Julian Assanges forsvarsadvokat orienterte australske parlamentarikere om hans forfølgelse

Av Oscar Grenfell
2 August 2019

Så mange som 30 australske føderale parlamentarikere (MP-er) deltok på en juridisk orientering bak lukkede dører i parlamentet i Canberra på onsdag, holdt av Jennifer Robinson, forsvarsadvokat for Julian Assange. MP-ene inkluderte representanter for de konservative partiene, Labor Party og Greens [De grønne].

Robinson henvender seg til mediene flankert av Scott Ludlum (venstre), tidligere parlamentsmedlem for Greens, og senator Wish-Wilson [Foto: @BrettMasonNews]

Det rapporteres at den verdenskjente skrankeadvokaten skisserte de dystre implikasjonene for pressefrihet og demokratiske rettigheter av den USA-ledede forfølgelsen av Assange. Hun oppfordret regjeringen til å gripe inn til hans forsvar som en australsk statsborger og journalist, og ta opp hans situasjon med USAs utenriksminister Mike Pompeo og forsvarsminister Mike Esper når de besøker landet kommende helg for å delta i den årlige konsultasjonen på ministernivå mellom Australia og USA.

Pompeo og Esper turnérer regionen for å tromme opp støtte for Washingtons aggressive konfrontasjon med Kina, og deres militære provokasjoner internasjonalt.

I 2017 fordømte Pompeo WikiLeaks, den gang han var sjef for Central Intelligence Agency (CIA), som en «ikke-statlig fiendtlig etterretningstjeneste» og han brennmerket Assange som en «demon». Pompeo spilte en nøkkelrolle i den opptrappede jakten på Assange, som kulminerte i utstedelse av 18 amerikanske tiltalepunkter mot WikiLeaks-grunnleggeren, deriblant anklager under spionasjeloven, som innebærer en maksimal strafferamme på 175 års fengsel.

Et faktablad Robinson distribuerte til MP-ene og media bemerket at USA søkte å straffeforfølge Assange for «vanlig journalistisk aktivitet» som inkluderte publiseringen av «avsløringene til Chelsea Manning».

Disse «detaljerte krigsforbrytelser og menneskerettighetsovergrep begått av den amerikanske regjeringen og dens agenter, inkludert den banebrytende videoen kalt Collateral Murder, krigsloggene kalt Iraq War Logs og Afghan War Logs, diplomatmedingene kalt Cablegate og fengselsoperasjonsmanualen Guantanamo Bay Detainees Manual

Robinson imøtegikk medier som har hevdet at Assange ikke er en «journalist». Hun skrev: «Ethvert forsøk på å kompromittere hans status som journalist er utelukkende drevet av USAs juridiske strategi, da dette frarøver ham et viktig forsvar under det første endringstillegget [‘First Amendment of the US Constitution’]. Dersom Mr. Assange i stedet blir baktalt og fått til å fremstå som en ‘hacker’, benekter det og sletter Mr. Assanges profesjonalitet som journalist og utgiver, og det bidrar til narrativet at materialet Chelsea Manning besørget for WikiLeaks derfor er illegitimt.»

Denne bakvaskelsen er rettet inn mot å bevirke en «fokusforflytning fra krigsforbrytelsene og annet beskjemmende materiale WikiLeaks avslørte».

Robinson advarte: «Mr. Assange er i stor fare for å bli utsatt for brudd på menneskerettighetene dersom han blir utlevert til USA, og derfor er presserende politiske representasjoner i denne saken høyst relevante og nødvendige, gitt Australias forpliktelser for menneskerettighetene.»

Faktaarket rapporterte at det for øyeblikket er «et utvisningsvarsel utstedt av Storbritannia» for å deportere Assange til Australia. Dersom Storbritannia ikke utleverer ham til USA «vil den australske regjeringen bli bedt om å akseptere ham som utvistt. Det er da mulig at USA vil søke hans utlevering fra Australia, under den amerikansk/australske utleveringsavtalen.»

Orienteringen var sannsynligvis den største samlingen av MP-er som diskuterte Assange siden hele det australske politiske etablissementet i 2010 meldte seg på Washingtons forfølgelse av ham.

Arrangementet gjenspeilte bekymringer innen styringseliten over den folkelige opposisjonen mot Trump-administrasjonens bestrebelser på å få tiltalt Assange for hans rolle i WikiLeaks’ eksponering av illegale kriger, masseovervåkning og globale diplomatiske konspirasjoner.

