India vedtar lov om hindu-overherredømme

Av Rohantha De Silva og Keith Jones
16 December 2019

Statsminister Narendra Modi og hans BJP-regjering (Bharatiya Janata Party) har klubbet gjennom lovgivning som effektivt sett omdefinerer indisk statsborgerskap på vilkår for hindu- overherredømme, konfrontert med en utbredt folkelige opposisjon og advarsler om at India oppgir sin «sekulære» politisk-konstitusjonelle orden.

Lovfremlegget om statsborgerskaplovens endringstillegg 2019, kalt CAB [Citizenship Amendment Bill], som ble forelagt underhuset Lok Sabha i Indias tokammerparlament først på mandag, ble på torsdag kveld fremmet for presidentens signering.

Vedtaket av CAB setter scenen for at BJP kan gå videre med sine planer om å utarbeide NRC [National Register of Citizens], som er et nasjonalt register over innbyggere, der alle Indias mer enn 1,3 milliarder store befolkning vil måtte bevise til myndighetenes tilfredshet, at de er indiske statsborgere. De som ikke er i stand til det vil bli erklært statsløse og være gjenstand for forvaring og utvisning.

Det angivelige formålet med NRC skal være å identifisere «illegale innvandrere». Sannheten er imidlertid – og CAB gjør dette entydig klart – at målet med NRC vil være å trakassere, intimidere og gjøre Indias muslimske minoritet til ofre.

Som salt i såret prøver BJP kynisk å kle opp CAB, for å anvende Modis egne ord, til en handling av «medfølelse og brorskap».

CAB innvilger indisk statsborgerskap til ikke-muslimer fra Afghanistan, Bangladesh og Pakistan som kom til India før 2015, med den begrunnelse at hinduer, sikher, jains, buddhister og kristne i disse landene har vært utsatt for religiøs forfølgelse.

Påfallende utelatt fra lista er medlemmer av muslimske minoritetsgrupper, som Pakistans ahmadiyaer eller Afghanistans hazara-sjiaer, som er ofre for statlig diskriminering og/eller kommunalistisk vold. Også påfallende utelatt er rohingyaene, folkegruppa der mer enn en million på slutten av 2016 måtte flykte fra Myanmar (Burma), som grenser til India mot øst. BJP-regjeringen har holdt de som flyktet inn i India i interneringsleire og deporterer dem nå til Myanmar.

Satt i sammenheng med CAB blir NRCs essensielt fascistiske antimuslimske formål åpenbart.

Gitt at mye av Indias befolkning er fattige analfabeter og at de statlige tjenestene er å definere fra begrenset til ikke-eksisterende, vil hundrevis av millioner mennesker sannsynligvis finne det vanskelig å fremskaffe papirene som trengs for å «bevise» sitt indiske statsborgerskap. Men bare muslimer vil stå overfor trusselen om å bli gjort statsløse, med alt hva det vil innebære, for andre vil få statsborgerskap under CABs diskriminerende vilkår.

Spaltisten Harsh Mander skrev i Indian Express at med sitt CAB «melder regjeringen klart og tydelig at personer med enhver annen identitet enn muslimer som ikke er i stand til å fremskaffe de nødvendige dokumentene vil bli akseptert som flyktninger og blir gitt statsborgerskap. Dette betyr at den egentlige belastningen med å bevise at de er indiske statsborgere (under NRC) … bare pålegges muslimer, fordi bare de risikerer statsløshet. De fleste indere ville finne det umulig å mønstre de nødvendige dokumentene for å bevise sitt statsborgerskap, men bare dokumentløse muslimer vil stå overfor utsikter til interneringssentre eller for å bli strippet for alle rettigheter som statsborgere.»

NRC i Assam

Den vonde smaken av hva Modi-regjeringen har til hensikt er allerede kjent og har blitt stilt til skue av nylige hendelser i den nordøstlige delstaten Assam. Etter forordning fra Høyesterett, og i samsvar med betingelsene i en reaksjonær avtale Rahul Gandhis Congress Party-regjering inngikk i 1985 for å få avsluttet en eksklusivistisk assamsk agitasjon, ble delstatens 30 millioner innbyggere tvunget til å bevise at de eller deres forfedre levde i India før mars 1971-utbruddet av den nasjonale kampen i Bangladesh mot undertrykkende pakistansk styre.

