Å betra mine prinsipper vil være «et mye verre fengsel enn regjeringen kan bygge»

Etter nesten to-måneders fengsling melder Chelsea Manning kraftig appeal om løslatelse

Av Niles Niemuth
8 May 2019

Chelsea Manning, varsler og politisk fange, innmeldte på mandag en anke til den føderale domstolen i Eastern District of Virginia, der hun ba om løslatelse fra fengsel.

Manning har blitt holdt i fengselet Alexandria City siden den 8. mars. Hun ble ble beordret fengslet for forakt for retten da hun nektet å vitne for en storjury nedsatt for å fremskaffe falske anklager mot WikiLeaks-utgiveren og journalisten Julian Assange.

«Hun er overbevist om at å samarbeide med denne storjuryen ville være en bedrageri av hennes overbevisning om storjuryprosessen generelt, og denne storjuryprosessen spesielt,» sa Mannings advokater i en skriftlig uttalelse på mandag. «Hun er villig til å lide konsekvensene for sin overbevisning, og det bør ikke overraske noen å finne at hun har mot for sine overbevisninger.»

Chelsea Manning [Foto: Sparrow Media]

Mannings åtte-siders uttalelse er en kraftig erklæring om politiske prinsipper. Hun blir målrettet av Trump-administrasjonen som del av en nesten ti-år-lang vendetta mot henne og Assange for å ha avslørt den amerikanske regjeringens krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan.

«Etter to måneders innesperring, og med enhver lovlig mekanisme tilgjengelig så langt, kan jeg – uten nøling – hevde at ingenting vil overbevise meg om å vitne for denne, eller for den saks skyld noen annen storjury,» erklærte Manning. «Med hver dag som går vokser min skuffelse og frustrasjon, men det gjør også mine forpliktelser til å gjøre det rette, og opprttholde min nekting av å underkaste meg.»

«Forestillingen om at jeg holder nøklene til min egen celle, er en absurditet, da jeg står overfor utsikter til å lide uansett hvilken vei, på grunn av denne unødvendige og straffende rettsbegjæringen: Jeg kan enten gå i fengsel, eller jeg forråder mine prinsipper,» erklærte Manning. «Det sistnevnte eksisterer som et mye verre fengsel enn noe regjeringen kan bygge.»

Manning sonte syv år av en 35-års fengselsdom i et militærfengsel etter at hun ble dømt for å ha lekket klassifiserte og sensitive dokumenter som avslørte amerikanske krigsforbrytelser, til WikiLeaks i 2010. Mest kjent er «Collateral Murder»-videoen hun la ut, som viser et US Apache helikoptergunship-angrep i Bagdad fra 2007, som drepte to Reuters-journalister og minst et dusin sivile irakere.

Mens Manning ikke er blitt anklaget eller dømt for noen ny forbrytelse, har hun blitt behandlet som en dømt, og ble holdt i isolat de første 28 dagene av sin fengsling. Juan E. Méndez, FNs spesialrapportør for tortur, har erklært at langvarig isolasjon utgjør tortur når det anvendes som straff, som varetektsfengsling før en rettssak, på ubestemt tid eller når personen allerede lider av psykisk funksjonshemning.

Som hennes advokater har bemerket i en tidligere anke for hennes løslatelse, indikerer Manning at hun allerede har gitt regjeringen alt hun vet om hennes samspill med WikiLeaks og Assange under rettssaken som ble ført i 2013, og at ethvert vitnesbyrd for storjuryen ville være et duplikat. Den egentlige hensikten med regjeringens bestrebelser på å tvinge henne til å vitne for storjuryen er å undergrave hennes vitnesbyrd som forsvarsvitne for Assange.

Mannings erklæring beskriver den forferdelige virkningen den håndhevede isolasjonen har på hennes psykiske helse, som har blitt forsterket av året med isolert innesperring hun led da hun ble fengslet av Obama-administrasjonen.

«Jeg opplevde vanskeligheter med å fastholde oppmerksomheten på noe som helst, noen ganger referert til som ‘dissociativ stupor’. Tenking og konsentrering blir vanskeligere. Angst, frustrasjon over de minste ting, irritasjon og en tiltakende manglende evne til å tolerere hvert av symptomene tar tak,» forklarer hun. «På et tidspunkt begynte jeg å føle meg syk under et kort besøk i en uten-kontakt besøksboks, der jeg slet med å føre en normal samtale. Etter uker med understimulering ble jeg kvalm av svimmelhet og kastet opp på gulvet, og måtte avslutte besøket mitt før tiden.»

Manning bemerket også at det som har gjort saken verre er at hun har blitt nektet tilgang til nødvendig medisinsk hjelp for nylig kjønnsendringskirurgi, som setter henne i fare for permanent skade eller en potensielt dødelig infeksjon. Hun har også blitt nektet vanlig tilgang til sollys, hun må holde seg opptatt med puslespill, og er uten tilgang til god litteratur eller venner, og har lagt på seg 20 pund siden mars på grunn av dårlig ernæring.

Manning tar en modig stilling for å forsvare Assange, som ble plukket ut fra den ekvadorianske ambassaden i London den 11. april av britisk politi, etter at hans asyl ble ulovlig kansellert av regjeringen til Lenín Moreno.

Assange ble dømt til 50 ukers fengsling for å ha overtrådt kausjonsbetingelsene over falske påsatander om seksuelle misgjerninger og står nå overfor anmodning om overlevering til USA. Han konfronterer en første anklage om forsøk på datamaskinhacking som har en strafferamme på fem år. Han er anklaget for å ha forsøkt å hjelpe Manning til å knekke et passord slik at hun kunne skjule sin identitet der hun anvendte militære datanettverk.

Så snart han er i USA er det sikkert at justisdepartementet vil bryte segl på ytterligere anklager mot Assange, deriblant også under Spionasjeloven, som åpner opp for muligheten til dødsstraff.

«Jeg tror at denne storjuryen har til hensikt å undergrave den offentlige diskursens integritet, med formål å straffe de som eksponerer ethvert alvorlig, pågående og systemisk maktmisbruk utført av denne regjeringen, så vel som av resten av det internasjonale samfunn,» forklarer Manning.

«Derfor vil deltakelse i denne fiskeekspedisjonen – som potensielt utsetter andre uskyldige mennesker for storjuryprosessen – utgjøre en uberettiget og uetisk handling. Nå, etter å ha pådratt meg alvorlig psykologisk skade fra min nåværende innesperring, ønsker jeg ikke å utsette noen annen person for traumet og utmattelsen av sivil forakt eller andre former for fengsling eller tvang.»

Manning bemerket hennes takknemlighet for de flere hundre daglige støttebrev hun mottar, som gir henne «varme og styrke», fra «kolleger, lærere, advokater, diplomater, aktivister, fabrikkarbeidere, veteraner, journalister, fagforeningsledere, butikkbetjente, gartnere, kokker, flypiloter og politikere ...»

Mens Manning og Assange er brutalt forfulgt av den amerikanske regjeringen for deres innsats for å avsløre sannheten, har de vunnet støtte og beundring fra millioner av arbeidere og andre over hele verden, som vil slåss for deres frihet.