Lærenes streikebølge brer seg over fem kontinenter

Av Eric London
8 March 2019

Over hele verden, i dusinvis av land på fem kontinenter deltar lærere i en streikebevegelse av uforlignelige internasjonale proporsjoner.

I både fremskredne og underutviklede land kjemper lærerne for samme sak: forsvaret av offentlig utdanning. De tilhører samme klasse – arbeiderklassen – og de konfronterer de samme fiendene: regjeringer og foretak som krever privatisering og nedskjæringer, så vel som fagforeningene som isolerer og forråder dem.

                                                                                    *****

Sør-Amerika

Argentina

Nesten én million lærere streiket over hele landet på onsdag, for den første dagen av en varslet 72-timers streik som krever massive lønnsøkninger og en slutt på privatiseringstiltak fra president Mauricio Macri. Lærerne mønstret en stor demonstrasjon på onsdag, på Plaza de Mayo i hovedstaden Buenos Aires.

Åtti prosent av lærerne tjener mindre enn den offisielle fattigdomsgrensa, deriblant flere enn 100 000 lærere i det føderale hovedstadsområdet der barnefattigdomsraten er over 75 prosent.

Macri-regjeringen har tilbudt fornærmende dårlige lønnsøkninger, med løfte om å øke nytilsattes lønninger fra 12 000 til 15 000 pesos. Dette er langt under inflasjonsraten, som i 2018 var 47 prosent. Lærernes fagforeninger vet at Macri-regjeringen ikke vil imøtekomme lærernes krav, men de begrenser streiken til tre dager for å bistå regjeringen med gjennomføringen av sine innsparingstiltak.

Brasil

Omkring 100 streikende São-Paulo-lærere okkuperte São Paulos regionale utdanningskontorer tidligere denne uka, og brøyt opp et møte der fagforeningen og byregjeringen satt sammen for å konspirere om plyndringen av lærernes lønns- og pensjonsrettigheter.

Embetsrepresentanter for São Paulo tilbakeholder de streikende lærernes lønninger og truer med å erstatte dem med streikebrytere. São Paulos borgmester Bruno Covas ble nylig filmet der han lo av streikende lærere som hadde omringet ham og krevde sine lønninger. Borgmesteren svarte med å sende inn politiet for å angripe lærerne med tåregass.

Colombia

Nesten 300 000 lærere og professorer skal streike på tvers av landet den 19. og 20. mars, mot tiltak fra den kolombianske regjeringen til Ivan Duqué om å pålegge en nasjonal utviklingsplan utarbeidet av Det internasjonale pengefondet (IMF), som vil skjære ned på midlene til K-12 utdanning [første 12 skoleår, fom. barnehagen], til skoletransport og skolenes inkorporerte sykepleie og helsetjenester.

Siden år 2000 har regjeringen redusert per-student-utlegg på universitetsnivå til halvparten. For-profitt og privatuniversiteter har bredt seg vesentlig som følge av finansiering fra Verdensbanken (WB).

Afrika

Algerie

Samtidig med voksende landsdekkende demonstrasjonene som krever president Abdelaziz Bouteflika avgang, har algeriske lærere blitt med i pågående protester på universiteter, og deltar i spontanstreiker og sitt-inn-protester.

Ifølge El Watan gikk lærere ved universitetet i Mouloud Mammeri i Tizi Ouzou til aksjon «på egenhånd» på tirsdag. «Lærerne begynte deres aksjon med et massemøte på universitetsområdet, før de begynte en marsj sammen med studenter som også hadde gjennomført en sitt-inn-aksjon foran sentralbiblioteket.»

Lignende protester skjedde på andre universiteter. El Watan rapporterte at lærerne hadde meldt en offentlig erklæring tidligere i uka «som oppfordret universitetslærere til å holde massemøter på tirsdag, på alle universitetsinstitusjoner. De vil nå bli med i bevegelsen som ble lansert av studentene flere uker tidligere.»

