FN-representant som gransker Ecuadors illegale overvåkning besøker Julian Assange

Av Mike Head
27 April 2019

Joe Cannataci, FNs spesialrapportør om retten til privatliv, ble på torsdag endelig tillatt å møte Julian Assange i Londons Belmarsh Prison.

WikiLeaks journalisten og utgiveren har blitt holdt praktisk talt incommunicado, i nektelse av hans grunnleggende juridiske og demokratiske rettigheter, siden det britiske politiet slepte ham ut av Ecuadors ambassade for mer enn to uker siden.

Dette har blitt en globalt kamp for ytringsfrihet og offentlighetens rett til å kjenne sannheten om forbrytelsene som blir begått av regjeringer og deres statsorganer rundt om i verden.

Assange blir forfulgt og utsatt for et hittil usett juridisk overgrep, for å ha publisert millioner av hemmelige dokumenter som avslører politiske konspirasjoner og konsernforbrytelser. Uten denne ekstraordinære historikken over autentisk gravejournalistikk siden 2006, ville denne informasjonen ha forblitt undertrykt.

Konfrontert med verdensomspennende protester og petisjoner mot den illegale opphevingen av Assanges politiske asyl og den umiddelbare lanseringen av saksprosessering for å utlevere Assange til USA, følte den britiske regjeringen seg tvunget til å innvilge FN tilgang. Cannataci ble den første personen tillatt inn i Belmarsh Prison for å besøke Assange, som til og med har blitt nektet retten til å snakke med sin familie.

I flere uker har FN etterforsket den ekvadorianske regjeringens heldekkende overvåkning av Assange inne i ambassaden.

Den 10. april avslørte WikiLeaks at hundretusenvis av dokumenter, lydopptak, videoer og bilder ble tatt inne i ambassaden. Assange ble arrestert allerede neste dag, hvilket forhindret Cannatacis planlagte besøk til ambassaden den 25 april.

Ekvadorianske embetsrepresentanter spionerte på alle aspekter av Assanges liv i mer enn ett år, inkludert hans medisinske konsultasjoner og hans konfidensielle møter med sine advokater. Det åpenbare formålet med denne ulovlige operasjonen var å samle eller konstruere bevis som Trump-administrasjonen kunne anvende for å tiltale og få overført Assange på konstruerte anklager om sammensvergelse og spionasje.

Utenfor fengselet på torsdag fortalte Cannataci til Australian Broadcasting Corporation: «Det er sterke indikasjoner på at enkelte deler av hans personvern kan ha blitt brutt.» Han la til: «Saken er viktig fordi det gjelder et veldig spesielt sett av omstendigheter der en person som ikke formelt er under frihetsberøvelse likevel ble underlagt overvåkning.»

Etter å ha møtt Assange i to timer rapporterte FNs spesialutsending at Assange var «i ganske god form, og så absolutt veldig overbevisende i besvarelsen av våre spørsmål». Dette er nok en indikasjon på Assanges tøffe og trossende besluttsomhet om å slåss mot sin fjerning til USA, til tross for skadene påført hans helse av hans syv-år-lange innesperring i den ekvadorianske ambassaden.

I et intervju med den italienske avisa Repubblica pekte Cannataci på spioneringens vidtrekkende karakter. Han sa at han nå søkte tilgang til materialet som det spanske politiet for øyeblikket er i besittelse av, der de etterforsker et utpressingsforsøk mot WikiLeaks for kopier av dokumentene og videoene.

«Hvis og når min tilgang innvilges, kan dette bevismaterialet bestå av tusenvis av timer med overvåkningsopptak, som det vil ta sin tid å gå igjennom.»

FN-rapportøren sa seg enig med Repubblica-journalisten Stefania Maurizi om at spioneringsoperasjonen mot Assange truet et helt spekter av menneskerettigheter, inkludert advokat-klient-konfidensialiteten. «Her er det mange dimensjoner av saken, inkludert ytringsfriheten, inkludert varsling og beskyttelsen av journalistiske kilder,» sa han.

FN etterforsker om Ecuador brøt Assanges rett til privatliv under to hjørnesteiner av folkeretten – Den universelle menneskerettighetserklæringen og Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter – ved å plassere ham under streng overvåkning.

