Video: 70 år etter Den kinesiske revolusjon – Hvordan kampen for sosialisme ble forrådt

4 November 2019

Peter Symonds holdt denne forelesning ved åtte universiteter i Australia, deriblant i Sydney, Melbourne, Brisbane og Newcastle, og i Wellington på New Zealand, på møter arrangert av IYSSE (International Youth and Students for Social Equality) fra 26. september til 17. oktober. Symonds er medlem av det internasjonale redaksjonsrådet for World Socialist Web Site og er WSWS’ nasjonalredaktør for Socialist Equality Party (Australia).

Forelesningen er på engelsk og er ikke tekstet, men norsk transkripsjon er her