Julian Assange var nektet tilgang til advokater og besøkende i Storbritannias Belmarsh-fengsel

Av Oscar Grenfell
25 April 2019

WikiLeaks-utgiver Julian Assange har tilbrakt mesteparten av de siste to ukene i isolasjon i Belmarsh-fengselet, fortalte hans mor Christine Assange på mandag.

Assange hadde «fortsatt ikke vært i stand til å motta besøk. Ikke engang fra hans advokater!» sa Mrs. Assange på Twitter den 22. april. Hun la til at behandling han hadde vært utsatt for var «opprørende, & virker straffende ved å fortsette å holde ham isolert».

Julian Assange

Mrs. Assange bemerket at Belmarsh-fengselet har blitt kalt «Storbritannias Guantanamo», etter det amerikanske militærfengselet notorisk for fristløs frihetsberøvelse, tortur, langvarig isolasjon og andre brudd på menneskerettighetene. Belmarsh er der de fleste britiske personer anklaget for terrorhandlinger har vært fengslet.

Ca. 36 timer etter at hun publiserte sin tweet uttalte hun den 24. april: «Julian har hatt én videokonferanse med sine advokater, og de skal besøke ham i Belmarsh-fengselet den 26. april. Mange takk til alle de som har krevd dette besøket fra hans advokater.» WikiLeaks bekreftet deretter at Assange vil få et «stedlig fysisk besøk» av hans juridiske team «i løpet av de kommende dagene».

Assange ble arrestert av britiske politioffiserer den 11. april, som slepte journalisten ut fra den ekvadorianske ambassaden, der han ropte: «Storbritannia må stå imot!» [‘the UK must resist’]. Wikileaks-grunnleggeren, nominert til Nobels fredspris, forfølges av Trump-administrasjonen for eksponering av amerikanske krigsforbrytelser.

Den lange nektingen av WikiLeaks-grunnleggerens rett til personlige konsultasjoner med sin advokat i dagene etter arrestasjonen og dommen for kausjonsanklagene, reiser alvorlig tvil om han vil bli innvilget en rettmessig juridisk prosess. Det er en videre indikasjon på at Trump-administrasjonens anmodning om Assanges utlevering til USA og den resulterende rettssaken i Storbritannia er et pseudo-juridisk dekke for en utenomjuridisk overføringsoperasjon, med det formål å plassere WikiLeaks-utgiveren i klørne på krigsforbryterne og CIA-torturistene han har gjort så mye for å avsløre.

Den rapporterte isoleringen av Assange har blitt håndhevet under oppløpet til hans neste rettspresentasjon, over utleveringsforespørselen, den 2. mai.

De britiske myndighetenes holdning til WikiLeaks-grunnleggeren ble demonstrert da han summarisk ble dømt for kausjonsanklagene så godt som umiddelbart etter arrestasjonen.

Ingen av de avgjørende juridiske spørsmålene ble vurdert under høringen. Ifølge noen eksperter ble anklagen effektivt sett løst for mange år siden i og med at Assange frafalt kausjonspengene i 2012, og tilbrakte mer tid som ufrivillig innesperret i den ekvadorianske ambassaden enn maksimumsdommen for kausjonsovertredelser.

I stedet fordømte den presiderende britiske dommeren Michael Snow Assange som «narcissist» og sendte ham til fengsel. I en lite rapportert utveksling sa Snow til Assange at WikiLeaks-grunnleggeren kunne fremskynde utleveringsprosedyrene hvis han ønsket det, og la til: «Fordelen er at du kommer deg over til USA, løser dette anliggendet her og fortsetter med livet ditt.»

Ifølge noen rapporter kan Snow komme til å presidere over Assanges neste rettspresentasjon og påfølgende utleveringshøringer.

Britiske myndigheters åpent fiendtlige behandling av Assange understreker den virkelige faren for at de vil gå for å utlevere ham så raskt som overhode mulig.

Det amerikanske justisdepartementet har søkt å tilrettelegge for det ved å begrense de offentlig kunngjorte anklagene mot Assange til to tiltalepunkter, for å ha forsøkt å få uautorisert tilgang til en amerikansk regjeringsdatamaskin.

De syltynne anklagene hevder at US-Army-varsleren Chelsea Manning i 2010 spurte Assange om hjelp til å knekke en «hash», eller et passord. Det er ingen bevis for at dette noensinne har skjedd. Selv om det faktisk skjedde, ville det eneste målet ha vært å beskytte Mannings anonymitet, en vanlig praksis blant journalister som arbeider med varslere.

Anklagenes begrensede karakter er rettet inn mot å unngå forbudet mot utlevering for «politiske forbrytelser» som er fastlagt i den eksisterende utleveringsavtalen mellom Storbritannia og USA. Hvis han skulle sendes til USA står Assange overfor muligheten for ytterligere anklager, inkludert for spionasje, med en maksimal strafferamme på livstidsfengsel eller dødsstraff.

