Spansk sikkerhetsselskap spionerte på Julian Assange for amerikansk etterretning in Ecuadors ambassade

Av Kevin Reed
30 September 2019

En spansk forsvars- og sikkerhetskontraktør kontrahert for å beskytte Ecuadors London-ambassade spionerte på Julian Assange på vegne av amerikansk etterretning da WikiLeaks-grunnleggeren og redaktøren bodde der.

En rapport i den spanske avisa El País meldte tidlig på fredag at den hadde tilgang til uttalelser og dokumenter som viser at David Morales, eieren av Undercover Global S.L., overrakte lyd- og videoopptak til CIA av møter mellom Julian Assange og hans advokater og samarbeidspartnere. Bevismaterialet er del av etterforskningen Spanias høyesterett Audiencia Nacional nå gjennomfører av Morales og hans relasjon til amerikansk etterretning.

WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange [Foto: AP Photo/Matt Dunham]

Den hittil hemmelige etterforskningen av Undercover Global er resultat av en kriminalanklage innmeldt av Julian Assange. I anklagen beskylder Assange Morales og hans firma for krenking av personvernrettigheter og lover som beskytter klient-advokat privilegier. Assanges klage beskylder også Undercover Global for feilaktig anskaffelse, for bestikkelse og hvitvasking av penger.

El País-rapporten hevder at Morales er et tidligere medlem av det spanske militæret, «som p.t. har permisjon». Rapporten sier at Morales «har uttalt både muntlig og skriftlig til flere av sine ansatte at til tross for at han ble kontrahert av den daværende ekvadorianske presidenten Rafael Correas regjering, også arbeidet ‘for amerikanerne’».

Morales er også sitert for å ha fortalt sine nærmeste kolleger at «vi spiller i en annen liga, dette er førstedivisjon», etter at han returnerte fra en sikkerhetskonferanse i Las Vegas, Nevada i 2015, der han gjorde sine første kontakter med amerikansk etterretning.

Selv om Undercover Global, som har hovedkontor i den sørspanske byen Jerez de la Frontera, hadde inngått kontrakt med den ekvadorianske etterretningstjenesten Senain om beskyttelse av ambassaden, beordret Morales gjentatte ganger sine ansatte om «å holde hans relasjon med de amerikanske etterretningstjenestene hemmelig».

El País-rapporten gir omfattende detaljer om utvekslingen av opptak mellom Undercover Global og den amerikanske regjeringen. I ett vesentlig tilfelle ble et møte den 21. desember 2017 mellom Assange og Rommy Vallejo, sjef for den ekvadorianske hemmelige etterretningstjenesten, tatt opp av Morales firma og overlevert til USA. Under dette møtet ble en plan diskutert der Assange skulle forlate ambassaden ved hjelp av et diplomatpass, for å reise til et tredjeland. Bare en håndfull mennesker, deriblant advokater fra Australia, kjente en gang til planen.

Timer etter møtet orienterte den amerikanske ambassadøren ekvadorianske myndigheter om planen og påfølgende dag ble en internasjonal arrestordre utstedt for Assanges arrestasjon. Heldigvis hadde Assange allerede avvist forslaget, med den begrunnelse at å opptre på den måten ville fremstå som et nederlag og ville underbygge konspirasjonsteorier om hans relasjoner og beveggrunner.

Som bevis for Undercover Globals samarbeid med USA siterer El País uttalelser fra en person nært ved Morales, som sa: «Det er absurd å spionere på den som har kontrahert deg, såfremt du ikke skal overlevere dette materialet til et annet land.»

El País-rapporten forklarer at nye videokamera ble installert i den ekvadorianske ambassaden i begynnelsen av desember 2017. Morales forespurte inkludering av et eksternt streaming-tilgangspunkt, «slik at alle opptak umiddelbart kunne aksesseres av USA». Mikrofoner ble også installert i brannslukningsapparater og i andre dekorative elementer i ambassaden.

Det ble installert mikrofoner på kvinnetoalettene der Assanges advokater ofte møttes for å unngå å bli spionert på. De som ble avhørt inkluderer spanjolen Aitor Martínez og Assanges nærmeste samarbeidspartnere, så vel som hans advokater Melynda Taylor, Jennifer Robinson og Baltasar Garzón.

Så snart Lenín Moreno overtok presidentskapet i Ecuador i mai 2017 ble spioneringen på Julian Assange trappet opp, i ambassaden der WikiLeaks-forleggeren søkte tilflukt i juni 2012, og fikk innvilget politisk asyl som beskyttelse mot utlevering til USA. El País bekrefter at Morales fra det tidspunkt innledet regelmessige reiser til New York City og Washington DC.

Julian Assange blir for øyeblikket holdt i maksimalsikkerhetsfengselet Belmarsh i London, der han har vært siden Moreno kastet ham ut fra ambassaden den 11. april. Til tross for at han har avsonet sin dom for den angivelige overtredelsen av kausjonsbetingelsene da han utøvde sin rett til å søke politisk asyl i Ecuador, blir Assange nå etter pålegg fra en britisk dommer fastholdt på ubestemt tid, inntil hans utleveringshøring planlagt for den 25. februar 2020.