Assanges far sier til WSWS: «Julians besluttsomhet er voldsom»

Av Oscar Grenfell
6 August 2019

John Shipton, Julian Assanges far og en ledende kampanjefører for hans frihet, snakket med World Socialist Web Site (WSWS) i Sydney på søndag om forholdene for sønnens fengsling i Storbritannia og om kampen for å forhindre hans utlevering til USA. Grunnleggeren av WikiLeaks står overfor utsikter til 175 år i et amerikansk fengsel for sin rolle i avsløringen av amerikanske krigsforbrytelser.

Shipton hadde talt til en liten protestsamling utenfor New South Wales State Library, der den australske regjeringen var vertskap for USAs utenriksminister Mike Pompeo under de årlige ministermøtene Australia-US Ministerial Consultations. Pompeo søker å tromme opp støtte for USAs forberedelser til krig mot Iran, og for sin konfrontasjon med Kina.

Pompeo har spilt en sentral rolle i forfølgelsen av Assange. Som CIA-direktør erklærte han i 2017 at WikiLeaks var en «ikke-statlig fiendtlig etterretningstjeneste», og at Assange var en «demon» som ikke fortjener den beskyttelsen USAs grunnlovs første endringstillegg byr. Som utenriksminister var han tett involvert i den amerikanske kampanjen for å presse Ecuador til ulovlig å avslutte Assanges politiske asyl.

John Shipton

I sin tale til protestsamlingen erklærte Shipton at Pompeos besøk var nok en «anledning der Australia ønsker velkommen og trykker til sin barm en krigshisser eller massemorder, holder ham tett og blir bitt av slangen».

Da han uttalte seg til WSWS, sa han: «Vi er sjokkerte over at regjeringen er vertskap for Pompeo. Kritikk av USA, vel hvor skulle du begynne og hvor skulle du slutte? Det ville fylle biblioteker med bøker, hva angår vanskelighetene med å håndtere USA på noe som helst geo-politisk nivå.»

«Pompeo er det vi i Australia ville kalle aloudmouth [‘en storsnute’], a blowhard [‘en skrytepave’]. Ingen legger mye i det han sier. Uttalelsen han kom med om at WikiLeaks er en «ikke-statlig fiendtlig etterretningstjeneste», gjenspeiles ikke i rettssakene som har blitt lansert mot Julian, der hans status som journalist og utgiver har blitt opprettholdt.»

Shipton fordømte den australske regjeringens avvisning av å ta opp Assanges sak med USA, eller å iverksette tiltak til hans forsvar. «Taushet er medvirkning,» uttalte han.

WSWS spurte Shipton om forrige ukes avvisning av det sivile søksmålet anlagt i USA mot Assange av Den demokratiske nasjonalkomitéen (DNC).

Søksmålet hadde hevdet at WikiLeaks‘ 2016-publisering av lekkede e-postmeldinger – der han avslørte DNCs forsøk på å rigge Det demokratiske partiets primærvalg mot den selvbeskrevne demokratiske sosialisten Bernie Sanders, sammen med hemmelige taler Hillary Clinton holdt for Wall-Street-banker – var illegale.

Shipton kommenterte at domskjennelsen var «‘tremendous [fenomenal]. DNC innmeldte et sivilt søksmål mot WikiLeaks, Julian Assange og et par andre ikke så nevneverdige, som Trump og Russland. Dommeren uttalte på bakgrunn av presedensen fra Pentagon-Papers-saken at det WikiLeaks hadde publisert var av allmennhetens interesse, og avskjediget det sivile søksmålet som DNC hadde anlagt. DNC ser ut til å være en dypt korrupt organisasjon, som det ble bevist av e-postmeldingene som WikiLeaks publiserte.»

«Det er noen utvekslinger blant advokatene som sier at dette reflekterer på anklagene mot Julian for spionasje. For øyeblikket må imidlertid WikiLeaks’ advokater ta seg av utleveringssaken som skal høres ved domstolen [magistrates court] i England. Dét er det første. De må vinne der, eller anke til høyesterett i England. Men grunnlaget for de amerikanske anklagene var etter mitt syn aldri vesentlige.»

Shipton redegjorde for de drakoniske forholdene for Assanges internering i Storbritannias maksimalsikkerhetsfengsel Belmarsh Prison. «For øyeblikket er det ingen tilgang til biblioteket, ingen tilgang til datamaskiner, 23 timer i døgnet i ei celle og begrenset tilgang til advokater,» sa han. «Jeg ser for meg at det er bevisst. Fengselsguvernørene ønsker å demonstrere sin autoritet, så de gjør ting så ubehagelige de kan.»

