Macrons trekk for å forfølge journalister som avslørte franske våpensalg til Jemen-krigen

Av Will Morrow
27 April 2019

I et vidtrekkende angrep på demokratiske rettigheter og ytringsfriheten går Emmanuel Macrons regjering til forfølgelse av journalistene som avslørte både Frankrikes medvirkning til Saudi-Arabias illegale krig i Jemen, såvel som Macron-regjeringens bestrebelser på å dekke over det.

Regjeringens handlinger er respons på publiseringen av en rapport den 15. april av journalistorganisasjonen Disclose, i samarbeid med Intercept, Radio France, Mediapart, Arte Info og Konbini. Rapporten omfatter en lekket, klassifisert etterretningsrapport til presidenten og ledende ministre fra september i fjor, med presis informasjon om bruken av franske våpen i Jemen. Den beviser at Macron-regjeringens påstander om at den ikke hadde noen bevis for at franske våpen ble brukt i krigen, som har drept titusener av sivile, var løgner.

Sent onsdag ettermiddag publiserte Disclose og deres partnere en fellesuttalelse som rapporterte at organisasjonens medstiftere Geoffrey Livolsi og Mathias Destal, såvel som Benoit Collombat fra Radio France, var innkalt til å møte for politiet på torsdag for utspørring i forbindelse med avsløringene.

«Vi har fått vite at en preliminær etterforskning for ‘kompromittering av nasjonale forsvarshemmeligheter’ har blitt lansert av Paris’ påtalemyndigheter,» sa fellesuttalelsen. Etterforskningen utføres av Generaldirektoratet for intern sikkerhet (DGSI), den franske innenlandsetterretningstjenesten.

Disclose-erklæringen fordømmer Macron-regjeringens angrep på den frie presse, og hevder: «De konfidensielle dokumentene som ble avslørt av Disclose og organisasjonens partnere, representerer en vesentlig offentlig interesse: å gjøre landets borgere og deres representanter oppmerksomme på det regjeringen har forsøkt å skjule. Det vil si, uunnværlig informasjon for håndheving av en balansert debatt om våpenkontrakter som knytter Frankrike til land som er anklaget for krigsforbrytelser.»

«Disse prosedyretiltakene mot journalister har ikke noe annet formål enn å avsløre våre kilder. Faktisk er denne innkallingen fra DGSI et åpningstrekk for å finne hovedutøveren av den lovovertredelsen som vi var mottakere av: de som tillot delingen av informasjon som er av allmenn interesse.»

«La oss gjøre det helt klart. Denne politietterforskningen er et angrep på pressefriheten, som betinger anonymitet for en journalists kilder. Et angrep som er desto mer alvorlig gitt at den utøvende makten misbruker ‘forsvarshemmeligheter’ for å utvide ideen om å beskytte nasjonens interesser til også å inkludere spørsmål om kommersielle transaksjoner med land i krig ...»

«På spørsmålet: ‘Har det franske folket rett til å bli informert om bruken av våpen solgt til land som er anklaget for krigsforbrytelser?’ har regjeringen valgt å respondere med trusler.»

Regjeringens handlinger ble også fordømt i en erklæring signert av 36 franske presseorganer, blant andre Le Monde og AFP. Den erklærer at «forsvarshemmeligheter kan ikke settes opp mot retten til informasjon, som er uunnværlig for en verdig offentlig debatt, eller tjene som et damoklessverd til å fraråde journalister fra å grave og publisere.»

Den klassifiserte etterretningsrapporten som ble lekket til Disclose har tittelen «Jemen: Sikkerhetssituasjon». Den ble fremlagt for Emmanuel Macron til et forsvarsrådsmøte den 3. oktober 2018, der utenriksminister Jean-Yves Le Drian og Florence Parly, minister for de væpnede styrker, også var deltakere.

Etterretningsrapporten gir detaljert informasjon om lokaliseringen av våpen anvendt i Jemen. Den dokumenterer at fransklevert CAESAR-howitzer-artilleri ble utplassert langs grensa mellom Jemen og Saudi-Arabia med kanontårnene rettet mot byer og landsbyer bebodd av hundretusener av mennesker. Disclose hevder at satellittbilder bekrefter at artilleriet har blitt brukt i saudi-koalisjonens offensiver. Det ble også bekreftet at franske tanks og laserstyrte missilsystemer for flybombing har blitt brukt.

