50.000 demonstrerer på første dagen av Los-Angeles-lærernes streik

Av Jerry White
16 January 2019

I en massiv oppvisning av sosial opposisjon marsjerte mer enn 50.000 lærere, skolepersonell, foreldre og elever i Los Angeles på mandag, den første dagen av lærerstreiken i nasjonens nest største skoledistrikt. Arbeidsnedleggelsen av mer enn 33.000 lærere, den første i byen siden 1989, er del av den voksende bølgen av arbeiderklassekamper i USA og internasjonalt mot innstramminger og sosial ulikhet.

Mandag morgen begynte med at lærere og deres støttespillere mønstret streikevakter ved mer enn 900 offentlige skoler på tvers av Los Angeles Unified Schools District (LAUSD), et stort område som spenner over nesten 1.500 kvadratkilometer. Til tross for det pøsende regnværet fikk de streikende lærere tilslutning der de sto streikevakter av anslagsvis 10.000 foreldre, elever og andre supportere fra lokalsamfunnene.

Lærere i demonstrasjonstog i downtown Los Angeles

Etter mønstringen ved skolene på morgenen tok lærere og deres støttespillere Metro-tog og dro til Grand Park stasjonen i downtown Los Angeles. Titusener strømmet ut av stasjonen og samlet seg i parken og på trappene til rådhuset. Derfra gikk de i et kilometerlangt demonstrasjonstog til LAUSD-hovedkvarter på Beaudry Avenue.

I kommentarer til pressen på mandag kom LAUSD-superintendenten Austin Beutner med den absurde påstanden om at bare 3.500 lærere hadde marsjert i sentrum og at vikarer brakt inn som streikebrytere hadde gjennomført en «vanlig skoledag». Rapporter fra Los Angeles Times refererte imidlertid om nesten tomme skoleauditorier der en håndfull elever satt gjennom hele skoledagen.

Kampen i Los Angeles er mot de mektige økonomiske og politiske interessene som presser på for privatisering av offentlig utdanning over hele USA. Beutner, en tidligere investeringsbankmann, ble utnevnt av skolestyrerepresentanter som fikk sine valg finansiert av Eli Broad Foundation og andre milliardær-skoleprivatiserere.

Streiken har vunnet overveldende populær støtte, med solidaritetsmeldinger som strømmer inn fra lærere over hele California, på tvers av USA og internasjonalt. I likhet med sine motparter i LA hevder skoleverksrepresentanter i Oakland at de står overfor insolvens, på grunn av helseforsikrings- og pensjonsforpliktelser og at de derfor presser på for nedleggelse av en tredjedel av det distriktets skoler, samtidig som de utvider antallet charter-skoler. Tre tusen lærere, foreldre og studenter demonstrerte i Oakland sist onsdag for å opponere mot privatiseringen og med krav om forbedrede lønninger og skolefinansiering.

Så langt fra å mobilisere denne kraftige støtten blokkerer faktisk fagforbundet United Teachers Los Angeles (UTLA) og de overordnede nasjonalorganisasjonene, National Education Association (NEA) og American Federation of Teachers (AFT), for en bredere mobilisering av lærere og andre arbeidere på tvers av staten. De oppmuntrer illusjonene om at Det-demokratiske-parti-etablissementet, som styrer både byen og staten, vil omgå Beutner og faktisk adressere lærernes krav.

Beutners kampanje for å utvide for-profitt charter-skoler og en videre privatisering har imidlertid full støtte fra begge foretaks-kontrollerte partier. Dette ble understreket av uttalelsene frem til streiken begynte. President Obamas utdanningsminister Arne Duncan meldte seg med en fordømmelse av Los-Angeles-lærernes krav, som han kalte urimelige.

En uttalelse om streiken på mandag fra den nylig innviede demokratiske guvernøren Gavin Newsom, som under valgkampanjen ble støttet av UTLA og andre fagforeninger, gjorde det klart at han ikke hadde noen sympati for lærernes krav og han var et direkte ekko av Beutners selvgode uttalelser om at lærerne skadet elevene ved å streike.

