Trump annonserer operasjon for utvisning av «millioner» av immigranter fra USA

Av Niles Niemuth
20 June 2019

President Donald Trump kunngjorde i en tweet mandag kveld at myndighetene for immigrasjon og tollhåndheving – ICE [Immigration and Customs Enforcement] – forbereder seg for så tidlig som i neste uke å lansere masseraid for oppsamling og deportering av millioner av udokumenterte immigranter.

«Neste uke skal ICE begynne prosessen med å fjerne millioner av illegale fremmede som urettmessig har funnet veien til USA,» erklærte Trump. «De vil bli fjernet like fort som de kommer inn.» Kunngjøringen var en appell til hans fascistiske base, og kom bare én dag før han offisielt lanserte sin gjenvalgskampanje med et massemøte i Orlando, Florida.

Under kampanjesamlingen tirsdag kveld beskyldte Trump «massiv illegal migrasjon», «ondskapsfulle gjengmedlemmer» og «sanctuary cities» [o. anm.: byer erklærte som fristed for udokumenterte immigranter] for å true amerikanske statsborgeres ve og vel. «Vi gjør ting som få andre en gang har prøvd, og vi gjør fremskritt som ingen skulle tro,» hevdet Trump. «Vi mener at landet vårt skal være et fristed for lovlydige borgere, ikke for kriminelle fremmede.»

Opplæringsøvelse med anvendelse av pansret kjøretøy for et Special Response Team (SRT) fra avdelingen HSI – hjemlandsikkerhetsetterforskning – innen immigrasjonsmyndighetene (ICE), ved Fort Benning i Georgia [Foto: US ICE]

Trump la til at hans valgkamp var bolverket mot «radikal sosialisme og ødeleggingen av den amerikanske drømmen», et tema som har blitt en vedvarende del av alle presidentens taler.

«Det er reelt og det er for skue,» kommenterte en anonym representant for Trumps valgkampanje til Los Angeles Times på tirsdag, angående deporteringstruslene. «Det er over 1 million her med endelige deporteringsordrer, og vi prøver knapt å gå etter dem.»

I en annen anonym uttalelse til Los Angeles Times bekreftet en offisiell representant for Trump-administrasjonen at det massive tilslaget ville begynne med å gå etter de mer enn én million innvandrere som har fått utvisningsordrer, men som ikke har blitt arrestert av føderale agenter.

Administrasjonsrepresentanten klaget bittert over at «deporteringsordrene ble sikret med anvendelse av mye tid og til store kostnader, og ikke bare nekter de ulovlige fremmede å møte for retten, de skaffer seg ofte falske identiteter, får føderale velferdsmidler og de arbeider illegalt i USA.»

Trump har gjentatte ganger fordømt innvandrere som «inntrengere» og kriminelle, for å oppildne sin ytrehøyrebase og berettige interneringen av tusenvis av fedre, mødre og barn.

Arrestering og internering av millioner av innvandrere i et viltvoksende nettverk av konsentrasjonsleirer ville markere en betydelig eskalering av Trumps krig mot immigranter. Det ville reelt sett kreve innføring av unntakstilstand i hver en storby, og oppsamlingen av en betydelig del av arbeiderklassen, i en innenlands militærmobilisering uten presedens i amerikansk historie. En slik operasjon ville langt overgå oppsamlingen og interneringen av de 120 000 amerikanere av japansk herkomst som fant sted under andre verdenskrig.

Tidligere i år førte en tilsynelatende tilbakeholdenhet fra ledere av departementet for hjemlandsikkerhet (DHS) og grensekontrollhåndhevelsen (ICE), mot en plan om å samle sammen 10 000 foreldre og barn i de ti største byene i landet, til at de ble skjøvet ut av sine stillinger. Trump forklarte på daværende tidspunkt at han ønsket å anlegge en «tøffere» kurs for sitt pågående tilslag mot immigranter.

Mens tre millioner ble deportert under Barack Obama i løpet av de åtte årene fra 2009 til 2016, det største antallet i amerikansk historie, er det ingen presedens for at millioner blir deportert på ett år. Det største antallet deporteringer på ett år var i 2012, da mer enn 400 000 personer ble fjernet fra landet.

Ifølge det siste estimatet er det 10,5 millioner mennesker som lever i USA og faller inn under kategorien uautoriserte innvandrere, mer enn tre prosent av landets totale befolkning. Minst 7,6 millioner udokumenterte innvandrere er sysselsatt, og de utgjør nesten fem prosent av den nasjonale arbeidsstyrken.

