Demokratene i Senatet godkjenner Trumps krigsbudsjett

Av Patrick Martin
3 August 2019

Det amerikanske senatet vedtok budsjettet for regnskapsåret som begynner den 1. oktober, med rekordhøye $ 738 milliarder [NOK 6,561 billioner] for militæret. Budsjettet var resultat av en avtale mellom demokratenes kongressleder [House Speaker] Nancy Pelosi og Trumps Det hvite hus, og gjenspeiler tverrpartistøtten for den amerikanske krigsmaskina.

Demokratene i Senatet ga langt mer støtte til Trump-Pelosi-budsjettet enn republikanerne gjorde, og stemte 38 for og 5 imot, med fire fraværende. Republikanere delte seg mye tettere, med 30 for, og 23 imot, med én fraværende. Republikanerne var ikke mot de rekordhøye utgiftene til militæret, men innvendte mot nivået på utgifter til nasjonale sosialprogrammer, og på det samlede budsjettunderskuddet.

Hadde demokratene stemt mot budsjettet med noen betydelig margin, ville det ha blitt nedstemt.

Av de syv demokratiske senatorene som kandiderer til president var fire fraværende fra avstemmingen, deriblant Bernie Sanders som under tirsdagens demokratiske debatt i Detroit erklærte at han ville stemme mot det rekordhøye militærbudsjettet, men som ikke gadd vende tilbake til Washington på torsdag for å bruke sin stemme. Elizabeth Warren, Kamala Harris og Cory Booker var også fraværende fra avstemmingen.

Blant de tre demokratiske presidentkandidatene som faktisk dro tilbake til hovedstaden for å stemme, støttet Kirsten Gillibrand krigsbudsjettet mens Michael Bennet og Amy Klobuchar stemte imot.

Senatsresultatet gjenspeilte resultatet fra Representantenes hus, der demokratene besørget et stort flertall for budsjettavtalen, med 219 for og 16 imot, mens de fleste republikanere i Huset faktisk stemte mot budsjettet som var støttet av Trump, med 132 mot og 65 for. Blant Husets demokrater som stemte for det rekordhøye krigsbudsjettet var Alexandria Ocasio-Cortez og Rashida Tlaib, begge medlemmer av Demokratiske sosialister i Amerika (DSA).

Lovfremlegget som dermed har flertallstøtte i Kongressen går nå til Det hvite hus for Trumps underskrift. I en serie tweets den siste uka har Trump hyllet budsjettavtalen med Pelosi, og utpekt rekordbemidlingen av militæret som administrasjonens forhandlingsteams største bragd, som var ledet av finansminister Steven Mnuchin.

I deres endelige uttalelser før avstemmingen støttet både Senatets majoritetsleder Mitch McConnell og demokratenes minoritetsleder Chuck Schumer budsjettet, mens demokratene var langt mer entusiastiske, og McConnell overlot ansvaret for avtalen til Det hvite hus.

McConnell sa: «De siste ukene engasjerte sentrale embetsrepresentanter i president Trumps team seg i omfattende forhandlinger med [Speaker] Pelosi og det demokratkontrollerte Huset.» «Med tanke på splittede regjeringers tvingende nødvendigheter, visste vi at enhver tverrpartiavtale om finansieringsnivåer ikke ville virke perfekt for noen av partiene. Men administrasjonen forhandlet frem en sterk avtale.»

Schumer hyllet budsjettavtalen, der han sa: «Den vil styrke vår nasjonale sikkerhet og besørge våre tropper de ressursene de trenger for å utføre en veldig vanskelig og ofte farlig jobb.» Han la til: «For lenge har de vilkårlige, drakoniske grensene for finansieringstilbakeholding [‘sequester’] forhindret oss [fra å opprettholde] militær beredskap. Denne avtalen avslutter trusselen om tilbakeholding permanent.»

Mick Mulvaney, fungerende stabssjef i Det hvite hus, som er en «underskuddshauk» eller motstander av høyere offentlige utgifter, uttalte seg for Trump-administrasjonen, der han på Fox News på søndag sa: «Da demokratene vant Huset visste alle at vi ville ende opp med å bruke mer penger. Så hva fikk vi i bytte? Vi fikk mer penger til forsvar, som vi mener vi trenger. Vi fikk mer penger til V.A. [Veterans Affairs], som vi mener vi trengte.»

