India: 48 000 streikende Telangana-transportarbeidere trosser tilbake-til-arbeid beordring

Av Kranti Kumara
8 November 2019

Over 48 000 sjåfører, mekanikere, konduktører og andre arbeidere ved det statlige Telangana State Road Transport Corporation (TSRTC), som nå har vært i en fristløs streik i over én måned, har nektet å gjenoppta arbeidet i en åpen trossing av tilbake-til-arbeid beordringen den 5. november.

Beordringen ble meldt av K. Chandrasekhar Rao (kalt KCR), som er delstaten Telanganas høyrorienterte delstatsregjeringssjef [‘chief minister’] og leder for partiet Rashtra Samithi.

Sjefministeren kunngjorde sitt ultimatum sist lørdag, der han etter et to-timer-langt krisemøte med sitt regjeringskabinett, truet med å sparke de streikende arbeiderne. KCR truet også med å privatisere hele TSRTC. Dette var i direkte opposisjon til arbeidernes hovedforlangende, som er en sammenslåing av det kvasi-uavhengige statsforetaket med delstatsregjeringen, som ville gjøre arbeiderne til fullverdige delstatsansatte.

Bare en liten brøkdel av arbeiderne – 11 ifølge fagforeningen, og høyst et-par-hundre ifølge andre rapporter – har rapportert tilbake på jobb. I flere tilfeller meldte arbeidere seg tilbake på arbeidsplassene bare for å snu og slå seg sammen med de streikende kollegene.

Politiet varetektsfengsler aktivister i løpet av den én-dag-lange arbeidsnedleggelsen i Hyderabad i India, som var kalt av Telangana State Road Transport Corporation (TSRTC) og opposisjonspartiene, lørdag den 19. oktober 2019. Ansatte og TSRTC-fagforeninger begynte den fristløse streiken over hele Telangana den 5. oktober, med krav blant annet om sammenslåing med regionregjeringen. [Foto: AP Photo/Mahesh Kumar A.]

Arbeidernes trossing er desto mer påfallende og avslørende for deres store utholdenhet i lys av de alvorlige byrdene de og deres familier står overfor, der de nå ikke har mottatt noen lønnsslipp på to måneder. Til-og-med deres septemberlønninger – som skulle vært utbetalt, siden lønningsdagen var før streiken ble innledet – blir tilbakeholdt av sjefministeren, for å straffe arbeiderne.

KCR har tidligere utalt at arbeiderne hadde «oppsagt-seg-selv», da de misaktet hans tilbake-til-jobb ultimatum utstedt på streikens første dag.

Til tross for arbeidernes mot og militante holdning er deres streik i stor fare, fordi fagforeningslederskapet knytter sitt håpet til en inngripen fra den indiske arbeiderklassens største fiende, pro-business Bharatiya Janata Party-regjeringen (BJP) ledet av den autokratiske statsministeren Narendra Modi.

På onsdag kunngjorde Ashwathama Reddy, leder for paraplyorganisasjonen JAC – Den felles handlingskomitéen [Joint Action Committee] – som er sammensatt av representanter fra TSRTC-fagforeningene, på en pressekonferanse i statens hovedstad Hyderabad at JAC hadde «vurdert» den Modi-ledede BJP-regjeringen og JP Nadda, fungerende nasjonalpresident for BJP, og nå søkte deres inngripen for å få en slutt på «uføret» med sjefminister KCR.

Mao. oppfordrer nå fagforeningslederskapet arbeiderne til å sette sin lit til Modi-regjeringen, i stedet for å mobilisere den brede støtten som TSRTC-arbeiderne har fått fra andre deler av arbeiderklassen og fra studenter og skoleelver. Det er ingen tvil om at en oppfordring fra JAC til andre arbeidere, som lærerne, kullgruvearbeidere og arbeidere i privatnæringer, om å komme ut til forsvar for TSRTC-arbeiderne, ville fått en entusiastisk respons over hele landet.

Modi-regjeringen, som er en samlingskjele for hindu-kommunalistisk reaksjon og et hensynsløst agentur for big-business-foretak, har gått i front for å få privatisert gigantiske statseide næringer og for å endre arbeidslivslover for å tillate selskaper å ansette arbeidere på midlertidig basis, betale dem magre lønninger og si dem opp etter eget forgodtbefinnende, uten kompensasjon eller forvarsel.

JAC kollaborerer også med opposisjonspartiene i Telangana, deriblant med Congress Party som tok føring for forvandlingen av India til et billigarbeidsparadis for transnasjonale foretak, og med det stalinistiske Kommunistpartiet i India (CPI) og det stalinistiske Indias Kommunistparti-Marxistisk (CPM), som begge over lang tid har underordnet den indiske arbeiderklassen til Congress Party, partiet de har promotert som det indiske demokratiets sekulære og progressive bolverk, og det eneste alternativet til det ultra-reaksjonære nåværende regjeringspartiet BJP.

Fagforeningslederskapet har allerede kunngjort at de vil overse flere av de 26 kravene JAC har fremmet for forbedrede arbeidsbetingelser, lønninger og rettigheter. Fagforeningsbyråkratietet har bokstavelig talt bønnfalt sjefministeren om å åpne samtaler, som KCR hittil har avvist, til tross for et direktiv fra Telanganas høyesterett.

«Vi er beredt til å overse noen få krav foreløpig,» sa JAC-leder Ashwathama Reddy. Han fortsatte: «Vår ydmyke forespørsel til sjefminister K Chandrasekhar Rao er at han inviterer oss til samtaler, for å få løst problemet.»

Reddy kunngjorde for flere dager siden at han hadde forespurt et møte med Amit Shah – BJPs innenriksminister og [statsminister] Modis øverste politiske håndlanger – den målbevisste og besluttsomme fienden av indiske arbeidere som i 2002 samarbeidet med Modi for tilsyn med den antimuslimske pogromen i staten Gujarat. Shah har gjentatte ganger beskrevet fattigdomsrammede migranter fra Bangladesh som «termitter» som burde rundes opp og kastes på havet.

Bedrageriet i henvendelsen til Modi-regjeringen understrekes av det faktum at KCRs pådriv for privatisering av TSRTC er helt i tråd med politikken Modi selv har talt for.

JAC fester også sine håp til juridiske manøvrer for å forhindre KCRs privatiseringspådriv, for med en utsettelse å få skjøvet det ut i tid. Reddy uttalte på en pressekonferanse: «RTC (Road Transport Corporation) ble til med 1950-loven om veitransportforetak, og delstatsregjeringen har ingen myndighet til å privatisere foretaket. Tillatelse fra sentralregjeringen er en betingelse. I henhold til artikkel 39 kan ikke delstatsregjeringen legge ned selskapet uten sentralregjeringens tillatelse.»