M.I.A. besøker Julian Assange i fengsel: «Det handler om sannhet – og det er noe folk må opprettholde og slåss for»

Av Laura Tiernan
15 October 2019

Sanger og rap-artist M.I.A. [militærakronym for ‘Missing-In-Action’; ‘tapt i kamp’] besøkte Julian Assange i fengselet Belmarsh Prison på lørdag, og oppfordret til hans løslatelse. WikiLeaks-forleggeren og journalisten står overfor en utlevering til USA tiltalt under spionasje-loven, med siktelser som har ei strafferamme på fengsel i 175 år.

M.I.A.s besøk var etter den korte rettshøringen på fredag i Westminster Magistrates Court. Assange var tilstede via ekstern videolink for å få høre dommer Tam Ikram bekrefte hans varetektsfengsling i maksimalsikkerhetsfengselet, mens en amerikansk utleveringsbegjæring blir hørt. Han skal fremstilles for retten igjen den 21. oktober.

M.I.A. – Sri Lanka-fødte Mathangi ‘Maya’ Arulpragasam – fordømte Assanges plagere der hun uttalte seg under en pressekonferanse utenfor Belmarsh Prison sent lørdag ettermiddag, og hun anklaget de amerikanske og britiske myndighetene, domstolene og foretaksmediene. M.I.A. er en venn og supporter av Assange gjennom lang tid.

M.I.A. snakker med reportere utenfor Belmarsh Prison [engelsk tale; ikke tekstet]

På spørsmål om Assanges tilstand, svarte hun: «Jeg tror at når du vet det er mennesker utenfor som er kriminelle, og du er innesperret for å gå inn for fred; mens folk som tjener på krig er utenfor, og blir feiret og tildelt Nobels fredspriser, da smerter det. Jeg tror det ville vært vanskelig for enhver.»

Den tidligere amerikanske presidenten Barack Obama ble tildelt Nobels fredspris i 2009, samtidig som hans administrasjon eskalerte amerikanske militæroperasjoner over hele kloden, deriblant et droneangrepsprogram han personlig hadde tilsyn med.

M.I.A. forklarte at hun og Julian hadde diskutert betingelsene «for alle» i fengselet, «og begrepet frihet, og hva det egentlig betyr».

En WSWS-reporter ba M.I.A. kommentere den britiske regjeringens påstand om at den «ikke deltar i, eller støtter bruken av tortur». Den britiske regjeringen avviste i forrige uke FNs spesialrapportør om tortur Nils Melzers funn (publisert den 31. mai) om at Assange er offer for enestående statsforfølgelse og «psykisk tortur».

Hun svarte: «Jeg har prøvd å få brakt ham ei yogabok i én måned nå, og jeg kommer hit hver uke for å prøve å få levert den inn, og det har vært umulig ... For meg er det en veldig ekstrem metode de bruker, der du er nektet til-og-med å lese bøker. Jeg fikk ikke ta med inn skissebøker der han kunne nedtegne tanker, eller tegne, og jeg har ikke vært i stand til å ta med puslespill, som kunne bidra til å stimulere sinnet.»

«Jeg trodde først at, kanskje blir alle fanger behandlet sånn, der de ikke tillates å ha en slags verdighet og eie rommet mellom egne ører, og ha dén mentale friheten… Jeg kan sympatisere med mennesker som mener han blir urettferdig behandlet ... Jeg tror det er et element av diskriminering.»

Spurt om sin oppfatning om mediedekningen av Assange, sa M.I.A.: «Jeg mener det burde være mer, gitt at vi nå vet sannheten, og at debatten handler om utleveringen til USA. Det handler ikke lenger om alle de andre tingene folk har beskyldt ham for. Nå handler det om sannhet – og det er noe folk må opprettholde og slåss for, spesielt i disse årene.»

M.I.A. svarte rett-på-sak på spørsmålet om falske anklager om seksualforseelser mot Assange i Sverige: «Det handler nå egentlig om å utlevere Julian til USA. Jeg skulle ønske det ble lagt mer vekt på dén sannheten, og at folk egentlig uttalte seg om dét.»

«Den grunnleggende bunnlinja er at han er der inne fordi han avslørte noen krigsforbrytelser, og han bare førte kampanje for fred. Dette kan ikke være eksemplet. Vi kan ikke gjøre dét til et eksempel for samfunnet, der vi straffer folk for dét, og ikke en-eneste-person har blitt dømt for finanskrisen i 2008. Ingen har blitt dømt for krigsforbrytelsene fra Bush-epoken, ingen er blitt dømt fra Obama-epoken, og alt det demokratene gjorde. Ingenting har skjedd juridisk, så hvorfor stole på rettssystemet, som ikke har kommet gjennom på noen av de tingene?»

M.I.A.s pressekonferanse ble boikottet av de vesentlige nyhetsnettverkene og av BBC, til tross for at den hadde blitt godt annonsert. Bare Sputnik og Ruptly publiserte live-opptak. En rapport fra presseforeningen [Press Association] ble plukket opp av Independent og Belfast Telegraph, mens Daily Mail førte en rapport som resirkulerte falske og ærekrenkende uttalelser om Assange. Overskriften satte tonen: «Sanger MIA blir Julian Assanges siste kjendissupporter…»

M.I.A. har forsvart Assange i årevis, og er selv en frittalende motstander av imperialistkrig og undertrykking. I november 2013 åpnet hun sin konsert i New York City med Assanges 10-minutter-lange tale, via live video-stream. Assange anvendte den gangen sin opptreden til å tale for varsleren Edward Snowdens sak. Han advarte om farene ved NSAs [National Security Agency] spioneringsoperasjoner og oppfordret M.I.As fans til å bli politisk bevisste og aktive, og til å forsøke å forandre verden til det bedre.

På lørdag forklarte M.I.A.: «Jeg støtter Julian fordi jeg mener at en som ham er verdifull for samfunnet, på grunn av hans kunnskap om så mange forskjellige ting.»

«Jeg prøver å ikke være forutinntatt, i en tid der ting forandrer seg og utvikler seg i et så raskt tempo. Menneskenes verdier forandrer seg, menneskers tro endres, det politiske klimaet endrer seg, det sosiale klima endrer seg, den økonomiske situasjonen endrer seg – og gjennom all denne endringen, så innsnevrer vi alt for denne mannen.»

M.I.A. avsluttet sin pressekonferanse med en oppfordring til deltakelse på et arrangement for Assange, som hun arrangerer sammen med rap-artist-kollega Lowkey utenfor Storbritannias innenriksdepartement den 5. november. Gratisbegivenheten følger opp Pink Floyd-sangeren Roger Waters live-opptreden utenfor samme bygningen fra begynnelsen av forrige måned, som da samlet hundrevis for å vise deres støtte for WikiLeaks-grunnleggeren.