Millioner led psykiske pinsler, økonomiske vanskeligheter og offisielle overgrep da de kjempet for å «bevise» at de var indiske statsborgere. Ikke bare måtte de bevise sin hevdelse av statsborgerskap til sjåvinistiske etno- og hindu-funksjonærers tilfredshet. I henhold til NCR-vilkårene har også tredjeparter rett til å utfordre den enkeltes hevding av statsborgerskap. Organisasjonen All Assam Students Union (AASU), og andre grupper, meldte nærmere 200 000 slike innvendinger.

Til slutt, da den «endelige» NRC ble offentliggjort i sommer, var 1,9 millioner mennesker, de fleste av dem fattige muslimer, blitt ekskludert – dvs. ansett som ikke-borgere. Av disse var det overveldende flertallet født i India (se: India etiketterer 1,9 millioner Assam-beboere som «utlendinger», som opptakt til masseutvisning – lenke til engelsk tekst).

Dette resultatet tilfredsstilte imidlertid ikke hverken hindu-dominans partiet BJP eller etno-eksklusivistiske Assam-organisasjoner som ASSU. Førstnevnte ble forarget over at opptil en tredjedel av de som var utelatt av NRC var hinduer; og sistnevnte over at «bare» 1,9 millioner av Assams bosatte ble erklært å være illegale migranter.

Nå skal NRC utvides til å gjelde over hele India. Modis fremste håndlanger innenriksminister Amit Shah talte i Lok Sabha under mandagens debatt om CAB, der han lovte at regjeringen raskt vil gå frem med det nasjonale NCR. Shah, som gjentatte ganger har beskrevet «illegale» muslimske «immigranter» som «termitter», uttalte til Lok Sabhas parlamentarikere: «Så snart NRC er implementert vil vi sikre at ingen infiltratør er igjen i landet.»

Som del av det nasjonale NRC, og i samsvar med den nylig vedtatte CAB-loven, har Modi-regjeringen også fore å revidere NRC-prosessen i Assam.

Satt i sammenheng vil CAB og NRC effectivt sett reduserer Indias 200 millioner muslimer til andreklasse innbyggere.

Til tross for at Indias Congress Party-ledede regjering implementerte den reaksjonære kommunalistiske partisjonen av Sør-Asia ved uavhengigheten i 1947, i et eksklusivt muslimsk Pakistan og et overveiende hinduistisk India, avviste regjeringen krav fra BJPs forløpere for hindu-overherredømme, Hindu Mahasabha og RSS, om at India måtte erklæres som et Hindu Rashtra – en hindu-nasjon. Statsborgerskapsloven [Citizenship Act] fra 1955, som CAB er tilleggsendringen til, definerte territorialitet (dvs. fødsel i India, eller i Det britiske indiske imperiet før 1947) og ikke religion til kriteriene for statsborgerskap.

Hindu-høyre har alltid avvist dette og hevdet at India først og fremst er en hindu-nasjon. V.D. Savarkar, hovedideologen for Hindutva og en helt for samtidens hindu-høyre, argumenterte for at Indias muslimer ikke var sanne indere, fordi India for dem – i motsetning til Indias hinduer, sikher, jains og buddhister – er deres «moderland», men ikke deres «hellige land». På slutten av 1930-årene oppfordret Savarkar Indias hinduer til å behandle muslimer slik nazistene behandlet jødene. At han slapp fra seg en slik retorikk under andre verdenskrig, var bare fordi han og Hindu Mahasabha håpet på å få dannet en «Anglo-Hindu»-allianse med den britiske kolonistaten for å få bekjempet den muslimske «trusselen».

BJP-regjeringen har nå gått langt i retning av å realisere hindu-høyres mangeårige mål om å hevde hindu-overherredømme og gjøre religion og ikke territorialitet til kriteriene for statsborgerskap, med innvilgelse av fortrinnsbehandlingen av ikke-muslimer fra utvalgte nabostater, samtidig som regjeringen igangsetter en prosess der bare muslimer må dokumentere sitt indiske statsborgerskap,.

Inkluderingen av kristne som migrerte eller flyktet til India fra Pakistan, Bangladesh og Afghanistan blant de som skulle få statsborgerskap under CAB, er ei felle. Det er ment å kamuflere lovgivningens hindu-overherredømme motivasjon, uten tvil med et skrått blikk for å få innyndet seg hos Det hvite hus og det amerikanske kristen-høyre.

