Det australske politiske etablissement avviser oppfordringer om forsvar av Julian Assange

Av Mike Head
17 April 2019

Til tross for opprørte protester i Australia og internasjonalt over torsdagens arrestering av Julian Assange, og den umiddelbare fremleggingen av amerikanske utleveringanklager mot ham, nekter det australske politiske etablissementet fortsatt hårdnakket å komme WikiLeaks-grunnleggeren, en australsk statsborger, til unnsetning.

John Shipton, Assanges far, appellerte forrige helg om at regjeringen måtte gripe inn for å få brakt hans sønn hjem. Shipton sa at statsminister Scott Morrison og utenriksdepartementet «burde på en nyansert måte gjøre noe».

Shipton, som har besøkt sønnen i Ecuadors London-ambassade hver jul, uttrykte sjokk over hvordan Assange ble behandlet og hvor uvel han så ut. «Jeg så ham, slik de slepte ham ned trappene – politiet – han så ikke bra ut,» sa han til Australian.

Shipton deltok på Socialist Equality Partys krisesamling i Melbourne på fredag, organisert for å kreve at den australske regjeringen måtte anvende sine diplomatiske og juridiske fullmakter for å sikre Assanges frihet, med en garanti mot utlevering til USA, hvor han ville møte en skuerettssak med konspirasjonsanklager.

Assanges mor Christine, som også støttet SEP-samlingene i Sydney og Melbourne, formante australiere til å «stramme opp» politikerne og forlange av dem å få vite deres posisjon på hva hun tidligere har beskrevet som «den bøllete, brutale, illegale arresteringen av min modige, torturerte, mange-ganger-prisvinnende journalistsønn, Julian.»

Nå i kampanjemodus for føderalvalget den 18. mai, har både statsminister Morrison og Labor-Party-leder Bill Shorten avvist oppfordringer om å gripe inn, der de skjuler seg bak bedragerske påstander om at Assange skulle motta uspesifisert «konsulær bistand».

«Det har ingenting å gjøre med oss å gjøre, det er et spørsmål for USA,» uttalte Morrison på fredag. Hans regjerings giftighet mot Assange ble stilt åpnent til skue av senator James McGrath på ABCs Q&A-tv-show [Australian Broadcasting Corporation; Spørsmål & Svar] på mandag kveld.

En fra publikum utfordret panelet av politikere til å si hva de ville gjøre for å forsvare Assange, som hadde «utført en enorm tjeneste for alle mennesker i verden». McGrath sa foraktelig at Assange ville få akkurat den «samme» bistanden som enhver annen statsborger, for derpå å erklære at han syntes «synd» på Ecuador for å ha hatt Assange i London-ambassaden i syv år. Dette var etter at den ekvadorianske regjeringen illegalt hadde terminert det politiske asylet den hadde innvilget Assange i 2012 for å beskytte ham mot utlevering til USA.

Tilsvarende ble Shorten spurt på lørdag under et rådhusmøte i Woy Woy like nord for Sydney, om forsvaret av Assange som en journalist. Labor-lederen avviste spørsmålet blankt, og sa: «Du anvendte analogien om en journalist, jeg vet ikke om Assange var journalist.»

Dette svaret er ekko av de selvgode påstandene fremmet av alle konsernmediene om at Assange ikke er en virkelig journalist. Det er fordi WikiLeaks publiserer inkriminerende dokumenter for offentligheten til å se med egne øyne, i stedet for å undertrykke og sensurere dem for å beskytte interessene til regjeringer og deres statlige agenturer, som de medskyldige massemediene har gjort over tiår.

Akkurat som Morrison uttalte Shorten at Assange bare var «berettiget til konsulær bistand». I et forsøk på å tildekke sine spor, sa Labor-lederen at han «gladelig vil be mine talspersoner om å snakke med hans advokater i løpet av de neste par ukene. Jeg mener det er et godt nok forslag.»

Shorten er i sporet. Han var en nøkkelminister i den forrige Labor-regjeringen, som aktivt bisto Obama-administrasjonen i forberedelsen av kriminalanklager mot Assange. Statsminister Julia Gillard hadde offentlig brennmerket Assanges aktiviteter som «illegale».

En redaksjonell lederartikkel i Murdoch medias flaggskip Australian, påpekte på lørdag de underliggende interessene bak tverrpartilinjen for å dekke over krigsforbrytelsene og de andre overgrepene begått av USA og landets allierte, deriblant Australia.

