Talisman Sabre: USA og Australia forbereder seg på krig med Kina

Av Oscar Grenfell
16 July 2019

Opptil 34 000 militærpersonell fra USA, Australia, Storbritannia, New Zealand og Japan har ankommet det nordlige Queensland i Australia den siste uka, for krigsspillene Talisman Saber som avholdes annet-hvert-år, og som ble innledet sist torsdag. Delegasjoner fra India og Sør-Korea er til stede som observatører, mens 18 andre nasjoner fra hele India-Stillehav-regionen var inviterte.

Militærøvelsene har blitt behandlet som en ikke-begivenhet av foretakspressen og av det statseide australske kringkastingsselskapet ABC. Bare en håndfull artikler har dukket opp, som alle har behandlet krigsspillene som rutine og ikke brakt noen detaljer om øvelsenes formål.

I den utstrekning det har vært noen bekymringer i mediene har det vært over tilstedeværelsen av et kinesisk marinefartøy, som det er rapportert ble sendt til internasjonale farvann i nærheten av det nordlige Australia for å overvåke øvelsene. Journalister og kommentatorer har advart mot «kinesisk spionering» og de har ukritisk gjentatt uttalelsene fra representanter for Australian Defence Force [de australske forsvarstyrkene], som har erklært at de vil ta uspesifiserte «kontraforanstaltninger».

Tausheten i mediene og fra alle de offisielle partiene, inkludert Greens [De grønne], har som formål å holde befolkningen i det uvisse om den egentlige hensikten med Talisman Saber: som er å trene for en offensiv amerikansk krig mot Kina, som raskt ville true en global kjernefysisk brannstorm.

USS Ronald Reagan i Brisbane [Foto: @Talisman Sabre Twitter]

Den første Talisman-Saber-øvelsen ble avholdt i 2011. Samme år sa den Greens-støttede Labour-regjeringen til Julia Gillard seg enig i å integrere Australia i Obama-administrasjonens «vippe til Asia» – den store amerikanske militæroppbyggingen mot Kina i hele India-Stillehav-området.

Militærøvelsene har vært basert på Pentagons AirSea Battle-doktrine, som er basert på en konflikt med Kina som ville innebære et massivt militærbombardement, ledsaget av blokkeringen av de viktige shippingrutene i Stillehavet, som hovedparten av kinesisk handel går gjennom. Talisman Saber har i vesentlig grad fokusert på forberedelser for å pålegge en slik marineblokkade rundt stredene Sunda, Lombok og Malakka.

Årets øvelser avholdes samtidig med åpne diplomatiske og økonomiske sammenstøt mellom USA og Kina, og fremveksten av tennpunkter rundt om i verden for en bredere konflikt.

I løpet av det siste året har Trump-administrasjonen innført handelskrigstiltak mot Kina, som er uovertruffne i etterkrigsperioden. I amerikanske og australske utenrikspolitiske kretser er det en stadig åpnere diskusjon om behovet for å kontre den økende kinesiske innflytelse i Stillehavet og internasjonalt, også med militære midler.

I tråd med denne opptrappingen av spenninger er Talisman-Saber-øvelsen i 2019 den største som har blitt avholdt. Militærdrillene var allerede de nest-største krigsspillene i verden.

En offisiell uttalelse om «åpningsseremonien» for Talisman Saber, fra forrige mandag, rapporterte at forsvarsminister Linda Reynolds «sa øvelsen var utformet for å forbedre kampberedskapen og interoperabiliteten mellom de australske og de amerikanske væpnede styrker». Reynolds’ referanse til «kampberedskap» gjorde det klart at øvelsene handler om forberedelser for krig.

Det er rapportert at Talisman Saber i år har fokus på å gjennomgå og øve på amerikanske planer for invasjon og beslagleggelse av ei øy i Stillehavet, som ville være en base for amfibieoperasjoner i hele regionen og for å opprettholde et støttepunkt for angrep på landposisjoner. En slik operasjon ville også være rettet mot å ta kontroll over skipsruter. De mest åpenbare målene er kinesisk-kontrollerte øyer i Sør-Kinahavet, som kunne danne en base og et støttepunkt for lanseringen av operasjoner mot viktige militærbaser i det sørlige Kina.

