Trump og demokratene befester posisjonene med eskalerende pådriv for impeachment

Av Barry Grey
3 October 2019

President Donald Trump tvitret på tirsdag et kart over 2016-valgresultatene påført på tvers: «Prøv å impeach dette», etter at han hadde antydet at riksrettsgranskningen kunne fremprovosere «borgerkrig» i tillegg til at han truet med å arrestere demokrat-lederen av etterretningskomitéen i Representantenes hus.

Kartet, som var en fylke-for-fylke presentasjon av presidentvalgresultatet, viser en solid masse republikanske røde fylkesvalgresultater, med isolerte blå flekker (demokratiske fylkeseiere) på vest- og østkysten. Ifølge Associated Press vant Trump i 2 626 valgfylker, mot Hillary Clintons 487 seiere, og de blå fylkene dekker størstedelen av landets territorium. Hillary Clinton vant imidlertid avstemmingen rent antallmessig, med mer enn 2,8 millioner avgitte stemmer, da hennes støtte var konsentrert i tettbefolkede urbane områder, mens Trumps hovedsakelig var basert i tynt befolkede landlige og semi-landlige regioner.

Tweeten var nok en antydet trussel fra Trump om med utenomkonstitusjonelle midler å ville motsette seg ethvert forsøk på å få han fjernet fra presidentembetet, og var innrettet på å oppildne det ytre høyre og fascistiske elementer i hans politiske base.

xPresident Donald Trump og visepresident Mike Pence deltar i de væpnede styrkers velkomstseremoni for general Mark Milley som ny øverstekommanderende – styreleder for Joint Chiefs of Staff – på mandag den 30. september 2019, ved Joint Base Myer-Henderson Hall, Virginia. (AP Photo/Evan Vucci)

De siste dagene har Trump også blinket ut de ferske kongresskvinnene med utenlandsk eller minoritetsetnisk bakgrunn og de to jødiske styrelederne for komitéer i Representantenes hus som etterforsker Det hvite hus, og fordømt dem som «savages» [‘villmenn’]. På fredag, tre dager etter at demokratleder [House Speaker] Nancy Pelosi kunngjorde den formelle iverksettingen av riksrettsgranskning [‘impeachment inquiry’], møtte han den høyreorienterte sjefen for Nasjonalforeningen for skytevåpeneiere (NRA) [National Rifle Association] for å diskutere hvordan organisasjonen kunne støtte ham i riksrettskampen.

Trumps gjenvalgskampanje har hittil spilt den ledende rollen, bortsett for Trump selv, i kontringen av riksrettspådrivet. Ei kampanjetalskvinne, som kommenterte på en kampanjeannonse utgitt på fredag, sa: «Det amerikanske folket ser dette for hva det er: nok et forsøk fra demokratene på å umyndiggjøre det amerikanske folket, ved å fjerne en behørig valgt president, en som de forakter.»

Demokratene har gått raskt til verks med å forordne fremstillinger og dokumenter fra Trump-administrasjons offisielle embetsrepresentanter og medhjelpere, og har stevnet for utspørring Trumps personlige advokat Rudy Giuliani, som var Trumps mellom-mann med Ukraina, og utenriksminister Mike Pompeo, som var blant de offisielle representantene som hørte med på telefonsamtalen den 25. juli mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij, og som er i sentrum for impeachment-kjøret.

De tre komitéene i Representantenes hus som gjennomfører etterforskning – etterretning, utenriksanliggender, og tilsyn – har planlagt fremstillinger denne uka av fem embetsrepresentanter fra utenriksdepartementet som var involverte i Ukraina-saken. Disse inkluderer Marie Jovanovitsj, tidligere amerikansk ambassadør til Ukraina som Trump sparket i mai; Kurt Volker, administrasjonens spesialutsending til Ukraina, som plutselig trakk seg sist fredag; viseutenriksminister George Kent; USAs ambassadør til EU Gordon Sondland; og utenriksdepartementsrådgiver T. Ulrich Brechbuhl.

Pompeo sendte imidlertid på tirsdag et krigersk brev til Eliot Engel, lederen av Husets utenrikskomité, hvor han erklærte at de fem representantene fra utenriksdepartementet ikke ville stille for de planlagte utspørringene. Pompeo anklaget komitéen for å forsøke å «intimidere, mobbe og misakte» embetsrepresentantene, og han erklærte at han «ikke vil tolerere slike taktikker».

