Australske tenåringer oppfordrer til støtte for Julian Assange

Av Mike Head
6 December 2019

Tre ungdommer som nylig sluttførte videregående [‘high school’] har meldt en oppfordring via World Socialist Web Site, til alle ungdommer og alle andre, om å komme til forsvar for den fengslede WikiLeaks-grunnleggeren og journalisten Julian Assange.

De tre, Rachael, Ebony og Omar, jobber nå i lavtlønnede jobber i detaljhandel eller severingsbransjen. De fikk først vite om Assange og hans forfølgelse fra Rachaels mor, som inviterte sin datter med til et offentlig møte holdt av Socialist Equality Party (SEP) i Brisbane den 23. november. Møtet var del av en møteserie [engelsk referat fra Alice Springs] holdt av SEP i Australia og på New Zealand, med krav om løslatelse av Assange og den modige varsleren Chelsea Manning.

Rachael, Ebony og Omar

Rachael ba deretter sine to venner om å bli med til et forum om Assange i Queenslands parlamentsbygning i Brisbane. Der fortalte de WSWS at de ønsket å melde en appell til forsvar for Assange og Manning. Deres erfaringer og lidenskapelige respons, er karakteristisk for mange unge mennesker og arbeidere som blir mer-og-mer bevisste på og rasende over den brutale behandlingen av de to politiske fangene, mange gjennom dekningen og analysene tilbudt av WSWS.

Australias Liberal-National-regjering har, som Labor Party-regjeringen før den, fortsatt å nekte å anvende sine klare juridiske og diplomatiske fullmakter for å beskytte Assange, en australsk statsborger. Dette til tross for et økende globalt ramaskrik over hans fengsling og psykiske tortur i det beryktede London-fengselet og den truende utleveringen til USA for ulovlige amerikanske anklager om spionasje som kunne se ham fengslet for livet, om ikke henrettet.

Rachael, 17, er en fastfood-betjent. Ebony, 17, jobber på et supermarked. Omar, som nylig fylte 18, er kelner. De og deres venner hadde aldri hørt om Assange tidligere – men de hadde sett «Collateral Murder»-videoen som ble publisert av WikiLeaks i 2010, som viser to amerikanske militærhelikoptre som drepte sivile, deriblant to journalister, i Irak – så de sa at de ønsket å spre budskapet. Deres appell ble gjort i form av at de ba WSWS om å presentere dem spørsmål å besvare.

Hvorfor føler dere så sterkt om forfølgelsen av Julian Assange?

Rachael: Fordi det krenker menneskerettighetene, og han er en australier.

Ebony: Det er ganske enkelt menneskerettigheter, og han har ingen menneskerettigheter.

Omar: Han får ikke sine menneskerettigheter oppfylt, som er en rettighet, så det er ekstremt illegalt det de [de amerikanske, britiske og australske myndighetene] gjør mot ham, og det holder bare ikke.

Hvorfor er det så viktig for folk å støtte, og uttale seg til forsvar for Assange og Chelsea Manning?

Rachael: Fordi de ikke får sine menneskerettigheter oppfylt. Den eneste måten å hjelpe Assange på er at en masse mennesker stiller seg bak ham og støtter ham, slik at de må løslate ham fordi folket er imot det de gjør.

Ebony: Han kan ikke snakke for seg selv, så vi må snakke for ham.

Omar: Fordi han i all vesentlig grad blir nektet besøkende, og han ikke en gang kan snakke med folk om han så han vil, og han blir holdt innestengt i 23 timer i døgnet, så alle andre må snakke for ham og støtte ham. Hvis ikke slipper de unna med det de gjør med ham.

Hvorfor er det spesielt viktig for unge å gi uttrykk for sin bekymring?

Rachael: Fordi hele befolkningen, ikke bare eldre mennesker, støtter ham, og fordi at unge mennesker utgjør en stor del av befolkningen, og de må få noe å si (om det som skjer rundt om i verden).

Omar: Ungdommer må også beskytte sine rettigheter, og vi kan bruke sosialmedier til å bidra.

Hva ville fremtiden for ytringsfrihet og mediefrihet bli dersom Assange blir utlevert til USA og låst vekk for resten av livet?

Rachael: Det setter en presedens for fremtidige saker. Så det betyr at dommere vil se tilbake og si at andre kan behandles på samme måte, fordi det var riktig da. Så jeg antar at vi ikke vil ha noen rett til ytringsfrihet, som også er en menneskerettighet, og som betyr at menneskerettighetene våre bare blir rotet vekk og at det ikke blir lov å fortelle sannheten.

Ebony: Det vil ødelegge fremtidige menneskerettigheter; og det er virkelig ille.

Omar: Da vil regjeringene bare la oss publisere det de vil legge ut der. I stedet for å ha ytringsfrihet, vil det bare være hva hovedmakten ønsker å sette ut og vise det allmenne publikum, og da slipper de unna med drap og andre ting.

Hva er sammenhengen mellom denne kampanjen og den voksende kampen rundt om i verden av arbeidere og unge mot sosial ulikhet, regjeringskorrupsjon, foretaksmakt og klimaendringer?

Rachael: Fordi Assange hjalp folk til å få vite sannheten.

Ibenholt: Og regjeringen burde ønske at folk skal få vite sannheten.

Omar: Det vil skremme folk fra å si sannheten.

Rachael: Så regjeringer vil bli dårligere over tid dersom journalister ikke kan fortelle oss sannheten, og problemene som forårsakes av utenlandske regjeringer vil ende opp med å skje her også. Dersom regjeringen din skal være et demokrati, da er det den må være. Det skal være folket som tar beslutningene og som stemmer inn lederne, og på den måten vil folk som forteller sannheten ikke bli skadet.

Brisbane-tenåringene

Kan vi stole på det parlamentariske etablissementet, eller må bevegelsen komme nedenfra?

Omar: Bevegelsen vil måtte starte nedenfra og bygge opp en stor nok masse, sånn at det parlamentariske etablissementet ikke kan unngå å lytte til folket.

Ebony: De kan ikke arrestere alle, så det er grunnen til at du trenger å få mange mennesker til å spre budskapet.

Rachael: Jeg stoler på noe av regjeringen, men den er stort sett korrupt.

Omar: Vel, vi vet ikke engang hvor mye av regjeringen som er korrupt, fordi de dekker det over.

Er dette hovedsakelig en australsk sak, eller er det et globalt anliggende?

Rachael: Dette er et globalt anliggende, men i Australia er vi under Det britiske samveldet og vi er allierte med Amerika, så de rikere landene, Amerika og England, påvirker oss.

Ebony: Det er et globalt anliggende, men fordi Julian er en australier, så dersom han blir utlevert, vil det sette en presedens for at hvilken som helst australier kan sendes til Kina, eller et annet sted, og kanskje aldri bli sett igjen.

Omar: Det er et globalt anliggende.

Noen andre kommentarer dere vil komme med?

Ebony: Julian må bli løslatt, og han trenger å være fri, fordi det er menneskerettigheter og fordi han ikke har noen menneskerettigheter, og det er åpenbart ulovlig. Så dette er grunnen til at folk prøver å komme sammen for å støtte ham.

Omar: Og siden så mange vet om det, hvorfor blir han fortsatt behandlet på den måten?

Ebony: Ja, hvorfor er det fortsatt en sak? Den burde vært løst for mange år siden, for det har pågått for lenge.