Elfenbenskysten

Titusenvis av grunnskole- og førskolelærere trosset fagforbundets tilbake-til-arbeid beordring og fortsatte en kraftig streik som nå er i sin syvende uke.

Koaci News rapporterte den 4. mars at «beordringen om å suspendere streiken fra de 12 fagforeningene som var ansvarlige for streiken av grunnskole- og førskolelærerne, ble ikke fulgt» og «fikk ikke en gunstig respons fra de streikende lærerne». David Bli Blé, talsmann for fagforeningen ISEPPCI, hadde dagen før forlangt at lærerne måtte gå tilbake til arbeidet «for å gi forhandlingene med regjeringen en sjanse».

Lærere streiker med krav om massive lønnsøkninger og betydelige økninger av de statlige utleggene for utdanning, i et av de mest ulike land i verden.

Kenya

Mer enn 180 000 kenyanske lærere har gjentatte ganger autorisert nasjonale streiker på tvers av Afrikas syvende største land, for å opponere mot tvungne overføringer av tusenvis av lærere til andre skoler, for en slutt på prestasjonsevalueringer og for å kreve en 60 prosent lønnsøkning. Wilson Sossion, president for fagforbundet Kenya National Union of Teachers (KNUT), har avbrutt streiker flere ganger de siste seks månedene.

Sist august uttalte Sossion til pressen: «Det var ment at lærerne skulle legge ned sine redskaper fra begynnelsen av denne terminen [skoleåret inndelt i 3 terminer]. Imidlertid har vi besluttet å sette streiken på vent til slutten av september, da vi skal møtes med [regjeringsinstitusjonen og arbeidsgiveren] Teachers Service Commission for å slette ut de omstridte saksanliggendene.» KNUT avlyste deretter en annen streik planlagt for desember, og nok en streik kalt for januar.

Mali

Tusenvis av lærere demonstrerte i byer over hele landet på onsdag samtidig med en streik som krever subsidier til lærerboliger, lønnsøkninger og finansiering av skoler. Mali Presse rapporterte at en pågående streik har «lammet det maliske skolesystemet» og truer med å kansellere klasser for året.

En streikende lærer fortalte til Mali Presse: «Dette er en kamp som stammer fra tre år tilbake. Denne gangen er det ikke noe spørsmål om å gå tilbake til arbeidet for smuler. Vi er fast bestemt.»

Sør-Afrika

Lærere på tvers av Sør-Afrika ble blokkert fra å streike denne måneden da flere fagforeninger nektet å godta lærernes planer om en streik. Ifølge Independent Online News, fortalte fagforbundet Sør-Afrika Democratic Teachers Union (SADTU) lærerne at aksjonen «ville være illegal». Fagforbundet National Teachers Union (NTU) kalte streiken «illegitim». Lærerne vil streike for å kreve sikrere arbeidsforhold i fattige områder, hvor lærere blir drept på jobb.

Nord Amerika

Mexico

En nasjonal streikebevegelse av lærere utvikler seg, mot de massive nedskjæringene for utdanning som administrasjonen til Andrés Manuel López Obrador (AMLO) har tilsyn med. I forrige uke stengte lærerne i staten Oaxaca ned 13 400 skoler for å forhindre at AMLO iverksatte deler av privatiseringsplanen fra sin forgjenger, Enrique Peña Nieto.

Anslagsvis 30 000 lærere streiker på Vitenskap- og Teknologihøgskoler og 60 000 flere vil streike i to dager denne uka ved Bachelor-høgskolene i 25 stater. Lærere streiker mot AMLOs forslag om å kutte 500 millioner pesos (NOK 224 millioner) fra utdanningsprogrammet i det føderale budsjettet.

Lærere protesterer også mot AMLOs forslag om å kutte finansieringen med 46 prosent for et barnehageprogram for fattige mødre. Lærerpersonal fortsett også sin uker-lange streik på universitetene Autonomous Metropolitan University (UAM) og Autonomous University of Chapingo (UAC).

I forrige måned streiket lærerne i staten Michoacán og blokkerte jernbanelinjer som forbinder Mexicos bilproduksjonsbelte til ei stor utskipingshavn på Stillehavskysten.