Krigen mot Jemen, et av verdens fattigste land, har blitt ført av saudi-monarkiet siden 2014 med assistanse fra både Obama- og Trump-administrasjonen i tillegg til de europeiske imperialistmaktene, deriblant Storbritannia og Frankrike. Titusenvis av sivile har blitt drept. Opptil 14 millioner mennesker, eller halvparten av befolkningen, står overfor hungersnød som resultat av det saudiarabiske monarkiets strategi med blokkering av jemenittiske havnebyer for å stoppe forsyningene av mat og humanitær bistand.

Rapporten gjør det klart at Frankrikes handlinger er i strid med folkeretten, deriblant den europeiske traktaten om våpenhandel fra 2014, som forbyr våpensalg når landet «på tidspunktet for autorisering har kunnskap om at våpnene eller gjenstandene vil bli brukt til utføringen av» krigsforbrytelser. Den antyder meget sterkt at Macron-administrasjonens senior embetsrepresentanter har overtrådt europeisk lov.

Samtidig som regjeringen har nektet å svare på avsløringene forsøkte Parly, minister for de væpnede styrker, i forrige uke å nedtone deres betydning og fortalte til Radio Classique den 18. april at «så langt min kunnskap strekker seg, blir ikke disse våpnene anvendt på en offensiv måte i denne krigen i Jemen og ... i hvert fall har ikke jeg noe bevis som tillater meg å si at franske våpen er opphav til sivile ofre.»

Disse røyskattordene burde avvises med den forakt de fortjener, som en granskning av den objektive historikken tydeliggjør. Den 20. januar, to måneder etter at Macron-regjeringen mottok den klassifiserte rapporten, fortalte Parly til France Inter at hun «ikke hadde noen kjennskap til at [franske] våpen blir brukt i konflikten», og la til at «vi har ikke nylig solgt noen våpen som kunne bli brukt i konflikten.»

I kjølvannet av Disclose-avsløringene har denne linja ganske enkelt blitt endret. Forøvrig hadde regjeringen i desember i fjor oppdaget lekkasjen av rapporten, ifølge AFP med deres henvisning til en anonym juridisk kilde, og den 13. desember beordret en intern etterforskning, mens løgnene ble opprettholdt. Allikevel la Parly den 18. april groteskt til at «all vår innsats ... er rettet mot å forsøke å få avsluttet denne konflikten og finne en politisk løsning,» der hun fordømte det hun kalte en «skitten krig».

Macron-regjeringen responderer på en avsløring av dens egen medvirkning til krigsforbrytelser med å gå til forfølgelse av de som har gjort denne informasjonen tilgjengelig for den franske og internasjonale arbeiderklassen. Dens handlinger er del av kapitalistelitens tråkking på demokratiske rettigheter og dreining mot autoritære styreformer i alle land på tvers av Europa og internasjonalt.

Dette finner sitt skarpeste uttrykk i forfølgelsen av WikiLeaks og organisasjonens redaktør Julian Assange og Chelsea Manning, hvis eneste «forbrytelse» består av deres modige handlinger med å eksponere dokumentarisk bevis for amerikanske krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan, og andre kapitalistregjeringers kriminelle aktiviteter. Via en konspirasjon mellom regjeringene i Australia, Storbritannia, USA og Ecuador, er Assange nå i fengsel, truet av utenomjuridisk overføring til USA, der torturistene og krigsforbryterne han eksponerte, bestreber seg på å få ham satt i fengsel for livstid, eller det som verre er. Samtidig forblir Manning bak fengselsmurer i USA for å ha nektet å vitne for en storjury nedsatt for å frembringe ytterligere konstruerte anklager mot WikiLeaks-utgiveren.

Macron-regjeringens handlinger bekrefter advarslene meldt av World Socialist Web Site: rettsforfølgelsen av Assange og Manning er rettet inn mot å sette en presedens for kriminalisering av journalistikk, og rettsforfølgelse av de som setter offentlighets lys på regjeringsforbrytelser. Alle de europeiske maktene støtter utleveringen av Assange til USA, fordi de er minst like vettskremte av arbeiderklassens voksende sosiale opposisjonen mot deres eget styre på hjemmebane, og alle er de fast bestemt på å benytte de samme politi-stat-metodene for å undertrykke opposisjon.

WSWS anvender i år sin tradisjonelle mai-dag-online-samling for å bygge opposisjonen mot forfølgelsen av Manning og Assange, og til å koble kampen for deres forsvaret til byggingen av en internasjonal sosialistisk bevegelse av arbeiderklassen mot krig, ulikhet, fremveksten av det ytrehøyre og kapitalistsystemet. Lesere som vil slåss for å forsvare demokratiske rettigheter og motsetter seg imperialistkrig, kan melde seg samlingen i dag.