Dette er basert på et nytt «operasjonskonsept» utviklet i år av US Navy og US Marines, kalt «ekspedisjonsbaserte fremskutte baseoperasjoner». Brigadegeneral Stephen Liszewski, Marine Corps’ direktør for operasjoner, uttalte til magasinet US National Defense i mai at dette dreide seg «alt om å distribuere dødelighet på tvers av slagmarken, til støtte for en større maritim kampanje».

Liszewski sa at en slik base kunne «bli brukt som et fremskutt bevæpnings- og gjenfyllingspunkt for fly fra den felles styrken». Ifølge National Defense «kan den også brukes som sensorplattform for innsamling av etterretnings-, overvåkings- og rekognoseringsinformasjon, eller som angrepsplattform for å oppnå sjøkontroll».

Marine Times bemerket at taktikken først ble testet av US Marines i øvelser i Stillehavet i mars i år. Det ble i klare ord erklært: «Dette kampkonseptet, kjent som ekspedisjonsbaserte fremskutte baseoperasjoner, eller EABO, vil se Marines spredt tynt ut over de store områdene av Stillehavet, der de opererer fra små baser – en taktikk som vil hjelpe Marines å holde seg i live i en høynivå kamp mot Kina.»

En soldat som deltar i en HIMAR-drill [Foto: @Talisman Sabre Twitter]

En avgjørende del av planen er kjent som HI-RAIN. Dette innebærer raske artilleriraid utført med HIMARS-rakettutskytere, som blir transportert frem av C-130 militærfly. Slike raids vil bli utprøvd under Talisman Saber.

US Army major Daniel Graw, Divisjon Assistant Fire Support Coordinator, 3d Marine Division, fortalte til Defense Connect: «Det vi demonstrerer er evnen til US Marine Corps, US Air Force og US Army å komme sammen med forskjellige flymannskaper og forskjellige HIMARS-enheter, raskt sette sammen en plan, utplassere med C-130-fly, reise lange avstander med fly, og over land, og raskt avlevere nøyaktig ildgivning med lang rekkevidde mot fiendens mål, og forlate avfyringsstedet før detektering.»

Blant det amerikanske militærutstyret som deltar i krigsspillene er den marine angrepsgruppa ledet av den amerikanske Nimitz-klasse superhangarskipet USS Ronald Reagan. USS McCampbell, en styrt-missil destroyer av Arleigh-Burke-klassen, deltar også sammen med USS Wasp, USS Green Bay og USS Ashland, som utgjør Wasp Amphibious Ready Group.

HIMARS-øvelser [Foto: Talisman Sabre Twitter]

Japan er invitert med en dramatisk utvidet deltakelse i årets øvelser, i et spesielt provoserende trekk mot Kina. Landet har sendt den helikopterførende destroyeren JS Ise, og tankslandingsskipet JS Kunisaki, for å delta i Talisman Sabre. Japan, som invaderte Kina i 1930- og 1940-årene, har blitt oppfordret av Washington til å remilitarisere, som del av konfrontasjonen med Beijing.

Suksessive militaristiske regjeringer i Tokyo har bevisst spilt opp spenninger med det kinesiske regimet, blant annet ved å fyre opp under tvister over ubebodde steinete småøyer i Øst-Kinahavet. Samtidig har de gått i retning av å oppheve nominelle pasifistklausuler i landets etterkrigsforfatning, i en klar krigstrussel mot Kina.

Tausheten i de australske mediene og fra det politisk etablissementet om forberedelsene til konflikt i India-Stillehav-regionen gjør det klart at hele styringseliten er forpliktet til militarisme og krig, samtidig med den dypeste krisen i verdenskapitalismen siden 1930-tallet.

Mediene, etterretningstjenestene og alle de offisielle partiene, deriblant Greens, har forsøkt å overvinne antikrigmassesentimentene ved å tilsløre konflikttrusselen og føre en McCarthy-istisk kampanje mot angivelig kinesisk innblanding i Australia.

De enorme farene avslørt av Talisman Saber understreker den presserende betydningen av kampen ført av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) og Socialist Equality Partier rundt om i verden, for å bygge en internasjonal antikrigbevegelse av arbeiderklassen, rettet mot konfliktkilden – det kapitalistiske nasjon-stat-systemet.