Siden Assange ble slept ut av Ecuadors London-ambassade den 11. april har det vært indikasjoner på voksende raseri blant vanlige mennesker over den australske regjeringens nekting av å iverksette noen som helst tiltak for å forhindre hans utlevering fra Storbritannia til USA.

Protestsamlinger arrangert av Socialist Equality Party (Australia), med deltakelse av hundrevis av arbeidere, studenter og unge mennesker, og sett av titusener på nettet, har fordømt de offisielle partiene, deriblant Labor Party og Greens, for deres nekting av å beskytte Assange. Samlingene har krevd at den australske regjeringen bruker sitt juridiske skjønn og sine diplomatiske fullmakter for å sikre hans løslatelse og retur til Australia, med garanti mot utlevering til USA.

Mer enn 165 000 mennesker har signert en australsk online-underskriftskampanje, der de oppfordrer til Assanges umiddelbare løslatelse.

Robinsons orientering etterfulgte lobbyvirksomhet i Canberra av Greg Barns, en juridisk rådgiver for Assange, og av John Shipton, WikiLeaks-grunnleggerens far. Orienteringen var medsponset av Greens-senator Peter Whish-Wilson og Labor-MP Susan Templeman.

Da hun samtalte med mediene etter orienteringen sa Robinson at angrepene på Assange burde være til «stor bekymring» for alle australiere. «Dette er en farlig presedens for alle medier og en farlig presedens satt mot en australsk statsborger,» sa hun.

Robinson sa at hun hadde «seriøse bekymringer» for Assanges helse, etter syv år med vilkårlig internering i den ekvadorianske ambassaden uten tilgang til sollys. Hun bekreftet at han fortsatt er innlagt i sykehusavdelingen i Storbritannias maksimalsikkerhetsfengsel Belmarsh Prison. «Hans helse har åpenbart forverret seg betraktelig, og det er sannsynligvis varige skader på hans helse, som resultat av hans tid i ambassaden.»

Advokaten bemerket at Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur, hadde vurdert Assange å være offer for «psykisk tortur». Robinson sa også at betingelsene Assange blir fengslet under forhindrer hans forberedelser for sitt juridiske forsvar.

Robinson erklærte: «Han fortjener ikke den behandlingen han har blitt utsatt for, og det er på tide at den australske regjeringen hever stemmen.»

Whish-Wilson, som ledsaget Robinson under pressekonferansen, sa at statsminister Scott Morrison og utenriksminister Marise Payne «må ta saken om Assange» opp med Pompeo og Esper. «Han må bringes hjem,» uttalte senatoren.

Arrangementet var utvilsomt et brudd på de vedvarende bestrebelsene fra det politiske etablissementet og foretaksmediene på å undertrykke all offentlig diskusjon om Assanges situasjon. Ingen av de parlamentariske partier kom imidlertid med noen uttalelser om Robinsons orientering. Det ble i vesentlig grad lagt lokk på hennes bemerkninger av foretaksmediene og av den offisielle statskringkasteren Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Det parlamentariske etablissementets avvisning av å ville forsvare Assange er ikke resultat av mangel på informasjon. Det stammer fra alle de offisielle partienes støtte for Australias integrering med USAs krigsforberedelser, og deres forpliktelser til stadig mer autoritære tiltak for å motvirke voksende sosial misnøye.

Den Greens-støttede Labor-regjeringen til Julia Gillard fordømte WikiLeaks som en kriminell organisasjon og lovet å bistå de amerikanske etterretningstjenestene med ødeleggelsen av organisasjonen. Dette var mens amerikanske topp-politikere krevde at Assange måtte drepes på grunn av hans eksponering av deres krigsforbrytelser.

Hver regjering siden har videreført denne kriminelle kollaboreringen i forfølgelsen av Assange. Nyligst har Liberal-National-koalisjonen og Labor-ledere snakket om å gi ham uspesifisert «konsulær bistand», men ikke gjort noe for å forhindre den pågående forfølgelsen.

Denne oppstillingen mot WikiLeaks-grunnleggeren understreker viktigheten av å mobilisere arbeiderklassens enorme sosiale og politiske makt internasjonalt, for å sikre hans frihet og for å forsvare alle demokratiske rettigheter.

Det er for å føre frem denne kritiske kampen at WSWS og Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) [International Committee of the Fourth International] i forrige måned lanserte en Global forsvarskomité (lenke til norsk oversettelse av erklæringen) [Global Defense Committee (lenke til engelsk originalside, med tilgang til påmeldingen, og til videoer fra diverse protestsamlinger) for å få løslatt Assange og den modige varsleren Chelsea Manning. Alle arbeidere, unge mennesker og tilhengere av demokratiske rettigheter burde melde seg på i dag.