Leger krever «umiddelbar» medisinsk inngripen for å redde Julian Assanges liv

Av Laura Tiernan
26 November 2019

Mer enn 65 prominente leger fra Storbritannia og rundt om i verden har publisert et åpent brev som oppfordrer til umiddelbar handling for å beskytte livet til den fengslede WikiLeaks-grunnleggeren og journalisten Julian Assange.

Legene advarer for at det kan få alvorlige konsekvenser så fremt Assange ikke blir flyttet fra fengselet Belmarsh Prison til et universitetssykehus hvor han kan vurderes og behandles av et team av medisinske eksperter.

De skriver: «Dersom en slik presserende vurdering og behandling ikke finnet sted, har vi reelle bekymringer, basert på bevisene som p.t. foreligger, for at Assange kan dø i fengsel. Den medisinske situasjonen er derfor presserende. Det er ingen tid å miste.»

Deres brev er adressert til Storbritannias innenriksminister Priti Patel med et likelydende eksemplar til Labours skyggeinnenriksminister Diane Abbott.

Legenes ekstraordinære inngripen midt under det britiske generalvalget sammenfaller med ei grunnplanbølge av folkelig opposisjon mot den uopphørlige statsforfølgelsen av Assange. Den australskfødte journalisten står overfor utlevering til USA og en 175-års fengselsdom for å ha eksponert USAs krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan.

Dr. Stephen Frost, spesialist i diagnostisk radiologi, begynte å utarbeide det åpne brevet sammen med kolleger på slutten av oktober. Han ble beveget til å handle etter å ha lest den opprivende beretningen skrevet av den tidligere britiske diplomaten og varsleren Craig Murray om Assanges rettsfremstilling ved Londons Westminster Magistrates Court den 21. oktober.

Frost minnes: «Jeg ble sjokkert. Som lege innså jeg plutselig at ting var langt verre enn jeg tidligere hadde trodd, og at jeg måtte gjøre noe.»

Undertegnerne har støttet FNs spesialrapportør om tortur Nils Melzers funn om Assange. Melzer besøkte Assange i Belmarsh Prison med to medisinske eksperter den 9. mai. Hans team fant at Assange led av konsekvensene av langvarig «psykisk tortur» etter nesten et tiår med vilkårlig innesperring og statsforfølgelse.

Melzer advarte 1. november: «Mr. Assanges fortsatte eksponering for vilkårlighet og overgrep kan raskt ende med å koste ham livet.»

Dr. Stephen Frost

Frost sa Melzers intervensjon hadde vært essensiell. «Han gjorde jobben sin uten frykt, og han ble oversett. Men han er en ekspert på sitt felt, og vi respekterte hans oppfatning. Du kan se det når noen snakker sannheten.»

Topp medisinske leger i Storbritannia og fra Sverige, USA, Australia, Tyskland, Italia og Sri Lanka har signert det åpne brevet. De inkluderer ledende psykiatere, kliniske psykologer, nevrologer, kirurger og praktiserende allmenn medisinere.

«Leger har en professionell og faglig plikt til å rapportere mistanke om tortur som de blir kjent med, uansett hvor det måtte forekomme,» skriver undertegnerne. «Denne faglige plikten er absolutt og må utføres uansett risiko for de rapporterende leger.»

Brevet presenterer ei tidslinje for svekkelsen av Assanges helse i den ekvdorianske ambassaden, der den britiske regjeringen gjentatte ganger nektet ham tilgang til sykehusbehandling. I desember 2015 fant FNs arbeidsgruppe om vilkårlig frihetsberøvelse at «Mr. Assanges helse kan ha blitt forverret til et slikt nivå at alt mer enn en overfladisk sykdom ville føre til en alvorlig risiko for hans helse.»

Brevets medisinske tidslinje slutter med Assanges nåværende nedadgående spiral, inne i Belmarsh. Undertegnerne rapporterer om deres «alvorlige bekymring» om Assanges helsetilstand for å kunne stilles for retten i februar 2020. Ukelange utleveringshøringer til USA skal begynne den 24. februar, med Assange fremdeles innesperret i Belmarsh fengsels «helseavdeling» – av fanger beskrevet som «helvetesavdelingen».

Et vedlegg til det åpne brevet refererer et «klima av frykt og trusler rundt Mr. Assanges tilbud om medisinsk behandling». Det refereres til en psykologisk ekspert som klaget over «vanskeligheter med å finne leger som var villige til å undersøke Assange» på grunn av deres frykt for regjeringens represalier. Underskriverne konkluderer: «At alt dette har kunnet finne sted i hjertet av London, over mange år, er for mange av oss en kilde til stor tristhet og skam.»

Med deres åpne brev nekter leger i Storbritannia og internasjonalt å bli brakt til taushet. De har overholdt sin faglige forpliktelse og tatt et modig standpunkt, for å beskytte Julian Assanges liv.

