IYSSE oppfordrer studenter i Australia til å delta i demonstrasjoner til forsvar for Julian Assange

Av IYSSE (Australia)
12 February 2019

Følgende erklæring vil bli distribuert til tusenvis av studenter på universitetsområdene i Sydney og Melbourne i løpet av de neste tre ukene.

Deltademonstrasjonene til forsvar for Julian Assange! Opponermot pådrivet til krig og diktatur!

Den internasjonale ungdommen og studenter for sosial likhet (IYSSE) oppfordrer alle studenter og ungdom til å delta i demonstrasjonessamlingene til forsvar for WikiLeaks-utgiver og australsk statsborger Julian Assange, i Sydney den 3. mars og i Melbourne den 10. mars.

IYSSE er medsponsor av protestene sammen med Socialist Equality Party (SEP). Demonstrasjonene vil kreve at den australske regjeringen bruker sine ubestridelige diplomatiske mandater og sitt rettsskjønn, for å sikre Assanges sikre passasje til Australia, med en garanti mot utlevering til USA. Demonstrasjonene vil bli adressert av talere fra SEP og IYSSE. I Sydney vil den velkjente og respekterte journalisten og filmskaperen John Pilger også tale.

Julian Assange

Forsvaret for Assange er i fronten av kampen mot økende autoritært styre og angrepet på demokratiske rettigheter rundt om i verden. Over de siste åtte årene har WikiLeaks-grunnleggeren vært utsatt for en uforlignelig vendetta fra de mektigste regjeringer i verden, deriblant USA, Storbritannia og Australia.

Assange har vært uopphørlig angrepet på grunn av at han spilte den sentrale rollen i WikiLeaks’ avsløring av Washingtons ulovlige intriger i land rundt om i verden, krigsforbrytelsene begått i de rovgriske, USA-ledede invasjonene og okkupasjonene i Irak og Afghanistan, enorm foretakskorrupsjon, og etterretningsorganenes masseovervåkning av befolkningen.

Assange utførte en ekte forleggers og journalists elementære forpliktelser. Han ble tvunget av statsforfølgelse til å søke asyl i den lille ekvadorianske ambassaden i London, der han nå har levd uten direkte sollys eller tilstrekkelig medisinsk behandling siden den 19. juni 2012 – i nesten syv år.

Siden mars 2018 har Assange også blitt nektet internett-tilgang og fått begrenset tilgang til besøkende, fordi den ekvadorianske regjeringen, under press fra Washington, har stilt opp i kampanjen mot ham og forsøker å tvinge ham ut av ambassaden.

Hvis han forlater bygningen vil han bli arrestert av det britiske politiet, for så å møte utlevering til USA, der han ville bli stilt for en skueprosess med «spionasje»- eller «konspirasjons»-anklager, som kan resultere i en livstiddom i fengsel, eller med dødsstraff.

Påfølgende australske regjeringer har deltatt i heksejakta på Assange. Dette begynte da Labor-regjeringen til Julia Gillard, støttet av De Grønne, brennmerket WikiLeaks som en kriminell organisasjon i 2010.

Labor Party er totalt forpliktet til USA-Australia militæralliansen, og nektet å løfte en finger for å forsvare en australsk statsborger som hadde avslørt forbrytelsene til både den amerikanske og den australske imperialismen. Liberal-National-koalisjonsregjeringen har samme posisjon. Siden de inntok embetet i 2013, har den fullt ut kollaborert med USA og Storbritannia mot Assange – under Abbott, Turnbull og nå Morrison.

Greens [De grønne], fagforeningene, venstre-liberale journalister og pseudo-venstre-organisasjonene som Socialist Alternative og Socialist Alliance, har for sin del alle forlatt de tidligere protestene de kom med over behandling av Assange. Samtidig som USA og Australia åpent prøver å fremprovosere konflikt med Kina over økonomisk og strategisk dominans i Asia, har de alle stilt opp på rekke med styringsklassen, og avvist enhver støtte til en forfulgt forlegger som avslører og motsetter seg militarisme.

Styringselitene og deres forsvarere hater Assange spesielt på grunn av det bidraget WikiLeaks har gjort til politiseringen av unge mennesker.

