Samtaler gjenopptas mellom UAW og selskapet

Streikende Mack Truck-Volvo-arbeideres kamp inn i andre uka

Av Nick Barrickman
22 October 2019

UAW og Mack Truck var satt til å gjenoppta kontraktssamtaler igjen på mandag, med 3 600 streikende arbeidere som gikk inn si andre uke på streikevaktene.

Martin Lundstedt, administrerende direktør for Mack Trucks morkonsern Volvo holdt en pressekonferanse på fredag der han fokuserte på inntjeningene for tredje kvartal, samtidig som han fastla selskapets forlangender overfor de streikende Mack Truck-arbeiderne.

Lundstedt erklærte at til tross for en omsetningsøkning på nesten 11 prosent for konsernets trailerdivisjon de siste månedene, var Volvo ikke «beredt til noe kompromiss» angående den hardt tilkjempede nordamerikanske markedsandelen.

«Vi er unike i den forstand at vi har 100% av vår produksjon for Nord-Amerika i USA ... Det er vi stolte av. Men vi vet også at våre konkurrenter har størstedelen av sin produksjon i Mexico. Derfor mener jeg det er viktig at vi forstår at en rimelig avtale er et forlangende for oss her,» sa den administrerende direktøren. Med andre ord, amerikanske arbeidere må akseptere lavere lønninger og arbeidsvilkår på nivå med de mer utbyttede arbeiderne i Latin-Amerika.

Volvo søker i likhet med sine kolleger i GM, Ford og Chrysler å få arbeiderne til å dekke regninga for en forventet nedgang for industrien. I følge CNBC har «oppbremsende økonomi og produksjonsaktiviteter bidratt til svekkede utsikter for frakt og transport, forverret av usikkerheten knyttet til handelskrigen mellom USA og Kina». Artikkelen refererer data levert av industrianalyseforetaket ACT, og bemerker «en 21-prosent-nedgang i netto-ordre for Klasse 8 trailerdrivverk, de store [‘heavy duty’] semitrailerne som frakter gods på amerikanske motorveier.»

«De ønsker å øke andelen av temps [midlertidig ansatte] fra 15 til 30 prosent av arbeidsstyrken,» sa en streikende Mack-Volvo-arbeider i Maryland til Autoworkers Newsletter. «Jeg har vært hos Volvo i 22 år. Volvo har tjent rekordprofitter de siste 5-6 årene, og de vil nå ta fra oss over hele linja,» sa en arbeider til et team av journalister. «Jeg vil at temps skal ha en forløpstrasé til fulle lønninger. Det er alt jeg bryr meg om,» la han til.

«Vi har hatt konsesjonskontrakter ... Midt i den siste kontraktsperioden var det en intensjonsavtale (MoU) [Memorandum of Understanding] hvor vi ga fra oss $ 6 millioner for at Volvo skulle reinvestere i anlegget. De pengene kom fra arbeiderne, for å beholde arbeid her,» sa arbeiderne.

«Til-og-med folk som jobbet ved Mack Truck for tretti-til-førti år siden, sa at det pleide å være bedre,» sa en arbeider under en fagforbund-sponset samling i helgen. «De syntes synd på de nye arbeiderne. De tok vekk pensjoner, og de fortsetter å ta-og-ta for hver kontrakt. Denne gangen sa vi at nå lar vi det ikke skje.»

«Mack trodde de kalte bløffen vår, fordi det ikke hadde vært noen streik på 35 år,» sa en arbeider i Pennsylvania, mens han bemerket at United Parcel Service (UPS) og postarbeidere i området hadde nektet å krysse streikevaktene deres.

I forrige uke kuttet selskapet de streikende arbeidernes helserettigheter; en taktikk som også ble brukt av General Motors da 48 000 bilarbeidere begynte å legge ned arbeidet i forrige måned. UAW har tilbudt et minimalt helsedekningsprogram, som fagforeningen krevde at arbeidere ved Mack Truck-Volvos hovedanlegg i Macungie Township i Pennsylvania måtte melde seg personlig for på forrige tirsdag.

Arbeidere må advares om at UAW fullt ut aksepterer selskapets forlangender. Det er grunnen til at fagforbundet holdt arbeiderne på jobb i mer enn ei uke etter at deres kontrakt gikk ut den 1. oktober. Deres eneste bekymring er å finne en måte å pakke den inn og få tvunget den på sine motvillige medlemmer.

