Professor Stuart Rees skal tale på SEP-samling til forsvar for Julian Assange

21 June 2019

Professor Stuart Rees, en høyt respektert pensjonert akademiker, forfatter og forsvarer av menneskerettigheter og sivile friheter, skal tale på samlingen til forsvar for Julian Assange arrangert av Socialist Equality Party i Sydney den 29. juni. Rees grunnla Sydney Peace Foundation, som i 2011 tildelte stiftelsens høyeste æresutmerkelse, Gullmedaljen for fred og rettferdighet, til den gang WikiLeaks-redaktør Julian Assange.

I november 2018 ble professor Rees tildelt den første Jerusalem (Al Quds) fredsprisen for sin «vedvarende og modige kamp for menneskerettighetene for alle palestinerne bosatt i Gaza, på Vestbredden, i Israel, i flyktningleirene og den palestinske diaspora generelt.»

Professor Stuart Rees taler på SEP-samlingen til forsvar for Assange i mars

Professor Rees har offentlig godkjent og støttet SEPs samlinger til forsvar for Assange helt siden den første ble avholdt den 17. juni 2018 på Sydney Town Hall Square. Han har meldt følgende erklæring, og oppfordrer til støtte for og deltakelse på SEPs demonstrasjoner den 29. juni i Sydney, den 6. juli i Brisbane og den 24. juli i Melbourne.

Samlingen «Frihet for Julian Assange» på Sydneys Martin Place lørdag den 29. juni, krever rettferdighet for en høyst betydningsfull australsk statsborger, en uvurderlig utgiver og journalist.

«Rettferdighet» betyr å anerkjenne hans unike bidrag til et sivilisert samfunn, det betyr å oppnå hans frihet og bringe ham hjem.

Samlingen må øke allmennhetens bevissthet om den opprørende urettferdigheten dersom Julian skulle bli utlevert til USA for å møte en mulig fengselsdom på 170 år. Har han ikke gjort noe feil ved å avsløre sannheter om amerikanske mordiske kriger. Det har tatt årevis for en hemmelig amerikansk storjury å koke sammen anklager mot ham.

En ny allemenn bevissthet må inkludere politikere, journalister og medlemmer av ulike yrker, som så langt har dukket, gått i dekning og forholdt seg tause. Jeg appellerer til slike australiere om å finne motet for å støtte universelle menneskerettigheter, støtte Julian personlig og å motsette seg denne USAs «Hevnkultur» [‘Culture of Revenge’], som bestreber seg på å straffe enhver som våger å utfordre dem.

Et umiddelbart mål er å utfordre den politiske forfølgelsen av Julian, og ikke la seg intimidere av falske påstander om «sikkerhet». Ytringsfrihet, pressefrihet og mot til å motsette seg politistattiltak står også på spill. Derfor den enorme betydningen av denne samlingen, og nødvendigheten av en vedvarende offentlig årvåkenhet, en kampanje for folkemakt.

Stuart Rees,

den 19. juni 2019