Julian Assanges far varsler at WikiLeaks-utgiverens helse «forringes raskt» i Belmarsh Prison

Av Oscar Grenfell
21 August 2019

I et intervju den 16. august med 3CR, en lokalradio i Melbourne, fortalte Julian Assanges far John Shipton at WikiLeaks-grunnleggerens helse fortsetter å forverres, der han holdes innesperret i Storbritannias maksimalsikkerhetsfengsel Belmarsh Prison.

Shipton opplyste at Assange hadde hatt besøk av sin bror Gabriel noen dager tidligere. «Julian er avmagret og ikke i topp-orden, heller ikke helsemessig,» sa Shipton. «Han lider av angst. Han har fortsatt kampånden, men hans mentale velvære forvitrer raskt.»

Julian Assange

Shipton sa det var en fare for at «vi vil miste Julian» dersom det ikke gjøres noe for å få avsluttet fengslingen hans. Hans advarsel etterfølger Twitter-erklæringen fra den verdenskjente gravejournalisten John Pilger tidligere denne måneden, der han skrev: «Ikke glem Julian Assange. Ellers mister dere ham. Jeg så ham i Belmarsh-fengselet, og hans helsetilstand har forverret seg ...»

Assanges far skisserte de drakoniske betingelsene i Belmarsh-fengselet, der Assange har blitt holdt siden han ble slept ut fra Ecuadors London-ambassade av britisk politi den 11. april.

Shipton sa til intervjueren, WikiLeaks-supporter Jacob Grech: «Hvem skulle tro at Julian, som er en mild og intellektuell type, skulle bli sperret inne i et maksimalsikkerhetsfengsel?»

Assange ble sendt til sikkerhetsanlegget til tross for at han bare ble dømt for en mindre britisk kausjonsovertredelse, som stammet fra hans vellykkede søknad om politisk asyl ved den ekvadorianske ambassaden i 2012.

Shipton forklarte at Assange er «i ei celle 20 timer i døgnet, og har to sosiale besøk i måneden. Advokater er tillatt der andre ganger. Disse sosiale besøkene kan vilkårlig avlyses, eller de reduseres tidsmessig.»

Han fortalte at da han reiste fra Australia til London, for to og en halv måned siden, «måtte vi vente og fikk beskjed om at vi ikke kunne komme» inn i fengselet for et forhåndsarrangert besøk til Assange.

«Ingen grunn ble oppgitt,» sa Shipton, bortsett fra at «det var motstridende avtaler gjort med fengselsleger som skulle komme og se til ham. Så de bruker de avtalte besøkstidene for hans medisinske undersøkelser, og det betyr at et sosialt besøk må avlyses.»

Shipton, sammen med et WikiLeaks-stabsmedlem og den kinesiske kunstneren Ai Weiwei, kom tilbake uka etter, for et nytt arrangert besøk. «Vi ventet 46 minutter på at Julian skulle komme,» fortalte han. Fengselsmyndighetene hevdet at de hadde «glemt» å varsle Assange om besøket, «så de måtte gå og finne ham og få brakt ham ned.»

Det resulterte i at det to-timer-lange besøket, som Assange har rett til, ble redusert til bare én time. «Å reise helt fra Australia for å treffe Julian, og så få bare én time, det virker grusomt for meg,» sa Shipton.

På spørsmål fra Grech om han trodde dette var resultat av inkompetanse, eller et bevisst angrep på Assanges rettigheter, svarte Shipton: «Jeg blir fortalt at sånt gjøres ofte med en velkjent fange, for å demonstrere autoritet over ham, og over hans besøkende.»

Shipton avslørte at omfanget av Assanges medisinske anliggender, og betingelsene for innesperringen, hadde nødet hans bror Gabriel til å skrive «et brev til [den australske] statsminister Scott Morrison, der han beskrev Julians omstendigheter og helsetilstand. I brevet ba han Scott Morrison om å gjøre noe raskt, for hvis ikke, ville vi miste Julian.»

Assanges far fordømte påfølgende australske regjeringers avvisning av å iverksette tiltak til forsvar for WikiLeaks-grunnleggeren, en australsk statsborger og journalist. Han sa at dette står i sterk kontrast til gjengse australieres sentimenter.

Shipton uttalte: «Julian beror, som jeg ser det, veldig mye på australieres støtte, og deres støtte har vært solid gjennom årene. Regjeringen har selvfølgelig ikke latt seg merke av dét, og for meg synes det som de bare lar seg merke av USA og Storbritannia, og vil velvillig ofre Julians velvære på forlangender fra USA og Storbritannia.»

John Shipton

I forrige måned innvilget Labor-opposisjonslederen Anthony Albanese – en seniorminister i Labor-regjeringen som i 2010 fordømte WikiLeaks som «illegal», og støttet forfølgelsen av ham – Shipton et møte på 10 minutter. Albanese har siden ikke sagt noe. Både Koalisjonen og Labor Party har behandlet appellene fra Assanges familie og venner om australske intervensjoner, med forakt og har videreført den ni-år-lange støtten til de USA-ledede bestrebelsene på å straffeforfølge ham og få ødelagt WikiLeaks.

Shipton bemerket at denne forfølgelsen var resultat av WikiLeaks’ publiseringsvirksomhet, som hadde «gitt oss innblikk i alle de grufulle forbrytelsene som har utspilt seg foran oss de siste 20 årene, med land etter land knust og ødelagt, med attentater, og med implanteringen av spioner og annenrangs politikere som har deres tilknytninger til USAs ambassadør.»

De siste advarslene om Assanges helse sammenfaller med den offentlige utgivelsen av to brev han har sendt til supportere siden hans fengsling i Belmarsh.

I ett av dem, postet på Twitter av Ariyana Love den 16. august, skrev Assange: «Takk Ms. Love, det er mennesker som deg, store og små, som slåss for å redde mitt liv, som holder meg gående. Vi kan vinne dette! Ikke la de jævlene [‘the bastards’] ofre ytringsfriheten, europeisk demokrati og mitt liv på Brexit-alteret.»

I et annet brev, skrevet i mai, men publisert først i forrige uke, understreker Assange viktigheten av offentlige protester for hans forsvar. Han foreslår at demonstrasjoner med krav om hans løslatelse blir holdt utenfor kontorene til organisasjoner som «ikke er vant til protester, eller som vil ha problemer med å forsvare seg mot dem ideologisk,» og listet opp en rekke nyhetspublikasjoner, deriblant BBC og Le Monde, som mulige mål.

Assange skrev: «Protester er veldig mektige for et kontor som ikke er vant til dem, selv om alle skulle late som noe annet.»

Forfatteren anbefaler:

For en verdensomspennende kampanje for å forhindre Julian Assanges overføring til USA!

For etableringen av en Global forsvarskomité for å sikre hans frihet!

[Erklæring fra WSWS 21. juni 2019]