Til tross for enorm støtte fra arbeidere i hele regionen og internasjonalt, har UAW fortsatt å håndheve en streng knebleordre for Mack-Volvo-arbeidernes streikevakter.

Dessuten fører UAW samtalene med Mack Truck/Volvo bak et slør av taushet. På fredag meldte UAW-finanssekretær Curry en offentlig pressemelding som ikke inneholdt noe informasjon, men var fullt av med tomt smiger for de streikende arbeiderne. «Det er ikke lett å streike – for arbeiderne, for deres familier og for deres lokalsamfunn,» sa Curry, som for tiden er UAWs nestkommanderende, og som hever ei lønning på nesten $ 150 000 i året [NOK 1,4 millioner].

Han unnlot å kommentere at vanskelighetene som er påført de streikende arbeiderne blir vesentlig forverret av den ukentlige streikelønna på $ 275 som fagforbundet besørger. Ellers sa han: «UAW-medlemmer bærer Macks profitter på sine skuldre, og de ber ganske enkelt om verdighet, rettferdige lønninger og beskyttelse for arbeidsplassen.»

Mack Truck-Volvo-streiken har sammenfalt med streiken til 48 000 bilarbeidere ved General Motors, som har vært i streik mot det lønnsomme bilkonsernet siden den 16. september, og setter en av de mest militante delene av den amerikanske arbeiderklassen opp mot et av de mektigste industrikonsernene.

I forrige uke bekjentgjorde UAW og GM en tentativ avtale (TA) som antar alle av selskapets forlangender. UAW forflyttet seg for å få avviklet streiken på nettopp det tidspunkt da betingelser har utviklet seg for en felles kamp av bilarbeidere sammen med brede deler av den amerikanske arbeiderklassen. I tillegg til Mack Truck-streiken gikk rundt 20 000 Chicago-lærere ut i streik på torsdag, og videreførte med det bølga av lærerstreiker som begynte i West Virginia i fjor.

Amerikanske bilarbeidere har dessuten fått kraftig støtte fra bilarbeidere i Mexico, der noen har blitt trakassert av GM for å ha tatt et standpunkt til forsvar for streiken. Selv om dette har blitt lagt lokk på av det offisielle UAW-apparatet og av foretaksmediene har bilarbeidere som har fått å vite om det gjennom World Socialist Web Site uttrykt en dyp følelse av solidaritet. «Jeg er enig med at alle må forene seg,» sa en Mack Truck-arbeider fra Pennsylvania. «Hvis de meksikanske arbeiderne støtter oss, da må vi hjelpe dem.»

Potensialet for en industridekkende kamp demonstreres ytterligere av Volvos beslutning denne uka om å la selskapets fabrikkanlegg i New River Valley i sørvest Virginia gå på tomgang [engelsk tekst], med permitteringen av mer enn 3 000 trailerproduksjonsarbeidere, da Mack Truck-streiken forårsaker mangel på deler. New River Valley-fabrikkanlegget er Volvos største anlegg for trailersammenstilling i USA.

Til tross for at de også er organisert av UAW har Volvo-arbeidere i Virginia blitt plassert på kontrakter som ikke utløper før i 2021, slik at fagforeningen ytterligere kan isolere muligheten for at arbeidere ved flere fabrikkanlegg får ført en felles kamp.

Streikende Mack-Volvo-arbeidere må slå seg sammen med General Motors-arbeiderne, i tillegg til å slåss for å utvide streikene til andre selskaper innen bilindustrien, inkludert Ford- og Fiat-Chrysler-arbeidere som UAW for tiden holder på jobb.

Arbeidere må opprette uavhengige fabrikk-komitéer pågrunnplanet på sine arbeidsplasser og de må kommunisere planer og strategi med andre arbeidere over hele kloden, ved å benytte seg av de fremskrittene som er gjort innen kommunikasjoner og teknologi, som er de selskapene i dag søker å bruke mot dem i et forsøk på å få drevet ned arbeidskraftskostnadene.

Arbeidere må utarbeide sine egne krav, inkludert en slutt på systemet med nivå-lønninger og midlertige ansettelser, økt samlebåndtempo, lønnskutt, økte kostnader for helseforsikringer og jobbsikkerhet. Dette må gjøres uavhengig av fagforeningen, så vel som av de politiske partiene til big business, som representerer Wall Street med deres krav om ytterligere utbytting.