John Pilger oppfordrer til deltakelse på SEP-samlingene i Australia til forsvar for Assange

20 June 2019

Den verdensberømte gravejournalisten og filmskaperen John Pilger meldte uttalelsen nedenundertil støtteog godkjenning forprotestsamlingene i Australia kalt for av Socialist Equality Party de kommende ukene, til forsvar for WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange.

Protestsamlingene i Sydney, Melbourne og Brisbane vil kreve at den australske regjeringen oppfyller sine forpliktelser overfor Assange som statsborger, ved at regjeringenanvender sitt juridiske skjønn og sine diplomatiske fullmakter for å sikre hans umiddelbare retur til Australia, med en garanti mot utlevering til USA.

Jon Pilger taler ved en SEP-protestsamling til forsvar for Assange i mars

Pilger er representantfor Courage Foundation [Stiftelsen Mot], som reiser midler for det juridiske forsvaret av forfulgte varslere, journalister og publikasjoner, deriblant Assange og WikiLeaks. Han har talt på SEP-protestsamlinger til forsvar for Assange i mars 2019 og i juni 2018.

Julian Assange har ikke begått noen forbrytelse. Det første endringstillegget av den amerikanske grunnloven [the First Amendment of the Constitution] beskytter utgivere og journalister; spionasjeanklagene er oppdiktede og latterlige. Dersom han blir utlevert og funnet skyldig i en skueprosess, vil hans liv faktisk være over, og kanskje bokstavelig, og hans eksempel vil bli brukt til å forfølge enhver journalist som samvittighetsfullt gjør sin jobb og gir offentligheten informasjonen den har en rett til.

I min karriere har det aldri vært en viktigere sak. Hvis vi mister Julian og Chelsea Manning til fangehullene i et forbrytersk Amerika, vil en-gang-liberale samfunn aldri bli de samme igjen; demokratier vil bare være i navnet.

Som raidet mot ABC [Australian Broadcasting Corporation] gjorde klart, er Australia det mest sårbare – dersom australiere tillater det: dersom journalister ikke våkner opp: dersom folk ikke står opp. SEP har vært i fronten for forsvaret for Julian og Chelsea. Jeg oppfordrer dere til å bli med på protestsamlingene i Brisbane, Sydney og Melbourne.