Australsk cyberkonferanse «kansellerte» invitasjoner til amerikansk varsler og en Assange-supporter

Av Oscar Grenfell
12 October 2019

Bare dager før de skulle holde sine presentasjoner under arrangementet CyberCon, en av Australias største cybersikkerhetskonferanser, «kansellerte» arrangørene invitasjonene til den amerikanske varsleren Thomas Drake og den australske akademikeren Suelette Dreyfus.

Drake og Dreyfus hadde vært på programmet siden november 2018, for å holde foredrag på Melbourne-konferansen som hvert år trekker flere tusen deltakere. I forrige uke ble de fortalt at deres presentasjoner var «i uoverensstemmelse» med konferansen, og var summarisk strøket. Drake ble informert om beslutningen bare kort før han skulle fly fra USA for å delta på arrangementet.

Det er ingen tvil om at kanselleringen var en politisk beslutning, som sannsynligvis involverte offentlige etater. Handlingen var utvilsomt motivert av Drakes og Dreyfus’ prinsipielle støtte for forfulgte varslere og forleggere, og deres egen historikk for aktivisme til forsvar for internettfrihet.

Drake er en tidligere ansatt i USAs nasjonale sikkerhetsbyrå (NSA), som på midten av 2000-tallet snakket ut mot det han beskrev som organisasjonens overdådige og bortkastede ressursforbruk, og dreiningen i retning av anskaffelse av teknologier rettet mot inntrengning i systemer for massekommunikasjon.

Drake ble siktet på 10 kriminaltiltalepunkter, som justisdepartementet i 2011 ble tvunget til å droppe. Han nektet å samarbeide med en FBI-etterforskning av andre varslere, og har fortsatt offentlig å fordømme masseovervåkning og andre angrep på demokratiske rettigheter.

Dreyfus, en akademiker ved University of Melbourne, er en IKT-ekspert som i flere tiår har talt for en forbedring av beskyttelse for varslere.

Hun var en tidlig samarbeidspartner med Julian Assange, og en av de få australske akademikerne som konsekvent har fordømt amerikansk, britisk og australsk forfølgelse av WikiLeaks-grunnleggeren for hans rolle i eksponeringen av amerikanske krigsforbrytelser og globale diplomatiske konspirasjoner.

Drake og Dreyfus har begge uttalt at de ble meddelt av konferansearrangøren Australsk forening for informasjonssikkerhet [Australian Information Security Association], at kanselleringen av deres presentasjoner var på forlangende fra en «konferansepartner».

Partnerorganisasjoner for arrangementet inkluderer ASD, det elektroniske avlyttingsbyrået Australian Signals Directorate, som samarbeider tett med NSA og andre medlemmer av nettverket «Five Eyes», som består av spionasjeagenturer for masseovervåkningsoperasjoner.

Andre statsfinansierte organer deltok også på arrangementet. Det mektige innenriksdepartementet [Home Affairs], som har stått i front for en bredere kampanje for online sensur, holdt en orientering bak lukkede dører om sin «cyber-sikkerhet»-strategi for 2020, som media var forhindret fra å delta på.

I kommentarer til Guardian fordømte Drake sensuren som «orwellsk». «Dette er første gang noensinne jeg har blitt sensurert på en konferanse. Så ironisk at det skjer i Australia,» kommenterte han.

Den tidligere NSA-ansatte forklarte: «Hvis du er en varsler, da er du persona non grata. Jeg tror det var et betydelig press i siste øyeblikk, etter det som ser ut til å ha vært en gjennomgang av hele agendaen.»

Dreyfus plasserte kanselleringen i sammenheng med et bredere angrep på varslere i Australia, og uttalte til [det statlige kringkastingsselskapet] Australian Broadcasting Corporation (ABC): «Det er nå en fryktkultur for å snakke ut. Ingenting understreker det så mye som å kansellere foredragsholdere som var bekreftet.»

Drakes planlagte presentasjon hadde tittelen «Overvåkningens gyldne tidsalder» [«The Golden Age of Surveillance»]. I et sammendrag av foredraget, lagt ut på et nettsted opprettet for å opponere mot konferansesensuren, står det: «Hva betyr det for vårt samfunn at vi i stadig større grad lever i en virtuell matrise, der mer og mer av våre liv er under det digitale panoptikons vedvarende granskende blikk? Hva sier det når vår verden post-9/11 har gjort overvåkning til en global vekstindustri, som fôrer kravene for alle slags data om oss, uansett hvor vi lever?»

