Medlem av Australias miljøparti Greens krever at partilederen forsvarer Julian Assange

8 November 2019

Margaret Grace Richardson, et mangeårig medlem av miljøpartiet Greens og enlisensiert sykepleier (RN) [Registered Nurse] fra Alice Springs i Australia, sendte følgende brev til Greens-partileder Richard Di Natale hvor hun gir uttrykk for sittraseri over Assanges behandling og Greens-PM-enesavvisning av åta opp en kamp motden pågående torturen han er utsatt for, og mot hans utlevering til USA.

Kjære Richard Di Natale og alle Greens-parlamentarikere,

Jeg skriver til dere for å uttrykke mine dype bekymringer for Julian Assange – australsk journalist og utgiver.

Margaret Grace Richardson

Jeg er Greens-medlem, opprinnelig fra Storbritannia. Jeg har vært aktivt involvert i miljøorientert grønn politikk og stemt Greens siden jeg var 18 år. Jeg har meldt meg for frivillig innsats ved hvert valg siden 1996 (før, under og etter valgene). Som en lidenskapelig aktivist for Greens-saker har jeg også vært involvert i mange grasrotkampanjer. Jeg er en aktiv, veldig engasjert talsperson for Greens-politikk og for partiets verdier.

Jeg har et presserende ønske om å få reist noen viktige saksanliggender og få stilt noen relevante spørsmål til Greens-ledelsen hva angår Julian Assange. Assange er for tiden fengslet i Storbritannias maksimalsikkerhetsfengsel Belmarsh Prison (bygget for mordere og terrorister), hvor han holdes som en politisk fange, for forbrytelsen å være journalist, og for å ha avslørt uhyrlige KRIGSFORBRYTELSER.

Jeg er full av avsky, og er forferdet over den harde og grusomme behandlingen han tildeles der. Hans mest grunnleggende rettigheter er eliminert. Jeg er veldig bekymret for hans forverrende helsetilstand. Han er i isolert innesperring inntil 23 timer i døgnet. Han har bare nylig fått tilgang til sin datamaskin, for å etablere sitt forsvar for Guds skyld! Han får ikke snakke med andre fanger. Alt han kan gjøre er å sitte og murre over den straffen som USAs regjering – hans forfølgere – vil tildele ham, dersom hans utlevering skulle få anledning til å gå frem.

Dette er «barbarisk tortur» (Nils Melzer FNs rapportør om tortur, mai 2019), og jeg er rasende over at dette får skje med ham. Assange blir utsatt for forferdelige menneskerettighetsovertramp. For meg er dette helt uakseptabelt.

Hans bror Gabriel holdt nylig, etter sitt besøk hos Julian, en veldig emosjonell og hjerteskjærende tale, under et møte der han gråtkvalt sa han under besøket hadde «omfavnet sin bror og fryktet at det kunne være en-av-de siste gangene han ville se Julian i live.» Gabriel kunne se «Julians desperasjon», og høre den i stemmen hans.

Alle som har besøkt Assange er skremt av hans forverrende helsetilstand. Pamela Anderson rapporterte, etter å ha sett ham i Belmarsh i mai, at den allerede tynne kroppen hadde gått ned ytterligere ca. 15 kg. Anderson rapporterer å være veldig bekymret for hans helse. John Shipton (Julians far) frykter at han kan dø i fengselet, som også Assanges advokater gjør.

John Pilger sa: «Vi må ikke glemme Julian, ellers mister vi ham.» Alle besøkende forlater ham med alvorlige bekymringer for hans forverrede fysiske og psykiske helse. Han får ingen rettferdighet, og HANDLING må skje umiddelbart. Jeg frykter også for hans liv. Jeg er enig med John Pilger, John Shipton og Assanges advokater, og jeg deler deres bekymringer.

På de forskjellige datoer, under Assanges asyl og deretter hans fengsling, har Greens kommet med uttalelser til hans forsvar, men i-siste-instans har dere bare posert om at hans menneskerettigheter er krenket, og dere har ikke grepet inn. Disse periodiske offentlige uttalelsene er i-seg-selv absolutt ikke tilstrekkelig. Assange er en australsk journalist og statsborger, og han er i fare. Alvoret i dette øker for-hver-dag.

