Advokater reiser spørsmål etter rettsmedisinsk sakkyndiges erklæring om at Epstein begitt selvmord

Av Jessica Goldstein
19 August 2019

Dr. Barbara Sampson, New York Citys ansvarlige rettsmedisinsk sakkyndige, publiserte på fredag den offisielle konklusjonen fra obduksjonen av Jeffrey Epstein, multimillionærfinansmannen anklaget for sex-menneskehandel. Figuren vanket i de øverste kretser av Wall Street og politikken, og har blitt knyttet til så fremtredende størrelser som Donald Trump, Bill Clinton og Storbritannias prins Andrew, og ble funnet død i si celle i New Yorks Metropolitan Correctional Center (MCC) tidlig på morgenen den 10. august, under mystiske og enda ikke forklarte omstendigheter.

Dødsfallet for en mann i føderal forvaring, som var tiltalt for å ha drevet en sexring som omfattet mindreårige jenter, og som sto overfor en rettssak som kunne ha eksponert medlemmer av business- og politikkelitens kriminelle aktiviteter, har forståelig og legitimt nok vakt mistanker, spesielt i lys av de mange bruddene på fengselsprotokoller som er avslørt siden Epsteins bortgang.

Likevel har foretaksmediene, anført av New York Times, fordømt alle spørsmål reist om omstendighetene rundt Epsteins død, som grunnløse «konspirasjonsteorier».

Den knappe uttalelsen publisert av den rettsmedisinske sakkyndiges kontor var begrenset til påstanden om at «etter nøye gjennomgang av all etterforskningsinformasjonen, deriblant de fullstendige obduksjonsfunnene» var dødsårsaken definert til å være selvmord ved hengning. Ingen fakta eller detaljer ble bekjentgjort i den korte uttalelsen, for å underbygge denne konklusjonen.

Epsteins forsvarsadvokater sa de ikke godtok kjennelsen og at de planlegger å gjennomføre sin egen etterforskning. De har hevdet at deres klient ikke viste noen tegn på sucidaltendenser, og hadde vært i godt humør og hadde brukt mange timer til å bidra til forberedelsen av sitt juridiske forsvar.

«Vi er ikke tilfreds med konklusjonene fra den rettsmedisinske sakkyndige,» sa advokatene. «Vi kommer med en mer fullstendig respons de kommende dagene.»

Nye avsløringer de siste dagene har lagt til de vedvarende mistankene om stygt spill i forbindelse med Epsteins dødsfall, som uten tvil var den mest prominente innsatte i det amerikanske føderale fengselssystemet. Dette kan ha lagt økt press på Dr. Sampson for å publisere hennes kjennelse. Hun utsatte offentliggjøringen av noen beslutning om dødsårsaken i flere dager etter at obduksjon var sluttført, og hevdet hun trengte ytterligere informasjon fra politiet og andre offisielle representanter.

Washington Post rapporterte på torsdag at obduksjonen viste at Epstein hadde flere knuste bein i halsen, blant annet det lille tungebeinet [hyoidbeinet] som ligger bak adamseplet. Dette beinet kan knekkes ved hengning, men det er langt mer sannsynlig at det blir knekt som følge av kvelning.

Den rettsmedisinske patologen Cyril Wecht fortalte til USA Today at «brudd i hyoidbenet nesten alltid er assosiert med kvelning ... fordi hånda kommer høyt opp under offerets hake.»

Wecht bemerket videre at «flere brudd og brister er sjeldne å finne i selvmordshengninger», og at selv om de kan skje, krever de vesentlig mye kraft.

Det offisielle narrativet promotert av Times, New York Post og andre er at Epstein hengte seg ved å binde et laken til ei køyeseng, der han knele på gulvet og lente seg fremover for å få tatt sitt liv. Ifølge Wecht ville dette forløpet sannsynligvis ikke gitt den nødvendige kraften nødvendig for å knekke og briste så mange bein som ble funnet.

Epstein hadde vært alene i cella i spesialboenheten i MCC i minst 12 timer etter at hans cellekamerat ble flyttet, og før han ble funnet død. Dette er brudd på en fengselsregel som krever at innsatte som anses å være i faresonen alltid skal ha ytterligere én person på cella. Dette trekket var desto mer uforklarlig siden Epstein i forrige måned ble funnet med skader på halsen, og i seks dager hadde blitt plassert under selvmordsovervåkning. Hvorfor han ble tatt av selvmordsovervåkningen etter en så kort periode har ikke blitt forklart.

Dessuten hadde hans voktere ikke sjekket innom cella hans på flere timer, som også er i strid med fengselsreglene. Forøvrig dukket det i forrige uke opp rapporter om at det ble hørt skrik fra Epsteins celle før hans død.

Til tross for alle slike spørsmål la New York Times ut en «nyhets»-artikkel om den rettsmedisinske sakkyndiges kjennelse på fredag, som lyder mer som en propagandapublisering. Under overskriften «Jeffrey Epsteins obduksjonsresultater viste han hengte seg i et selvmord» er den neste overskriften: «New York Citys rettsmedisinske sakkyndiges beslutning tilbakeviser konspirasjonsteorier om at han kan ha blitt myrdet.»

Artikkelens andre avsnitt lyder: «Mr. Epsteins død har utløst ei bølge av konspirasjonsteorier, der folk på nettet uten bevis for det spekulerte på om han kunne ha blitt drept, for å forhindre at han skulle gi påtalemyndigheter informasjon om andre i hans sosiale omgangskrets, deriblant president Donald Trump, tidligere president Bill Clinton og prins Andrew av Storbritannia.»

Det er ikke noe saklig belegg for hasten fra Times og de fleste andre mediene for å få stengt ned enhver diskusjon om mulig stygt spill i forbindelse med Epsteins død. Deres tunghendte tilnærming reiser bare spørsmål om hva de måtte forsøke å skjule.

Selv om man skulle anta, for argumentets skyld, at den rettsmedisinske sakkyndiges kjennelse er riktig og Epsteins død var et selvmord, utelukker det på ingen måte muligheten, for ikke å si sannsynligheten, for en konspirasjon for å få eliminert ham før en rettssak eller en plea deal [o. anm.: juridisk ordning der tiltalte inngår forpliktende avtale med påtalemyndighetene, og evt. betaling, for løslatelse inntil rettssaken]. Sammenfallet av regelbrudd, unnlatelser og tilsynelatende tankeløse avgjørelser som tillot den beryktede fangen å være alene uten overvåkning, krever en seriøs etterforskning.

Allmennheten, som er meget vel inneforstått med den amerikanske styringsklassens kriminalitet, er fullstendig berettiget til å tro at myndighetene er i stand til å utføre en slik operasjon skulle de anse det nødvendig for å holde en skandale under kontroll, som ellers kunne destabilisere det politiske og økonomiske systemet.