Michael Atkinson, generalinspektør for etterretningsbyråene, som har spilt en sentral rolle i å eksponere telefonsamtalen den 25. juli og som utløste riksrettskjøret, er planlagt å utpørres av Husets demokrater på fredag, i høringer bak lukkede dører.

Riksrettskjøret ble initiert av en fraksjon innen etterretningstjenestene som har mistet tillit til Trumps evne til å gjennomføre amerikansk imperialismes globale interesser. Med denne nye og eksplosive fasen i den interne kampen innen styringsklassen, som har rast siden Trumps innsetting for snart tre år siden, og først og fremst over utenrikspolitiske spørsmål, har impeachment-kjøret forsterket krisen for hele den politiske orden.

Det demokratiske partiet har fra begynnelsen av vært innordnet med antiTrump-fraksjoner innen militær/etterretningsetablissementet, og baserer sin motstand mot den fascistiske Trump på sin egen reaksjonære agenda for intensivert krig, innstramminger og angrep på demokratiske rettigheter, med utgangspunkt i sensur av venstreorienterte og antikrigsynspunkter på internett.

Rammeverket for denne høyreorienterte kampanjen har vært det uredelige narrativet om en massiv russisk regjeringsinnblanding i 2016-valget for å få undergravd Clinton – en hardliner mot Moskva – og få sikret valget av Trump, som opponerte mot Obama-administrasjonens konfronterende politikk mot Moskva, for å fokusere mer direkte på å få isolert og angrepet Kina.

Denne kampanjen ble gjenopplivet etter den resultatløse konkluderingen av Mueller-etterforskningen av Trumps angivelige samspill med Russland, ved å gripe til Trumps telefonsamtale med den nyvalgte ukrainske presidenten Zelenskij den 25. juli. I denne telefonsamtalen presset Trump Zelenskij til å få etterforsket tidligere visepresident Joe Biden, en ledende demokratkandidat for 2020-valget, og hans sønn Hunter, i forbindelse med sistnevntes lukrative stilling på styret for et ukrainsk gasselskap som var under korrupsjonsetterforskning. Trump fokuserte på Bidens rolle med å presse Ukraina til å avskjedige aktor i saken.

Trump presset også den ukrainske presidenten for å få etterforsket den angivelige rollen ukrainske embetsrepresentanter hadde spilt i å støtte opp om demokratenes påstander om at Russland, i samspill med Trump-kampanjen og WikiLeaks, hadde hacket seg inn i demokratiske e-postservere under valgkampanjen. Transkripsjonen av telefonsamtalen, som ble utgitt i forrige uke, indikerer at Trump suspenderte en militærbidragspakke til Ukraina og forsøkte å anvende utsiktene til å oppheve blokkeringen av militærstøtten som brekkstang mot Kiev.

Skandalen over telefonsamtalen ble utløst av en «varsler»-klage som i august ble innmeldt til generalinspektøren for etterretningstjenestene, av en CIA-agent satt på Det hvite hus. Klagen beskyldte Trump og andre administrasjonsrepresentanter for å undergrave nasjonalsikkerheten ved å underordne utenrikspolitikken til hans personlige politiske interesser.

Pelosi og Adam Schiff, styreformann for Husets etterretningskomité, som begge har lange og tette bånd til amerikansk etterretning, hadde motsatt seg å iverksette en formell riksrettsgranskning. Det var først etter at Washington Post avslørte eksistensen av varslerklagen og at syv ferske kongressrepresentanter fra demokratene med bakgrunn i CIA og militæret publiserte en kronikk i samme avis, der de oppfordret til impeachment at Pelosi og Schiff endret sine posisjoner og støttet det formelle riksrettspådrivet.