På slutten av 2010 deltok hundretusenvis av ungdommer i protestene som veltet Ben-Ali-regimet i Tunisia, i det som USAs tidsskrift Foreign Affairs nervøst etiketterte som den første «WikiLeaks-revolusjonen». Diplomatmeldinger publisert av WikiLeaks hadde avslørt regimets korrupsjon og dets nære bånd til USA. Uker senere reiste egyptiske ungdommer og arbeidere seg opp og veltet Mubarak-regimet i Egypt, også påvirket av informasjon utgitt av WikiLeaks.

Det er derfor så mye innsats har blitt viet til å sverte Assange og i forsøkene på å diskreditere ham.

Alle de som nekter å forsvare Assange rettferdiggjør sin stilling på grunnlag av påstander som har blitt grundig avslørt som løgner. Den svenske «etterforskningen» av angivelige påstander om seksuelt mislighold ble frafalt i 2017, med en stilltiende innrømmelse av at det var ei felle fra starten av. Assange ble aldri tiltalt for noen forbrytelse. Offisielle dokumenter har siden avslørt at britiske myndigheter gjentatte ganger krevde at svenske anklagere ikke måtte droppe saken, da den ga dem deres egne påskudd for å krenke Assanges grunnleggende demokratiske rettigheter.

Den McCarthy-istiske påstanden at Assange kollaborerte med Donald Trump og det russiske regimet til Vladimir Putin i USAs 2016-valg, er ikke mindre av en løgn.

I realiteten publiserte WikiLeaks lekkede dokumenter som viste at Den demokratiske nasjonalkomitéen hadde rigget Det demokratiske partiets primærvalg mot den selvproklamerte «sosialisten» Bernie Sanders, til fordel for Wall Streets håndplukkede kandidat Hillary Clinton. WikiLeaks avslørte også hemmelige taler Clinton holdt for storbanker, der hun lovet å gjøre deres bud og å utvide ulovlige amerikanske kriger i utlandet.

Enn videre har WikiLeaks, så langt fra å være Russlands agent, publisert hundretusenvis av dokumenter som avslører det autoritære Putin-regimets kriminalitet og korrupsjon.

Hva er situasjonen?

Den australske regjeringen har mandat til å tvinge Storbritannia til å tillate Assange å forlate den ekvadorianske ambassaden og få returnere til Australia, dersom det er dét han velger å gjøre, med full beskyttelse fra enhver forespørsel fra USA om utlevering.

Julian Assange blir imidlertid kun satt fri som biprodukt av en bevegelse nedenfra, en bevegelse av arbeiderklassen. IYSSE appellerer ikke til den australske regjeringen om å gripe inn. Vi appellerer til arbeidere og ungdom om å tvinge den australske regjeringen til å gripe inn. Den vil bare handle dersom den er mer redd for aksjonene fra australske arbeidere og ungdommer enn den er av gjengjeldelsen den trolig ville få fra Washington.

Den eneste måten en massebevegelse av arbeiderklassen kan bygges på er gjennom et direkte opprør mot Labor og fagforeningene, som helt har forrådt alle interessene til arbeidende mennesker og fullt ut har integrert seg med foretakseliten og militær-etterretningsapparatet. Etter flere tiår med angrep på arbeidsplasser, lønninger og sosialtjenester, hovedsakelig under Labors og fagforeningenes tilsyn, forvalter den rikeste én-prosent-andelen av befolkningen mer rikdom enn de fattigste 70 prosent, mens unge mennesker står overfor en fremtid av usikkert, lavtlønnet arbeid og lavere levestandard enn sine foreldre.

IYSSE er den eneste organisasjonen på universitets-campusene som forsvarer Assange, fordi det er den eneste studentbevegelsen som resolutt forsvarer demokratiske rettigheter, og som motsetter seg sosial ulikhet og militarisme. IYSSE kjemper for utviklingen av en internasjonal massebevegelse av arbeiderklassen, den store revolusjonære styrken i samfunnet, for å få slutt på årsaken til utbytting, diktatur og krig – det kapitalistiske profittsystemet.

De fundamentale problemene som menneskeheten står overfor, inkludert trusselen om en nukleær verdenskrig og faren for klimaendringer, kan kun løses av den internasjonale arbeiderklassens sosialistiske omorganiseringen av samfunnet.

Vi appellerer til alle studenter om å forsvare Julian Assange! Demonstrer i Sydney den 3. mars og i Melbourne den 10. mars! Bli med i IYSSE og ta opp kampen for internasjonalisme og sosialisme.