Assanges fengselsstraff for oppblåste kausjonsbrudd utløper i september, og han vil bli satt i varetekt. Shipton forklarte at dette ville føre til en lettelse av hans forhold, inkludert retten til «tre besøk i uka, pluss tilgang til datamaskiner, tilgang til biblioteker og fri tilgang til hans advokater».

Shipton understreket besluttsomheten til WikiLeaks og organisasjonens advokater, for å beseire den amerikanske utleveringsforespørselen. Han fortalte at «Julians advokat i et intervju med Gareth Pierce, kommisæren for det britiske hovedstadspolitiet [UKs Metropolitan Police] sa: ‘Hvis du arresterer Julian Assange, da vil vi slåss mot den utleveringen til tidens ende.’ Hennes besluttsomhet er voldsom, det samme er det med Julians besluttsomhet, og med min, og med alle de menneskenes som kjemper for hans frihet.»

Assanges far pekte på et bredere angrep på grunnleggende rettigheter. «Min bekymring er forsvaret for vår rett til å snakke fritt her i Australia,» sa han. «Det er klart at denne regjeringen har intensjoner om å begrense vår tilgang til internett, og det er min bekymring. Jeg ser det som et angrep på vår rett til informasjon.»

Shipton bemerket den ondsinnede rollen som pressen spilte: «Tyngdepunktet for kunnskap – for å bruke et Clausewitz-begrep – er massemediene. De kontrollerer hva vi tenker og hvordan vi forholder oss til begivenheter, så vårt første angrep er på massemediene, gjennom alternative medier, blogger, fora og litt av Twitter, og ingenting av Facebook.»

Han kommenterte et nylig to-delt «Four Corners-program om Assange av Australian Broadcasting Corporation (ABC). Begge episodene brukte overdrevent lang tid på luftingen av subjektive angrep på Assanges personlighet. De ga nesten fritt løp for Assanges motstandere, inkludert supportere av den amerikanske regjeringen, for å sverte ham.»

Shipton sa at programmene var «rystende. En svimlende skam faktisk. Vi skal innmelde en formell klage til ABC om det.»

«Jeg kan illustrere det med ett punkt. Domscheit-Berg [en kritiker av Assange som ble presentert i programmet], var involvert med WikiLeaks for ni år siden. Han fikk sparken fordi han stjal 3,5 gigabyte lekket informasjon pluss serverne den var på. Han hadde ingenting å gjøre med videoen Collateral Murder. Han stakk av fra Island fordi han ble skremt. Å bruke ham som en stemme er bare helt absurd.»

«Alan Rusbridger [tidligere redaktør av Guardian som også ble presentert i programmet] hadde en involvering med Julian og WikiLeaks over to uker, for ni år siden, i forbindelse med utgivelsen av krigsrapportene fra Irak og Afghanistan og amerikanske diplomatmeldinger. Siden den gangen har de ikke hatt noe med WikiLeaks å gjøre, så de er ikke i noen posisjon til å komme med noen kommentarer.»

«Guardian har siden forfulgt Julian, til-og-med i den grad at de har fullstendig forfalsket bevis mot ham.»

Shipton bemerket at Guardian i november i fjor publiserte en artikkel som hevdet at den amerikanske politiske lobbyisten Paul Manafort møtte Assange i den ekvadorianske ambassaden i 2013, 2015 og ved begynnelsen av 2016. Påstanden tok sikte på å forbinde Assange med Manafort, som senere fungerte som en Trump-kampanjerådgiver og var et sentralt mål for den amerikanske etterforskningen om antatt samspill mellom Trump og Russland.

«Julian ble overvåket 24 timer i døgnet i ambassaden, og det var ingen bevis for noe besøk, så det var en fullstendig oppdiktning,» erklærte Shipton.

Avslutningsvis understreket Assanges far viktigheten av at vanlige mennesker tar et standpunkt til forsvaret av WikiLeaks-grunnleggeren. «Press deres parlamentsrepresentanter, føderale MP-er, delstat-MP-er, lokale MP-er. Skriv til dem og spør ‘hva brygges her?’ Dette er en australier som vil hjem, han har vært innesperret i ni år. Regjeringen vår kan ordne dette, men bare med din oppmuntring.»