Dette forsøker de nå å få gjort på den smale og høyreorienterte basis av Trumps suspendering av militærhjelpen til Ukraina, som er innrettet mot Russland, og hans upålitelighet i gjennomføringen av amerikansk imperialistisk utenrikspolitikk. Intensjonen er å få gjenomført riksrettsgranskningen innen Thanksgiving [o. anm.: amerikansk fridag, den fjerde torsdagen i november], og avholde så få offentlige høringer som mulig, samtidig som de utelukker alle anliggender om sosiale forhold og demokratiske rettigheter – Trumps krig mot immigranter, hans skattekutt for de rike og angrep på sosialprogrammer, hans forsøk på å etablere et autoritært presidentskap, hans støtte til høyreekstreme og fascistiske elementer – som animerer hatet mot Trump blant brede lag av arbeiderklassen. Demokratene frykter, under betingelser med en bilarbeiderstreik og en vekst i klassekampen mer generelt, for at riksrettsprosessen kan underbygge en sosial opposisjon, som de for-enhver-pris ønsker å forhindre.

Disse målene har blitt tydeliggjort av Pelosi, som nylig instruerte demokratene i Representantenes hus om at 2020-valgkampen «ikke vil bli drevet på impeachment-saken». I et kronikkartikkel publisert på mandag angrep Charles Blow, New York Times sjefsideolog for etnistetsbasert politikk, Trump og kongressrepublikanere for å være «upatriotiske», der han skrev: «Det må finnes noen patrioter, i det minste en håndfull, i Det republikanske partiet.»

Politikken bak demokratenes impeachment-kampanje ble utlagt av Susan Rice, nasjonal sikkerhetsrådgiver under Obama-æraen, i en Times-spalte på tirsdag. Hun skrev:

** start of indented quote

Trump presset ytterligere Zelenskij for å forfølge en uberettiget påstand om at Ukraina, ikke Russland, var landet som blandet seg inn i 2016-valget og at Den demokratiske nasjonalkomitéens (DNC) hackede e-postservere befinner seg gjemt et sted i Ukraina. Denne fantastiske beskyldningen er bare til Russlands fordel, og tjener til å motsi etterretningstjenestenes sentrale funn og Mueller-rapportens. Det var Russland som blandet seg inn i vår demokratiske prosess.

** end of indented quote

Hun la til at republikanere «burde bry seg om at han [Trump] undergraver vår nasjonale sikkerhet, ved å fremme politikk som helt klart er til fordel for en motstander, Russland, samtidig som det undergraver vår valgprosess».

Mange innen styringsklassen tar Trumps prat om borgerkrig som en seriøs trussel. Washington Post publiserte på tirsdag en redaksjonell lederartikkel som advarte: «President Trump lover en borgerkrig innen den unionen han angivelig skal lede.»

Joaquin Castro, demokratisk kongressrepresentant fra Texas og tvillingbror av presidentkandidat Julian Castro, uttalte på tirsdag til Jake Tapper på CNN: «Det er denne typen språkbruk som kan føre til sivil uro i dette landet.»

Times postet på tirsdag en tekst av Kara Swisher som gikk inn for at Twitter måtte stenge ned Trumps konto, og erklærte at aktuelle tema på «fancy-pants» dinnerparties i Washington inkluderer utsiktene til at Trump taper 2020-valget, og da kunne tvitre «at folk må reise seg i en væpnet oppstand, for å holde ham i embetet».

Jeffrey Engel, medforfatter av ei fersk bok om impeachment, ble på tirsdag intervjuet på kabelnyhetsnettverket MSNBC, der han sa han var bekymret for at Trump kunne respondere på impeachment ved å oppfordre sine supportere til å ta opp våpen, og legge ut mot Washington DC.

Den politiske krigføringen i Washington har nådd et eksplosivt og potensielt voldelig stadium, med illevarslende implikasjoner for arbeiderklassen. Det er en konflikt mellom to høyreorienterte fraksjoner innen styringsklassen.

Det er ikke noe demokratisk innhold i impeachment-kjøret fra Det demokratisk partiet og CIA, som skulle det lykkes med å få fjernet Trump bare ville bringe til makten en regjering mer direkte kontrollert av CIA og militæret, og en forpliktet til en mer aggressiv militærpolitikk i Midtøsten og mot Russland.

Det er av avgjørende viktighet at arbeidende mennesker ikke lar seg kanalisere inn bak noen av disse fraksjonene, og i stedet utvikler og utvider sin uavhengige kamp mot hele styringseliten og alle dens politiske representanter.