Det nylige NSW-Greens’ fremlegget i august 2019 fordømte Koalisjonens unnlatelse av å forsvare Assange. Dette har blitt møtt med taushet på føderalt og statlig nivå. Fremlegget ba om at Assange måtte bringes hjem for å fullføre sin dom her. Hvilken forbrytelse har han begått?

Han har IKKE begått NOEN SOM HELST forbrytelse. Assanges juridiske team ba nylig om at parlamentarikere måtte uttale seg til forsvar av Assange. Dette har også blitt møtt med taushet fra Greens. Hvorfor følger dere ikke besluttsomt opp forespørslene fra Assanges advokater?

Assange blir holdt som en politisk fange. Det er nå ubestridelig, og fortsatt ingen handling fra Greens. Dere kunne legge press på Koalisjonen for å benåde ham. Til syvende-og-sist har dere snudd ryggen til Assange.

Demokratiske prinsipper er under alvorlig angrep. Dersom Assange blir utlevert vil det endre den demokratiske verden for alltid. Det ville sette en presedens, der journalister kan utleveres til et annet land dersom det landet ikke liker hva de sier. Dette er en advarsel til andre journalister, og til ENHVER som opponerer mot imperialisme og krig. Vi må ha ytringsfrihet, ellers er det ikke noe demokrati.

Er Greens forsvarere av demokratiske rettigheter og ytringsfrihet? I så fall ville det demonstreres av at Greens kjørte en offentlig kampanje. Vi kan ikke lene oss tilbake og la den fullstendig umenneskelige behandling av Assange få fortsette, og jeg krever at partiet Greens handler nå, setter en stopper for denne menneskerettighetsforbrytelsen og mordet på Assange i slow motion og treffer UMIDDELBARE TILTAK.

Jeg er i villrede om hvorfor ikke Greens holder en offentlig granskning, intervenerer og forteller regjeringen at han må benådes. Hvorfor ber dere ikke regjeringen forespørre Storbritannia om en forsikring mot utlevering av Assange, ved bruk av deres «spesielle relasjon» med USA/Australia?

Jeg vet at jeg ikke er det eneste Green-medlemmet som er opprørt, skuffet og sint over mangelen på handling fra Greens side. Jeg antar det er tusener. Siden rettsmøtet den 21. oktober har det vært ei voksende bølge av bekymring blant Assanges voksende antall støttespillere. Det blatante fraværet av en rettsbasert prosess, demonstrert av dommer [Magistrate] Baraitser, ble rapportert av Craig Murray. Han var vitne til hele saksgangen. Assange, en av vår tids største menn og hoder, kunne knapt si eller huske sitt eget navn, på grunn av det nivå av psykisk tortur han gjennomgår. Høringen skulle ikke vært tillatt videreført, siden Assange ikke var i stand til å følge saksgangen. Planene for utleveringshøringen, som skal flyttes til Belmarsh, utgjør en «hemmelig saksprosess».

Jeg vil ikke høre flere uttalelser som bare tjener til å roe Greens-velgere. Jeg vil se UMIDDELBAR handling, og iverksettingen av en veldig direkte og offentlig kampanje, med følgende fordringer:

1. Undersøkelse av Assanges raskt svekkende helsetilstand, med en fullstendig og presserende nødvendig medisinsk gjennomgang.

2. Gjenopprettingen av hans menneskerettigheter – umiddelbart.

3. Hans benådning & retur som en fri mann.

Jeg rekker ut til mitt politiske parti for å ta grep, før det er for sent. Jeg krever å få vite hvilken handling Richard Di Natale, Adam Bandt og Peter Whish-Wilson faktisk gjennomfører, som del av gruppa av 11 cross benchers [o. anm.: minoritetspartiers parlamentsrepresentanter], for å få avsluttet denne groteske uretten mot en helt uskyldig mann.

Dersom dere ikke besørger dette vil jeg anse dere som nok et parti som er del av krigsmaskina, som støtter imperialisme og elitenes styre, og er medskyldige i den langsomme drepingen av Assange.

Jeg ser frem til deres svar.

Med vennlig hilsen
Margaret Grace Richardson (RN) [‘lisensiert sykepleier’]