De forente stater

I løpet av de siste ukene har lærernes fagforbund forsøkt å isolere arbeidere ved å stagnere og stokke timingen av streiker over felles saksanliggender, og tvinge gjennom budsjettkutt og en lønnsvekst under inflasjonsraten. Likevel diskuterer lærere over hele landet å gå til streikeaksjoner, blant annet i Sacramento, California; Fremont, California; San Ramon, California; Philadelphia, Pennsylvania, og i delstatene Indiana, Oklahoma, Arizona, Alaska, Sør-Carolina og Kentucky. Lærerne krever lønnshevinger i Mississippi, Louisiana, Maine, Nevada, Nord-Dakota, Arkansas, Delaware, Georgia og New Mexico.

Streikende lærere i Oakland, California

Europa

Polen

Ifølge Gazeta Wyborcza vil lærere fra alle utdanningsnivå begynne en streik med ubegrenset varighet fra den 8. april. Franske medier bemerker at «streiken vil begynne like før videregående-eksamener og eksamener som markerer slutten av grunnskolen.»

Storbritannia

På mandag avviste lærere i Skottland et regjeringstilbud om en lønnsvekst på 9 prosent, hvilket gjør en streik sannsynlig for april. Fagforbundet hadde bønnfalt lærerne om å godta avtalen og publiserte en erklæring som sa at de ønsket å ha «muligheten til å unngå arbeidslivsaksjoner». Lærerne vil begynne å stemme over autorisering for streik neste mandag.

Asia

Iran

Ti- eller hundretusenvis av lærere på over 1 000 grunnskoler og videregående skoler i 100 forskjellige byer fullførte på onsdag sin tredje dag av en pågående streik. Data fra Irans utdanningsdepartement viser at lærernes lønninger er mellom 66 prosent og 75 prosent av det offisielle fattigdomsnivået. Inflasjonen i Iran var 40 prosent ved utgangen av november 2018, hovedsakelig på grunn av virkningen av amerikanske sanksjoner. Lærerne krever massive lønnsøkninger og løslatelse av lærere som har blitt arrestert for å streike. Lærerne krever også betydelige budsjettforhøyelser for skolene.

Lærere i Iran som den 4. mars protesterte mot lave lønninger

Iranske lærere har møtt voldelige angrep fra regjeringen, som arresterte en lærer og dømt ham til pisking. En annen lærer ble bortført og lagt inn på et psykiatrisk sykehus.

India

Pågående streiker av universitetslærere ved Delhi University har fortsatt denne uka mens de streikende planla en marsj i byen. I byen Bhubaneswar i den østlige staten Odisha er lærere også i streik.

Arbeidsledige lærere protesterer i byen Patiala i Punjab, nær den pakistanske grensa. En lokal nyhetsrapport meldte: «Fem ferdigutdannede arbeidsløse ungdommer klatret opp på et vanntårn på mandag, med krav om at regjeringen besørger ansettelser. Etter et møte med statens premierminister som ikke ga dem noen forsikringer, bestemte demonstrantene seg for å holde seg på toppen av tårnet og advarte om at de ville intensivere sin protest.»

                                                                              *****

Lærerstreiker og protester har også funnet sted de tre siste månedene i Tunisia, Frankrike, Zimbabwe, Costa Rica, Guinea-Bissau, Portugal, Tyskland, Belgia, Israel og Venezuela.

Gjennom globaliseringsprosessen har streikene av lærere og andre arbeidere, i hvert land mer åpent tatt karakter av sammenvirkende deler av en verdensomspennende kamp. Oppgaven er å gjøre arbeidere bevisste på denne prosessen, og å etablere grunnplankomitéer som knytter deres kamper sammen et felles angrep på kapitalistsystemet.

Tegn deg for å motta WSWS Teacher Newsletter

WSWS oppfordrer lærere og støttespillere til å tegne seg for å motta Teachers Newsletter med hyppige oppdateringer og for å melde kommentarer eller spørsmål. Klikk her.