Protestsamlinger avholdt av SEP (Australia) krever frihet for Julian Assange

Av våre reportere
15 April 2019

Socialist Equality Party (Australia) holdt protestsamlinger i Sydney og Melbourne på fredag, for å opponere mot den illegale opphevelsen av WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assanges politiske asyl og kalle for en massebevegelse av arbeidere og unge mennesker for å sikre hans frihet.

Protestsamlingene ble avholdt mindre enn 24 timer etter at Assange ble arrestert av britisk politi og slept ut av Ecuadors London-ambassade. Assange blir holdt på falske kausjonsanklager og står overfor utleveringsprosedyrer ansøkt av den amerikanske regjeringen, som forsøker å tiltale ham for hans rolle i WikiLeaks’ eksponering av amerikanske krigsforbrytelser, ulovlige diplomatiske intriger og masseovervåkning.

Del av SEP-protestsamlingen til forsvar for Julian Assange in Melbourne

Christine Assange, Wikileaks-grunnleggerens mor, støttet SEP-protestsamlingene og meldte en uttalelse på torsdag som «oppfordrer alle mennesker til å delta i protestsamlingene [på fredag] for å kreve at den australske regjeringen umiddelbart handler for å beskytte Julian og bringe ham hjem».

De australske protestene reflekterte en bølge av opposisjon mot angrepet på Assange, med demonstrasjoner arrangert i London, USA og i Tyskland.

Hver av de australske samlingen hadde deltakelse av mer enn 150 personer. Deltakere inkluderte kontorarbeidere, lærere, bygnings- og energiarbeidere, studenter, unge mennesker og pensjonister. Noen demonstranter hadde reist opp til fem timer for å markere sin holdning.

Prominente forsvarere av Assange deltok. Hans far John Shipton var til stede på Melbourne-samlingen. Somerset Bean, en velkjent britisk grafisk designer og WikiLeaks-supporter, var også til stede. I Sydney deltok Mary Kostakidis, en kjent tidligere tv-nyhetsoppleser, sammen med forsvarere av demokratiske rettigheter som har støttet Assange i over et tiår. Protesterende som tidligere på dagen hadde samlet seg utenfor Storbritannias konsulat i Sydney marsjerte til Martin Place for å bli med på SEP-samlingen.

Livestream-videoer av protestene har blitt sett av mer enn 5 000 mennesker over hele verden.

Livestream fra protestsamlingen i Sydney, den 12. april

Den betydelige polititilstedeværelsen ved Sydney-samlingen, blant annet av betjenter fra opprør- og offentlig-orden-troppen, reflekterte de australske myndigheternes nervøsitet over en omfattende støtte for Assange.

Cheryl Crisp, SEPs assisterende nasjonalsekretær og ordstyrer for Sydney-protesten, sa: «SEP fordømmer utvetydig arrestasjonen av Julian Assange og den illegale opphevelsen av hans politiske asyl.»

«Mens de ekvadorianske og britiske regjeringene har et klart ansvar for denne situasjonen, er det det australske politiske etablissementet som har skapt betingelsene for at dette kunne finne sted. Regjeringene, både Liberal-National og Labor Party, har snudd ryggen til den australske statsborgeren, og nektet å anvende sine juridiske og diplomatiske fullmakter for å sikre hans trygge retur til dette landet.»

Cheryl Crisp

Crisp sa at Labor-regjeringen til Julia Gillard spilte en sentral rolle i forfølgelsen av Assange, der den i 2011 falskt anklaget WikiLeaks for «illegale handlinger».

Hun sa at det politiske etablissementets giftige fiendtlighet til Assange ble demonstrert av en tweet videreformidlet av Labors nestleder Tanya Plibersek på fredag, som fordømte Assanges tilhengere som «kultister», og bakvaskersk anklaget WikiLeaks-grunnleggeren for å ha «jobbet som agent for en proto-fascistisk stat, Russland, for å underminere demokratiet».

Oscar Grenfell, nasjonalkoordinator for Internasjonal ungdom og studenter for sosial likhet (IYSSE), sa at Assanges arrestering var «en historisk politisk forbrytelse». Grenfell er SEPs kandidat til setet for Parramatta i det australske føderalvalget.

«Arbeiderklassen og ungdommen i dette landet, og rundt om i verden, vil ikke akseptere dette,» sa Grenfell. «Vi kan ikke, fordi angrepet på Assange er et angrep på alle våre demokratiske rettigheter. Det som etableres er ikke mindre enn en presedens for undertrykkingen av ytringsfriheten og pressefriheten.»

Nick Beams, en SEP-leder gjennom tiår, erklærte: «Venner, forsvarere av demokratiske rettigheter, den 11. april 2019 vil gå inn i historien som en skjenselens dag. Den dagen, i London, ble den gjennom hundrevis av år hardt tilkjempede demokratiske asylretten besudlet, revet istykker, tråkket på og malt ned i smusset.»