Masseinternering av millioner av udokumenterte innvandrere ville få direkte konsekvenser for ytterligere millioner, deriblant deres barn som ofte er statsborgere, så vel som for immigrantenes arbeidskolleger. Byer med store lokalsamfunn av udokumenterte innvandrere, deriblant New York, Los Angeles, Houston, Dallas og Miami, vil bli spesielt truffet.

Det rurale USAs landbrukssamfunn med sesongmessige innhøstinger og ved sentrene for kjøttbearbeiding, der udokumenterte arbeidere er forholdsmessig sterkt representerte, ville også bli betydelig rammet.

Trump ga ingen indikasjon på hvordan disse masseraidene skulle finne sted, og heller ikke hvordan de pågrepne skulle holdes før en deportasjon. USA opererer allerede det største interneringsnettverket i verden, med nesten 1 000 lokaliteter spredt over hele landet, som enten er eid eller som leies for den føderale regjeringens anvendelser.

Det eksisterende nettverket av immigrantkonsentrasjonsleirer opererer allerede i nærheten av maksimal kapasitet, med mer enn 52 000 anholdte på enhver gitt natt. Pentagon kunngjorde i forrige uke at et interneringssenter for 1 400 barn skal etableres på hærens Fort Sill Army Base i Lawton, Oklahoma, stedet for en interneringsleir for amerikanere av japansk herkomst under andre verdenskrig.

Hvor mange flere konsentrasjonsleirer skal bygges for å kunne innkvartere millioner? Hvor mange flere vil bli ansatt som vaktpersonale? Slike detaljer har Trump-administrasjonen hittil tilbakeholdt.

Samtidig som Trump forbereder et enda bredere anlagt tilslag innenriks har den meksikanske regjeringen tilbudt sine tjenester som hans utenlandske håndhever, der den nå blokkerer innvandrere og asylsøkere fra å krysse landets nordlige grense inn i USA og deporterer tusenvis tilbake til den fattigdommen og volden de flyktet fra i deres hjemland.

«Mexico gjør en veldig god jobb med å stoppe folk lenge før de kommer til vår sørlige grense, med sine sterke innvandringslover,» sa Trump i sin tweet på mandag, med henvisning til avtalen med regjeringen til Andrés Manuel López Obrador (AMLO), som inkluderer utplasseringen av tusenvis av tropper for å sjikanere og arrestere asylsøkere underveis fra Mellom-Amerika.

«Guatemala gjør seg nå klar til å inngå en avtale som sikkert-tredjeland [Safe-Third Agreement]. De eneste som ikke vil gjøre noen ting er demokratene i Kongressen. De må stemme for å bli kvitt smutthullene, og fikse asyl! I så fall vil grensekrisen raskt være over!»

Demokratene blokkerer på ingen måte Trumps angrep mot innvandrere, med er derimot medskyldige i angrepet på innvandrere, mens de fokuserer sin opposisjon mot Trump på utenrikspolitikken og fordømmer ham som en marionett for den russiske presidenten Vladimir Putin. De har akseptert Trumps erklæring av en nødssituasjon for hans anvendelse av Pentagon-midler til å få bygget en mur langs grensa mellom USA og Mexico og de har akseptert hans utplassering av tusenvis av soldater i aktiv tjeneste innen USA, i strid med gjeldende lov.

CNN rapporterte tirsdag kveld at demokratene i Senatet hadde kommet til enighet med sine republikanske motparter om å sluse $ 4,6 milliarder [NOK 40 milliarder] inn i internerings- og deporteringsmaskina.

Det er blant amerikanere en betydelig folkelig støtte for innvandrere, med en nylig meningsmålingsundersøkelse som fant at 62 prosent mener innvandrere styrker landet. Dette sentimentet kan bare mobiliseres i en progressiv retning gjennom en opposisjon mot hele det politiske systemet, hvilket betyr et brudd med demokratene og en kamp for sosialisme for å forene arbeiderklassen på tvers av de kunstige internasjonale grensene.

Arbeidere og ungdom må mobilisere til forsvar for sine brødre og søstre, gjennom streiker, sitt-inn-demonstrasjoner og masseprotester, for å stoppe Trumps fascistiske agenda. Taktikkene som brukes til å angripe udokumenterte innvandrere og asylsøkere i dag vil bli brukt mot hele arbeiderklassen i morgen.