Som Dr. Frost uttalte til World Socialist Web Site: «Noen ganger innen medisinen, som i andre av livets sfærer, kan ekstraordinære situasjoner bare løses ved å ta et kvalifisert og begrunnet sprang ut i det ukjente, og søke ekstraordinære løsninger.»

Det åpne brevet er publisert her. Leger fra hele verden kan legge til sine navn til den nåværende lista over undertegnere ved å kontakte: doktorer4assange@gmail.com

Uttalelser fra underskrivere

Dr. Stephen Frost, spesialist i diagnostisk radiologi (Stockholm, Sverige): «Først må vi redde Julian Assanges liv og deretter må vi beskytte hans helse, i det minste i den grad det er mulig. Deretter kan vi alle diskutere hvordan det noen gang kunne skje at ikke mindre enn fem stater – Storbritannia, USA, Australia, Sverige og Ecuador – tilsynelatende med hensikt konspirerte grusomt mot ett enkeltmenneske.

«Vi er enige i FNs spesialrapportør om tortur Nils Melzers vurdering om at Julian Assange har blitt ‘psykisk torturert’ i sentrum av London av alle steder. Vi overlater til andre å avklare nøyaktig hvordan og hvorfor det har blitt gitt anledning til å kunne skje.»

«Mennesker over hele verden forventer at Storbritannia skal gjøre det rette, selv om det er forsinket. Dersom den britiske regjeringen ikke etterfølger legenes advarsler og viderefører sin nåværende hensynsløse, farlig og grusomme opptreden, da vil mennesker fra hele verden med rette kreve at de ansvarlige blir stilt til rette. Vi sier at situasjonen er medisinsk presserende, og at den ikke må få anledning til å fortsette. Det er ingen tid å tape. Torturen må opphøre NÅ.»

Dr. Sue Wareham OAM, pensjonert allmennpraktiserende lege (Australia): «Julian Assange har, i likhet med andre innesperrede, en rett til adekvat helsehjelp, som han – etter bevis fra flere erfarne observatører – blir nektet. Dette er helt uakseptabelt og gjør et hån av enhver forestilling om rettferdighet eller behørig rettsprosess. Det er avgjørende at han får full og rettidig helsetilsyn for fysiske og psykiske helsetilstander.»

Dr. Sue Wareham

«Mange australiere er alarmerte over at regjeringen tilsynelatende har snudd ryggen til Julian Assange, hvilket er desto mer skammelig gitt Assanges dårligere helsetilstand. Det ser ut til at regjeringen bryr seg mer om å skjule påstander om krigsforbrytelser, for eksempel hendelsene som Assange bidro til å få frem, enn om å etterforske dem.

De som er anklaget for, eller impliserte i krigsforbrytelser, burde stilles for retten, i stedet for de som fremlegger bevis. Når den australske og andre regjeringer lyver om de katastrofale krigene og andre skammelige begivenheter som vår nasjon blir involvert i, og bruker ‘nasjonal sikkerhet’ som standardpåskuddet for regjeringshemmelighold, er vanlige borgere i økende grad avhengige av varslere for å dokumentere sannheter som allmennheten har rett til å vite. Varsler skal beskyttes, ikke straffes.»

Professor Andrew Samuels, professor i analytisk psykologi, University of Essex (nylig pensjonert); Tidligere styreleder, Storbritannias råd for psykoterapi (2009-2012) (Storbritannia): «De psykoterapeuter, som meg selv, som jobber med individer som har blitt politisk traumatisert, vet godt at det er den kollektive, myndighetsbaserte, bakvaskingen, undergravingen, isolerende omdømmeskadingen – så vel som fysisk tortur – som undergraver selvtilliten og fysisk velvære.

Professor Andrew Samuels

«Tenk deg hvordan det er for Assange å tro at han av alle blir ansett som en ond mann, som utenfor menneskeheten. Derimot er kunnskapen om at det er en informert og velbegrunnet støtte og forståelse fra psykisk helsepersonell og andre, er i seg selv terapeutisk.»

Dr. Lissa Johnson PhD, klinisk psykolog (Australia): «Slik situasjonen nå står, er det alvorlige spørsmål ikke bare om de helsemessige konsekvenser av Mr. Assanges interneringsbetingelser, men hans medisinske egnethet til å stå for retten og forberede sitt forsvar. Uavhengig medisinsk spesialistvurdering er derfor nødvendig for å avgjøre om Julian Assange er medisinsk skikket for noen som helst av hans kommende juridiske forhandlinger.

Klinisk psykolog Lissa Johnson

«Den britiske regjeringen må, i samsvar med dens forpliktelse for menneskerettigheter og for rettsstatprisippene, følge den presserende advarselen fra medisinsk fagpersonell fra hele verden og overføre Julian Assange til et sykehusmiljø relevant bestykket av spesialister og eksperter, før det er for sent.»

«Underskriverne av dette åpne brevet nekter å bli brakt til taushet og står åpent sammen med de mange autoritetene på medisinsk ekspertise og for menneskerettigheter, som gjentatte ganger og med presserende hast, har påvist den farlige medisinske omsorgssvikten for Julian Assange.»