Beams plasserte angrepene på Assange i sammenheng med verdenskapitalismens utdypende krise og gjenkomsten av klassekampen internasjonalt. Han forklarte at forfølgelsen av Assange ble utført av regjeringer skrekkslagne av voksende sosial opposisjon fra arbeiderklassen.

Til sterk applaus sa Beams: «Julian Assange har utført sin plikt som journalist for arbeidere, for ungdom, for massen av vanlige mennesker rundt om i verden. Nå er vi forpliktet til å tilbakebetale den gjelden vi skylder ham. Ved å samle oss, organisere oss, og agitere, for å utvikle en bevegelse til hans forsvar.»

Nick Beams

«Og ikke bare på grunn av hva han har gjort, men på grunn av hva det betyr for oss. Fordi forsvaret av demokratiske rettigheter er sentralt for forsvaret av arbeiderklassens rettigheter som helhet, over hele verden. Hans sak er vår sak. Hans forsvar er vårt forsvar.»

Mike Head, WSWS-korrespondent og SEP-kandidat for Oxley-setet i Brisbane, advarte for at «arrestasjonen av Julian Assange handler ikke bare om de tidligere forbrytelsene han har avslørt. Det er også en advarsel om at fremtidige forbrytelser blir utarbeidet.»

Head fordømte responsen både fra Liberal-National-regjeringen og fra Labor Party, til Assanges arrestering. Han sa at de har gjort det klart at begge partier deltok i den internasjonale konspirasjonen mot Assange, og ikke gjorde noenting for å forsvare hans demokratiske rettigheter.

Sue Phillips, SEP-medlem og koordinator for Komitéen for forsvar av offentlig utdanning, erklærte i Melbourne: «Assange er en helt, som modig har avslørt for den internasjonale arbeiderklassen den amerikanske regjeringens skitne operasjoner, dens grusomme krigsforbrytelser og massive spionasjeoperasjoner mot massene av vanlige mennesker.»

«Assanges og WikiLeaks’ avsløringer har utdannet og forandret bevisstheten til massene av vanlige mennesker. De har dratt sløret av hemmeligholdet, og inspirert omveltningen av korrupte og kriminelle regjeringer i Egypt, Tunisia og andre steder.»

Peter Byrne, SEPs kandidat for Calwell-setet i Melbourne, bemerket at den australske regjeringen nylig har intervenert for å sikre løslatelsen av Hakeem Al-Araibi, bosatt i Australia, som var truet med utlevering fra Thailand til sitt fødeland Bahrain. Han fordømte den australske regjeringen for å nekte å gi samme bistand til Assange.

Patrick O'Connor, WSWS-korrespondent og lærer, erklærte: «Vi er her for å ta stilling mot den forbrytelsen som ble utført i London i går, med Julian Assange slept ut i et Gestapo-lignende raid. Det som er på gang markerer kulmineringen av nesten et tiår med samordnet konspirasjon fra Canberra, Washington og London.»

Caitlin Johnstone

Caitlin Johnstone, en fremtredende online-journalist, fortalte samlingen: «I dag er den dagen da «fin fyr»-maska har blitt revet av ansiktet av den inverterte totalitære staten, som vi lever under støvelen på.» Hun sa at Assange blir «mobbet av den makten han eksponerte misgjerningene til. Og disse mektige menneskene ønsker å gjøre et eksempel av ham, og sende oss alle en melding.»

«Australske politikere og australske medier har fått å vite i dag – vi legger oss ikke rolig ned ...,» sa Johnstone.

Evrim Yazgin, et ledende medlem av IYSSE, erklærte: «IYSSE skal gjøre alt i vår makt for å føre denne viktige kampen frem, for å bygge den massebevegelsen som skal sikre Julian Assange hans frihet!»

Tessa Pietsch

Tessa Pietsch, SEP-kandidat til senatet og IYSSE-president ved University of Melbourne, der Assange en gang studerte, uttalte: «Julian Assange har ledet kampen for å avsløre krigsforbrytelsene, spioneringen på borgere, og kapitalistregjeringenes ulovlige aktiviteter.»

«Unge mennesker trenger å få vite, vi vil gjerne vite, hva våre regjeringer gjør bak lukkede dører. Vi vil ikke akseptere forfølgelsen av Assange eller sensur av internett!»

Melbourne-samlingen ble dekket av Age, en av byens mest prominente daglige publikasjoner. De fremhevet John Shiptons deltakelse, og presenterte kommentarer fra O’Connor og Byrne. Age-artikkelen var den eneste mediedekningen av SEP-samlingene i hovedstrømsmediene, der foretakspressen opprettholder sin blackout av SEP-arrangementer til forsvar for WikiLeaks-grunnleggeren, som de har gjort de siste 18 månedene.

Som konklusjon på Sydney-samlingen understreket Crisp at SEP skal gjøre forfølgelsen av Assange til et sentralanliggende i det kommende valget. Hun sa at protestene bare var begynnelsen på en lang kamp som skal føres av SEP for WikiLeaks-grunnleggerens frihet.

Autorisert av James Cogan for Socialist Equality Party, Suite 906, 185 Elizabeth Street, Sydney, NSW 2000