Jennifer Robinson, en advokat som representerer Assange som er australsk statsborger, sa i en uttalelse at hans juridiske team ønsket FNs fortsatte engasjement i saken velkommen. «Det er et anliggende av ytterste alvorlighet at Ecuador utviste Assange fra ambassaden før det planlagte FN-besøket kunne finne sted,» sa hun.

Robinson sa at det juridiske teamet også hadde bedt om et ytterligere besøk til Assange av FNs spesialrapportør om tortur. Hun minnet om at FNs arbeidsgruppe om vilkårlig internering ved slutten av 2015 hadde besluttet at Assange var utsatt for «vilkårlig internering», som resultat av å måtte forbli i ambassaden for å beskytte seg mot en utleveringsanmodning fra USA, og at FNs juridiske organ oppfordret til hans løslatelse.

Chelsea Manning, den modige varsleren som lekket den beryktede «Collateral Murder»-videoen og mange-tusen inkriminerende amerikanske diplomatmeldinger til WikiLeaks, har blitt holdt i isolat i mer enn seks uker fordi hun har nektet å gi menedsvitnesbyrd mot Assange for en storjury. Hennes fortsatte fengsling er et gjennomskuelig forsøk på å tvinge henne til å samarbeide med den USA-ledede vendettaen mot Assange.

Dersom Assange blir oversendt til USA på falske anklager om datainnbrudd vil han snart møte tilleggsanklager som bærer en maksimal strafferamme på livstidsfengsling eller dødsstraff. Det ville sette en internasjonal presedens for fengsling av journalister overalt, for avsløring av regjeringsforbrytelser og ugjerninger.

Siden Assanges arrestering har utallige konsernpublikasjoner innrettet seg bak denne offensiven. De har åpent anvendt Ecuadors videoopptak og annet ulovlig overvåkningsmateriale for å gjenta de personlige bakvaskelsene mot Assange konstruert av det korrupte ekvadorianske regimet for å berettige sin opphevelse av hans politiske asyl.

Disse løgnene og svertingene av Assange står i kontrast til den enorme støtten han har blant de millioner av arbeidere, studenter og unge mennesker internasjonalt som ser ham og Manning som helter. Masseopposisjonen mot forfølgelsen av Assange må forvandles til en politisk bevegelse for å forhindre hans utlevering, og for å sikre hans frihet. WSWS og Socialist Equality Partiene (SEP) rundt om i verden spiller en sentral rolle i denne avgjørende kampen.

I løpet av de siste 18 månedene har SEP (Australia) avholdt en rekke protestsamlinger, med krav om at den australske regjeringen umiddelbart oppfyller sine forpliktelser overfor Assange, som er australsk statsborger, ved å sikre hans retur til Australia, med en garanti mot utlevering til USA .

Nok en samling, rettet inn mot å plassere dette kravet i sentrum for det australske føderalvalget den 18. mai, vil bli holdt i Sydney lørdag, etterfulgt av møter i en rekke byer.

SEP i Storbritannia har deltatt i protester og våker med krav om en fullskala mobilisering mot tiltakene for å utlevere Assange. Partiet skulle delta i et offentlig møte kalt av Julian Assange Defense Committee, for fredag i London.

Denne avgjørende kampen er fullt og helt knyttet an til kampen for ekte sosialisme. Som regjeringenes og konsernmedie-konglomeratenes fullskala-angrep på Assange og Manning demonstrerer, krever sikringen av grunnleggende demokratiske rettigheter intet mindre enn arbeiderklassens verdensomspennende omforming av samfunnet for å møte sosiale behov, ikke finansaristokratiets profittinteresser.

Det er dette internasjonalistiske og sosialistiske perspektivet som animerer 2019 International Online May Day Rally, organisert av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale [ICFI] og World Socialist Web Site. Vi oppfordrer leserne til å melde seg i dag.

Forfatteren anbefaler også:

WikiLeaks exposes spying operation against Assange in Ecuador’s London embassy

[11. april 2019]

Autorisert av James Cogan for Socialist Equality Party, Suite 906, 185 Elizabeth Street, Sydney, NSW, 2000.