Budsjettavtalen setter et topptall på $ 1,37 billioner [NOK 12,18 billioner] for regnskapsåret 2020, som begynner om to måneder, og på $ 1,375 billioner [NOK 12,22 billioner] for året etter. Dette refererer bare til disponeringstilgjengelige midler, de beløpene som Kongressen godkjenner hvert år. Rentebetalinger på føderal gjeld og utbetalinger til føderale rettighetsprogrammer som Social Security [offentlig pensjon] og Medicare [helseforsikring for pensjonister] er finansdepartementets juridiske forpliktelser, og krever ikke spesifikke autoriseringer fra år-til-år.

Til tross for Schumers påstand om at budsjettet gir $ 10 milliarder [NOK 88,9 milliarder] mer i budsjettmyndighet for innenlandske sosialutlegg enn det gjør for militæret, og at det gjenoppretter paritet mellom forsvars- og ikke-forsvarsposter, er tallene for regnskapsåret 2020 $ 738 milliarder [NOK 6,561 billioner] for militæret og bare $ 632 milliarder [NOK 5,619 billioner] for alt annet, som viser et gap på mer enn $ 100 milliarder.

Budsjettlovfremlegget hever også det føderale gjeldstaket til den 1. juli 2021, og fjerner enhver mulighet for en «finanspolitisk klippe» der føderale gjeldsbetalinger kan stilles i tvil, og som potensielt kan forstyrre finansmarkedene. Dette var finansminister Mnuchins viktigste bekymring i forhandlingene med Pelosi, gitt at finansdepartementet var anslått å nå gjeldende fastsatt gjeldstak en gang i august, under Kongressens sommerfravær.

Det demokratiske lederskapet innvilget ytterligere én stor innrømmelse til Det hvite hus. Pelosi og Schumer sa seg enige om at det for de neste to årene ikke vil være noe forsøk på å bruke lovgivning som forplikter til at den «må vedtas», for eksempel bevilgningslovfremlegg for de forskjellige føderale etatene, for å presse på for demokratiske politiske preferanser, som eksempelvis opphevelsen av Hyde-tilleggsendringen, som forbyr bruken av føderale midler for å betale for aborter, eller forbud mot bruk av føderale midler for å bygge Trumps grensemur langs grensa mellom USA og Mexico.

Resultatet av denne kapituleringen, kombinert med høyesterettskjennelsen i forrige uke som tillot Trump å avlede midler bevilget til Pentagon for programmet for murkonstruksjonen, er at Det hvite hus kan videreføre byggingen av muren så fort kontrakter kan godkjennes for byggeforetak som melder seg med på den svært lønnsomme gesjeften. Offisielle embetsrepresentanter i Det hvite hus skrøyt av at minst 100 miles [160 km] med ny mur ville være på plass det kommende året.

Det endelige vedtaket av et to-årig budsjett for den føderale regjeringen, med flere demokrater enn republikanere som støtter avtalen både i Senatet og i Huset, demonstrerer i de klareste termer den politiske virkeligheten arbeiderklassen står overfor. Arbeidere konfronterer ikke en «splittet regjering», som foretaksmediene hevder i det uendelige, men en enhetsregjering av to høyreorienterte kapitalistpartier, begge like imot de sosiale og økonomiske interessene til arbeidsfolk.

Budsjettavtalen avslører det totale falskspilleriet fra de demokratiske presidentdebattene, der høyresidekandidater poserer som venner av arbeidsfolk og som motstandere av Trump, mens de i sine daglige jobber som senatorer, kongressmedlemmer, guvernører og ordførere styrker Trumps Hvite hus og samarbeider med hans ondskapsfulle angrep på arbeiderklassen.

Denne de facto koalisjonsregjeringen, med en fascistisk president muliggjort av hans demokratiske partnere, gir arbeidsfolk ingen andre utsikter enn militæraggresjon i utlandet, angrep på arbeidsplasser, levestandarder og sosiale rettigheter på hjemmebane, og et frontalangrep på demokratiske rettigheter, der immigranter spiller marsvinrollen som prøvekluter for behandlingen hele befolkningen stilles i utsikt.