Sammendraget fortsatte: «Mr. Drake har allerede gjennomlevd denne fremtiden og ville dele sine erfaringer fra frihetens frontlinjer, om hvor dypt samfunnet har nedfelt bakdører og begravd seg i den umettelige appetitten om å få vite praktisk talt alt om enhver, når som helst, drevet av frykt og sikkerhetstenkning.»

Drakes kommentarer ville ha vært spesielt relevante, under forhold der den australske regjeringen spiller en sentral rolle i et ytterligere tilslag mot sosialmedier, som også inkluderer å presse de store teknologiselskapene til å fjerne innhold vilkårlig etikettert som «voldelig» eller «ekstremistisk».

Konferansen ble dessuten avholdt bare måneder etter at Australias føderale politi (AFP) raidet ABCs Sydney-kontorer og hjemmet til en senior Newscorp-journalist, etter medieeksponeringer av krigsforbrytelser i Afghanistan og hemmelige planer om å utvide den innenlandske ASD-overvåkningen.

I et klart tegn på at myndighetene og konferansearrangørene hadde bestemt at disse temaene ikke skulle berøres under arrangementet fikk Ted Ringrose, en annen deltaker, beskjed om at han måtte redigere sin presentasjon, fordi den ble ansett som «for partisk».

I følge Guardian skulle Ringrose, som er partner i advokatforetaket Ringrose Siganto, sammenligne Australias drakoniske lovgivning mot kryptering med tiltakene iverksatt av den kinesiske politistaten.

Dreyfus’ tema for hennes presentasjon var viktigheten av anonyme digitale dropboxes [‘online droppbokser’] for å tilrettelegge for sikker varsling. Et sammendrag av hennes foredrag indikerte at hun også skulle gjennomgå vedtakene av en rekke lover som angivelig beskytter varslere i EU og andre steder.

Sensuren av hennes foredrag var av samme format som det bredere forsøket på å kneble kritiske stemmer. Det kan imidlertid også ha vært påvirket av hennes nære tilknytning til Assange.

Siden det britiske politiets arrestering av WikiLeaks-grunnleggeren den 11. april, og bekjentgjøringen av Trump-administrasjonens enestående siktelse mot ham på 18 tiltalepunkter, har hele det australske politiske etablissementet og alle institusjonsmediene gjort alt hva de kan for å undertrykke enhver diskusjon om Assanges situasjon.

I 1997 var Dreyfus og Assange medforfattere av Underground, en anerkjent beretning om datamaskinhackingmiljøet på 80- og 90-tallet. Mellom 1997 og 2000 etablerte Dreyfus og Assange, sammen med Ralf Weinmann, «Rubberhose», et avvisende krypteringsarkiv med formål å bistå dissidenter og aktivister til å stå imot autoritære regimers forsøk på å ekstrahere krypteringsnøkler gjennom tvang og tortur.

Etter 2006-etableringen av WikiLeaks talte Dreyfus side-om-side med Assange i ei rekke fora.

I en artikkel i Sydney Morning Herald i april fordømte hun Koalisjonsregjeringens og Labor Party-opposisjonens avvisning av å ville forsvare Assange, som er australsk statsborger. Hun skrev at WikiLeaks-grunnleggeren var «både journalist og utgiver; og han har ledet fryktløs nyhetsrapportering gjennom mer enn et tiår».

Dreyfus fortsatte: «Tradisjonelle medier har nå kopiert mange av Assanges nyvinninger. Disse inkluderer installeringen av anonyme digitale dropboxer, publiseringen av store redigerte datasett til støtte for etterforskende nyhetsberetninger, ansettelsen av datavitenskapsjournalister og oppfordringen om at journalister må forbedre sin cybersikkerhet for å beskytte sine kilder.»

Bare muligheten for at Dreyfus skulle referere Assanges rolle som frontfigur for banebrytende tiltak som digitale dropboxes designet for å beskytte varslere, var utvilsomt for mye for konferansearrangørene og deres «partnere» i den australske regjeringen og etterretningsbyråene.