Amerikanske forsøk på å dikte opp ytterligere anklager mot Assange ble demonstrert på mandag, da en føderal ankedomstol avviste en anmodning fra Manning om å bli løslatt mot kausjon.

Den modige varsleren har blitt holdt i isolat i over seks uker fordi hun har nektet å gi menedsvitnesbyrd mot Assange for en storjury. Hennes fortsatte fengsling er et gjennomskuelig forsøk på å tvinge henne til å samarbeide i den USA-ledede vendettaen mot Assange.

Joshua Schulte, en tidligere CIA-underleverandør, har på samme måte blitt holdt i isolert forvaring i over ett år. Han er anklaget for å ha lekket en massiv tro av dokumenter til WikiLeaks, som avslørte CIAs datamaskinhacking og spionoperasjoner, og han blir utvilsomt utsatt for det samme tvangstrykket som Manning.

Etter mandagens høring fordømte Manning trossende den amerikanske regjeringen for å fortsette å «misbruke storjuryprosessen». «Jeg har ingenting å bidra til dette, eller til noen annen storjury,» erklærte hun.

Mannings straffende frihetsberøvelse er en advarsel om behandlingen som vil bli tildelt Assange dersom han blir utlevert til USA.

Farene ble også stavet ut i rapporten Reporters Without Borders’ 2019 World Press Freedom Index, publisert på mandag. Den advarte mot «Den voldsomme antipresseretorikken fra det høyeste nivå av den amerikanske regjeringen,» fysiske overgrep mot amerikanske journalister og trusselen om påtale under spionasjeloven som henger over alle varslere.

Angrepet på pressefriheten er ikke begrenset til Trump-administrasjonen.

Seniorrepresentanter for Det demokratiske partiet har kommet med de mest voldsomme fordømmelsene av Assange, og brennmerket ham som en utenlandsk agent uten rettigheter i henhold til konstitusjonens første endringstillegg, for WikiLeaks’ publisering av sant og nyhetsverdig materiale som avslørte Den demokratiske nasjonalkomitéens tiltak for å rigge partiets 2016-primærvalg mot kandidaten Bernie Sanders, og Hillary Clintons løfter til Wall-Street-bankene om at hun ville gå deres ærender.

Foretakspressen i USA, Storbritannia og Australia har spilt en skamfull rolle. Ei rekke journalister har demonstrert at de fungerer som servile stenografer for etterretningsbyråene og har erklært at Assange ikke er en «journalist». Deres argumenter er i vesentlig grad basert på at han ikke er ansatt i et multi-milliarder-dollar mediekonglomerat, men derimot publiserer materiale som avslører regjeringers løgner og maktmisbruk.

Siden hans arrestasjon har mange konsernpublikasjoner gjentatt de personlige bakvaskelsene av Assange, som ble kokt opp av det korrupte ekvadorianske regimet for å rettferdiggjøre dets opphevelse av hans politiske asyl.

Noen har vist videoer av Assange under hans nesten syvår-lange internering i ambassaden. Film, tatt opp som del av en ekvadoriansk spioneringsoperasjon rettet mot WikiLeaks-grunnleggeren, kan utgjøre brudd på retten til privatliv for en politisk asylant i henhold til folkeretten.

Disse løgnene og svertingene av Assange står i kontrast til den enorme støtten han har blant millioner av arbeidere, studenter og unge mennesker.

Masseopposisjonen mot Assanges forfølgelse må forvandles til en politisk bevegelse for å forhindre utlevering og sikre hans frihet.

WSWS og Socialist Equality Partier (SEP) rundt om i verden er forpliktet til å spille en sentral rolle i denne viktige kampen.

I løpet av de siste 18 månedene har SEP (Australia) hatt en rekke protestsamlinger, med krav om at den australske regjeringen umiddelbart oppfyller sine forpliktelser overfor Assange, som australsk statsborger, ved å sikre hans retur til Australia, med en garanti mot utlevering til USA .

En ytterligere protestsamling, rettet mot å plassere dette kravet i sentrum for den pågående australske føderale valgkampen, vil bli avholdt i Sydney på lørdag, etterfulgt av møter i en rekke andre byer.

SEP i Storbritannia har deltatt i protester og våker som krever en fullskala mobilisering mot trekkene for å utlevere Assange. Partiet vil delta i et offentlig møte i London kalt av Julian Assange Defense Committee den 26. april.

SEP (USA) har vært i forkant av kampen for Mannings umiddelbare løslatelse, og vunnet støtte fra bilarbeidere, lærere og andre viktige deler av arbeiderklassen, såvel som fra studenter og ungdom.

WSWS oppfordrer alle forsvarere av demokratiske rettigheter til å bli med i kampen for Assanges frihet. Kontakt oss i dag.

Autorisert av James Cogan for Socialist Equality Party, Suite 906, 185 Elizabeth Street, Sydney, NSW, 2000.