Shah forsvarte konseptet «religiøst-basert» statsborgerskap i Lok Sabha-debatten om CAB, og hevdet at det «har funnet sted i India siden delingen av dette landet».

Der han avslørte mer av sin tankegang enn han kanskje hadde til hensikt, erklærte han også: «India vil aldri bli muslim mukti (fritt).»

BJPs kampanje for hevding av hindu-overherredømme

Modi-regjeringen har siden den vant gjenvalg i mai gått aggressivt til verks for å realisere sentrale elementer på hindu-høyres agenda. I dette har den enten hatt eksplisitt støtte eller stilltiende aksept fra de andre av den indiske statens institusjoner og fra resten av Indias korrupte styringselite.

Den 5. august gjennomførte Modi og Shah et konstitusjonelt kupp, sammen med de øverste befaltssjikt av militæret og etterretningsagenturene, idet de opphevet Jammu og Kashmirs spesielle semi-autonome status, Indias eneste muslimske flertallsstat, og splittet den i to Union Territories, som derved plasserte den omstridte regionen permanent under sentralmyndighetens kontroll.

Modis kupp mot Kashmir ble håndhevet med et sikkerhetstilslag som har sett tusenvis fengslet, deriblant mye av den tradisjonelle pro-indiske muslimske kashmiri-eliten, uten noen rettsprosess; utplasseringen av titusenvis av ekstra sikkerhetstropper til det som allerede er en av verdens mest militariserte regioner; og en måned-lang kommunikasjonsnedstengning, som inkluderte suspendering av tilgang til internett og mobiltelefontjenester.

Indias høyesterett bøyde seg for BJP og RSS forlangender, og instruerte i forrige måned regjeringen til å føre tilsyn med byggingen av et hindutempel på stedet der moskéen Babri Masjid sto inntil hindu-aktivister etter anvisning av BJP-toppledere brant den til grunnen den 6. desember 1992. Denne forbrytelsen fremprovoserte den blodigste bølga av kommunalistisk vold siden partisjonen.

Modi og Shah pisker systematisk opp kommunalistisk fiendtlighet mot muslimer med sikte på å få kanalisert de sosiale spenningene som produseres av skrikende sosial ulikhet og en raskt forverrende økonomi, inn bak reaksjon og en krigersk utenrikspolitikk, for å få splittet en stadig mer urolig og militant arbeiderklasse.

BJP har med vedtaket av CAB og sitt løfte om raskt å lansere NRC, akselerert dramatisk sin innsats for å forvandle India til et hindu rashtra og få degradert muslimer til andreklasse borgere. Dette gir noen deler av styringseliten grunn til aktsomhet. De frykter at Modi-regjeringens handlinger vil oppildne til massopposisjon, diskreditere og delegitimere den indiske staten og destabilisere viktige statsinstitusjoner, inkludert militæret.

Regjeringen har allerede i hast forflyttet tropper til Assam, pålagt statshovedstaden Guwahati et fristløst portforbud, og suspendert mobiltelefontjenester i ti distrikter i Assam, etter at masseprotester brøt ut mot CAB. Protestene blir ledet av Assams etno-sjåvinistiske organisasjoner som er imot CABs innvilgelse av statsborgerskap til hindu-migranter fra Bangladesh, der noen også var ofre for kommunalistisk vold. Ifølge presserapporter ble minst to mennesker drept og mange skadet på torsdag da sikkerhetspersonell skjøt mot demonstranter som trosset portforbudet i Guwahati.

Det indiske borgerskapet og dets politiske representanter er fullstendig medskyldige i veksten av ideologien for hindu-overherredømme og forvitringen av det indiske «demokratiet», gjennom promoteringen av kommunalisme og kasteisme over flere tiår, som en nøkkelstrategi for politisk å kunne kontrollere og undertrykke Indias arbeidere og slitere, som har forvandlet det giftige hindu-overherredømme-partiet BJP til landets største parti, som nå angriper demokratiske rettigheter.

For å beseire kommunalistisk reaksjon og forsvare demokratiske rettigheter, må arbeiderklassen mobiliseres som en uavhengig politisk styrke, og samle de undertrykte sliterne bak seg i kampen mot kapitaliststyre, på grunnlag av et sosialistisk internasjonalistisk program.

Forfatterne anbefaler også:

Modis angrep på Kashmir og den indiske arbeiderklassen

[6 november 2019]

India labels 1.9 million Assam residents «foreigners» as prelude to their mass expulsion

[5. september 2019]