Tysk regjering strammer til for raskere utvisninger

Av Marianne Arens
20 February 2019

Den føderale innenriksministeren Horst Seehofer (CSU) har presentert et 60-siders lovforslag om deportering av flyktninger som bærer ytrehøyrepartiet Alternative für Deutschlands (AfD) imprimatur fra start til slutt. Det er et hån mot demokratiske prinsipper; det er et dokument for byråkratisk grusomhet, og hvis Bundestag vedtar det vil det sette presedens for undertrykkingen av sosial og politisk opposisjon.

Lovforslaget tar sikte på å få flyktninger som har fått sine søknader avslått men ikke kan deporteres på grunn av krig og terror i hjemlandet, eller på grunn av manglende papirarbeid, ut av Tyskland så raskt som mulig. Lovforslaget bærer det kyniske navnet «Den ordnede returneringsloven», men hadde mer passende vært titulert «Utlendiger-ut-loven».

For tiden er det 236 000 personer som har blitt beordret til å forlate Tyskland, og 180 000 som har midlertidig tillatelse til å forbli, fordi de av ulike årsaker ikke kan returneres til opprinnelseslandet. For fremtiden vil de bli behandlet som kriminelle og hensynsløst trakasseres.

De som ikke aktivt bidrar til deres egen deportering, skal straffes! Flyktninger som ikke er skyldige i noenting skal bli satt i fengsel. I det orwellske språket i lovforslaget kalles dette «utvidet forberedende frihetsberøvelse». Utilstrekkelige tiltak for anskaffelsen av pass – som ofte viser seg umulig på grunn av ikke-fungerende myndigheter i hjemlandet – er tilstrekkelig til å lande en flyktning bak murene.

Ifølge lovutkastet vil flyktninger miste sin status med midlertidig oppholdstillatelse dersom de ifølge myndighetene ikke samarbeider i tilstrekkelig grad. For eksempel må de bevise at all identitetsinformasjon er korrekt – noe som ofte er vanskelig, eller sågar umulig for flyktninger fra områder rammet av krig og borgerkrig. Bevisbyrden er reversert: Tidligere var det innvandringsmyndighetens ansvar å bevise at en person har gitt falsk informasjon, før de kunne begrense vedkommendes rettigheter.

Men lovforslaget går enda lenger: Enhver som advarer flyktninger om deres forestående deportering og som bistår dem, kan straffes med inntil tre års fengsel. I likhet med i Ungarn skal medlemmer av flyktningeinitiativer og personer med tilgang til offisiell innsikt og informasjon straffes hardt dersom de advarer noen som trues av utvisning. Dette setter en presedens for å kriminalisere enhver form for protest og motstand mot myndighetene. Det å advare om forestående deporteringsflyvninger per nyhetsbrev eller sosialmedier kan også straffes, hvilket er et klart brudd på pressefriheten og informasjonsretten.

Lovutkastet fastsetter også at de økonomiske bidragene for flyktninger som ikke har rett til opphold vil bli ytterligere redusert. I tillegg bør statsborgere fra såkalte «trygge opprinnelsesland» ikke lenger tolereres i utgangspunktet og kan straffes, fengsles og deporteres utelukkende basert på deres nasjonalitet.

Flyktninger beordret til å forlate landet skal deporteres så raskt som mulig. Spesielt på flyplasser vil det bli lettere å fengsle mennesker uten rettsavgjørelse, og uten at de har begått noen kriminell handling.

Selv om domstolene har forbudt det skal flyktninger som venter på deportering kunne holdes i vanlige fengsler. De skal bare være fysisk adskilt fra den generelle fengselsbefolkningen.

Flere og flere mennesker blir deportert fra Tyskland. I henhold til innenriksdepartementet ble nesten 24 000 personer deportert i 2017. I tillegg forlot nesten 30 000 mennesker «frivillig». Mer enn 7 100 personer ble deportert til andre europeiske land, i henhold til Dublin-forskriftene. Totalt ble mer enn 60 000 flyktninger fra Tyskland fjernet i 2017, det vil si et gjennomsnitt av 166 personer per dag.

For å doble og multiplisere disse tallene holder storkoalisjonsregjeringen av De kristelig-demokratiske unionspartiene (CDU/CSU) og sosialdemokratene (SPD), seg ikke for gode for åpent å bryte loven. «‘Den ordnede returneringsloven’ ignorerer rettsstatsprinsippene,» sier organisasjonen Pro Asyl på sin nettside. «Avviste asylsøkere som aldri har begått noen forbrytelse, vil bli behandlet som kriminelle.»

Som Günter Burkhardt, direktør for Pro Asyl, fortalte nyhetsbyrået AFP, betyr lovforslaget en «ubegrenset utvidelse av begrunnelsen for frihetsberøvelse» som kan berøre nesten alle asylsøkere. Som følge av at asylsøkere er forbudt å jobbe og å delta i utdanning, blir de berørte berøvet enhver utsikt for opphold. En veldig stor gruppe mennesker presses inn i en «lovløs stat».

Innenrikstminister Seehofer berettiget lovutkastet overfor Passauer Neue Presse der han sa: «Hvis noen skal bli deportert, bør vi ha vedkommende i varetekt, slik at vedkommende ikke er forsvunnet ved tidspunktet for utvisning.»

CDUs parlamentariske representant Armin Schuster forsvarte Seehofer på programmet «Tagesschau» med ordene: «De som forhindrer sin deportering ved ikke å klargjøre sin identitet, ved ikke å samarbeide, eller til og med ved utøvelsen av svik, kan bare få oppholdt seg her inntil vi har deportert dem, la oss si, under senkede standarder. De har ikke lov til å jobbe, de vil motta reduserte asylsbidrag, osv.»

SPD har allerede gjort klart at partiet ikke motsetter seg lovforslaget prinsippielt sett. Partiet har bare kritisert det for at det ikke var effektivt nok. Burkhard Lischka, SPDs talsperson for innenrikssaker, fortalte «Tagesschau» at han tvilte på at tiltakene ville føre til flere deporteringer, og at det ville «ikke øke hastigheten for utvisninger», og han tilføyde: «Jeg har å sørge for at folk blir returnert.»

Seehofers lovforslag og reaksjonene på det, bekrefter vurderingen Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) [Sosialistisk Likhetsparti] gjorde av at storkoalisjonen som ble dannet i mars i fjor, er den «mest høyreorienterte tyske regjeringen siden naziregimets fall». For å undertrykke motstand mot voksende sosial ulikhet og militær gjenopprusting, adopterer den AfDs program og fremmer systematisk høyreorienterte og fremmedfeindtlige sentimenter, og øker statsapparatets fullmakter.