, taler bind om alvoret i krenkelsene av de medisinske og etiske kriteriene og av menneskerettighetene som finner sted. Det er en ekstremt alvorlig sak at en australsk statsborgers overlevelse blir truet av en utenlandsk regjering som forhindrer hans menneskerett til å opprettholde sin helsetilstand. Det er et enda mer alvorlig anliggende at denne statsborgerens egen regjering nekter å gripe inn, mot historisk presedens og mange konvergerende linjer med medisinsk rådgivning.»

«Vi blir pålitelig informert om at det er et veletablert prinsipp i folkeretten – og i australsk lov som er anerkjent av landets egne domstoler – at dersom et lands statsborgere står overfor ukorrekt behandling, forfølgelse og menneskerettighetsbrudd, da kan de gjøres til gjenstand for diplomatisk handling, etter denne suverene maktens skjønn, for å beskytte sine innbyggere i utlandet. Den australske regjeringen må utøve dette skjønn og anmode fra Storbritannia en sikker overføring av Mr. Assange til Australia, for å beskytte Mr. Assange og alle australske borgeres rettigheter.»

Et tillegg til det åpne brevet, med tittelen «Medisinske realititeter i Mr Assanges sak», er inkludert av legene for å informere den australske offentligheten om de ekstreme medisinske risikoer som Assanges pågående psykologiske tortur og fengsling utgjør.

«Psykologisk tortur er ikke ‘lettvektstortur’ ... Den kan vise seg å være dødelig,» forklarer de. «Begrepet psykologisk tortur er ikke bare et synonym for motgang og vanskeligheter, lidelse eller nød ... [det] er den psykologiske ekvivalenten av nådeløs fysisk utsulting og overgrep, med den uopprettelige skaden som slike mangler og overgrep innebærer.»

Brevet advarer: «De potensielt dødelige medisinske konsekvensene av langvarig psykologisk tortur er iboende uforutsigbare, og de kan slå ut når som helst.»

Dr. Stephen Frost, spesialist i diagnostisk radiologi og en ledende undertegner fra Storbritannia, sa: «Vi appellerer til den australske offentligheten om å støtte oss for å sikre at den australske regjeringen beskytter landets innbyggeres rettigheter, som er dens primære plikt. Det kan ikke være noen unntak.»

«At leger må skrive åpne brev til Storbritannias og Australias myndigheter for å kreve relevant helsetjeneste for et torturoffer er hinsides forstand. Torturen må bringes til opphør nå, og Mr. Assange må øyeblikkelig få tilgang til den helsebistanden han så åpenbart trenger, før det er for sent.»

Kontoret til utenriksminister Payne og kontoret til Labor-leder Anthony Albanese har foreløpig ikke besvart henvendelser om deres respons på legenes forlangender.

Hele teksten til legenes brev er tilgjengelig her [lenke til originaltekst på engelsk].