Avisa insisterte på at Assange måtte stilles for retten i USA. «I alle vestlige lands interesse og for kampen mot terror, må de amerikanske militære og sikkerhets-tjenestene beskytte sensitiv informasjon og lukke smutthullene som tillot så mye data å bli hentet ut og spredt,» sa den.

Etter mange år med offisielle benektelser av at Assange sto overfor utlevering til USA, sto det i lederen at det ikke var «overraskende» at minutter etter hans arrestasjonen ble det bekjentgjort at USA hadde meldt en utleveringsanmodning. Den minnet om at WikiLeaks i 2010 hadde publisert 90 000 rapporter om den USA-ledede invasjonen av Afghanistan og 400 000 om Irak-krigen, 800 sammenfatninger av fangevurderinger fra Guantanamo Bay, og 250 000 hemmelige diplomatmeldinger fra utenriksdepartementet.

De ulovlige drapene, kuppkomplottene, regimeendringsoperasjonene og massovervåkningen som er avslørt i disse dokumentene utgjør «sensitiv informasjon», som regjeringer og hovedstrømsmediene er desperate etter å holde skjult fra allmennhetens innsyn.

Åpenbart under under press fra sine medlemmer har MEAA, Australias journalistfagforening Media Entertainment og Arts Alliance, uttalt at den motsetter seg utsiktene til Assanges utlevering. MEAAs føderale president Marcus Strom påpekte av WikiLeaks i 2011 hadde blitt tildelt Walkley Award, den australske journalistikkens høyeste hedersutnevnelse, og han sa at Assange-saken var et pressefrihetsanliggende.

Faktum gjenstår imidlertid at den lenge-uttrukne operasjonen for å få fanget WikiLeaks-grunnleggeren ikke kunne ha pågått uten MEAAs taushet siden 2011, året etter at Assange ble tildelt livstidsmedlemskap i foreningen. Enn videre, og til tross for Stroms uttalelse, har MEAA ikke gjort noe for å mobilisere sine medlemmer til forsvar for den fengslede journalisten.

Det samme gjelder for De grønne [the Greens], det andre av det politiske etablissementets hovedpartier. Vel forsinket brøt partiet sin taushet på Assange for å komme med et melete forslag om at regjeringen burde be USA om ikke å rettsforfølge ham.

Green-leder senator Richard Di Natale sa den australske regjeringen «bør benytte seg av det nære forholdet til USA for å føre en kampanje mot rettsforfølgelsen av Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange».

Påfølgende australske regjeringer, deriblant den Green-støttede Gillard-regjeringen, bakket den amerikanske konspirasjonen mot Assange nettopp for å opprettholde dette «nære forholdet», som har omfattet australsk deltakelse i Washingtons kriminelle kriger og intriger.

På mandag kveld, på Q&A-tv-showet, demonstrerte Green-senator Larissa Waters tvetydigheten i hennes partis holdning. Mens hun hevdet å motsette seg USAs utleveringsforespørsel, erklærte hun at dersom «voldtektsanklagene» ble gjenopptatt av svenske myndigheter, da måtte Assange utleveres til Sverige isteden.

På den måten stiller Greens opp på rekke med den globalt koordinerte kampanjen for igjen å sverte Assange som en «voldtektsmann», for å avlede den offentlige oppmerksomheten vekk fra den historiske trusselen mot ytringsfriheten, som reises av USAs utleveringsprosedyrer.

Sannheten er den at ingen «voldtekt»-anklage, eller for den del noen annen anklage, har blitt fremlagt mot Assange i Sverige. I stedet møtte han en oppblåst arrestordre for å besvare spørsmål om påstander om tvilsomme seksuelle forsømmelser. Denne falske undersøkelsen, som endelig ble droppet for to år siden, blir nå gjenopplivet fordi Assanges viderebefordring til USA kunne avvikles hurtig under Den temporære overleveringstraktaten mellom Sverige og USA [Temporary Surrender Treaty].

Sammenslutningen av Australias politikk- og medie-elite understreker nødvendigheten av den internasjonale kampen som er lansert av SEP-partiene rundt om i verden, og World Socialist Web Site, som skissert på fredagens krisesamlinger i Sydney og Melbourne, for en besluttsom henvendelse til arbeiderklassen, som den eneste samfunnskraften som kan og vil forsvare Assange, Chelsea Manning og de grunnleggende demokratiske rettighetene.

Autorisert av James Cogan for Socialist Equality Party, Suite 906, 185 Elizabeth Street, Sydney, NSW, 2000