«Dette uføret forpurrer livene til for mange barn og deres familier,» sa Newsom. «Jeg oppfordrer alle parter sterkt om å gå tilbake til forhandlingsbordet og umiddelbart finne en vei fremover som setter barna tilbake i klasserommene og gir foreldrene trygghet.»

I sitt budsjettforslag har Newsom, som har hatt sin politiske karriere finansiert av milliardær-familiene Getty, Pritzker og Fisher, ingen forslag til økning av utleggene per elev, til tross for at California er rangert på 43. plass i nasjonen. I stedet har han sagt at han ville følge den «finanspolitisk forsiktige» modellen fra sin demokratiske forgjenger Jerry Brown, som gjennomførte noen av de dypeste nedskjæringene for offentlig utdanning i statens historie.

UTLA oppfordrer lærerne til å sette sin lit til de $ 700 millioner [NOK 5,981 milliarder] som Newsom sier han vil gjøre tilgjengelig for skoledistrikter over de neste to årene for nedbetalingen av deres forpliktelser til California State Teachers Retirement System [statens pensjonssystem for lærere], som ville frigjøre $ 140 millioner [NOK 1,196 milliarder] for LAUSD til å anvende på lærere og klasserommene.

Selv om denne slanten skulle bli brukt på skolene, og det er det ingen grunn til å tro vil være tilfelle, så ville det ikke løse de enorme problemene som LA-lærerne konfronterer. Lærerne har ikke sett en reell lønnsheving på et tiår, til tross for umulig høye boligkostnader og andre utgifter. De står overfor kronisk mangel på ansatte og undervisningsmateriell og den uopphørlige kampanjen for å tappe de offentlige skoleressursene for å finansiere charter-skoler. Dette ville heller ikke adressere de katastrofale sosialproblemene som konfronterer distriktets 650.000 elever, der 80 prosent er lavinntekt og fattige.

Vel inneforstått med at lærerne er fast bestemt på å slåss mot privatiseringen av skolen og forverrende sosial ulikhet, raste UTLA-president Alex Caputo-Pearl forrige tirsdag på en morgenpressekonfernse mot «milliardær-privatisererne» og oppfordret til masseprotester foran California Charter School Association på tirsdag den 15. Han sa at angrepet på offentlig utdanning kom fra alle myndighetsnivå. Caputo-Pearl nevnte imidlertid ikke noe om at det var Obama-administrasjonen og de påfølgende demokratiske statsregjeringene i California som er ansvarlige for disse angrepene.

Enn videre har UTLA allerede droppet lærernes krav om å motsette seg utvidelsen av charter-skoler, uopphørlig standardisert testing og andre «skolereform»-ordninger, og aksepterer det falske argumentet om at disse sakene ikke kan forhandles under statsloven. Caputo-Pearl gjentok at økt statsfinansiering og privatiseringen av skolen ikke kunne løses gjennom streiken, men bare ved å appellere til demokratene om å vedta «sunn fornuft»-lovgivning om å begrense charter-skole ekspansjonen.

Også tilstede ved morgenpressekonferansen var NEA-president Lily Eskelsen García og AFT-president Randi Weingarten, som ropte ut nedlatende og tomme slagord om hvor «stolte» de var av LA-lærerne, som reiste seg til kamp. Begge fagforbundsrepresentantene lovet å «støtte» LA-lærerne på samme måte som de hadde støttet de streikende lærerne i Vest-Virginia, Oklahoma og Arizona i fjor.

Dette bør tas som en advarsel. NEA og AFT, som er alliert med Det demokratiske partiet, gjorde alt for å sabotere de statsdekkende arbeidsnedleggelsene før de kunne samles til en nasjonal streik mot innstrammingspolitikken til begge de foretakskontrollerte partiene.

Weingarten (årslønn $ 514.000 / NOK 4.392.000) og García (årslønn $ 317.826 / NOK 2.715.728) lovte ikke noen penger til streiketilskudd for lærerne. Selv om AFT og NEA tilsammen kontrollerer milliarder av dollar i eiendeler, pluss pensjonsinvesteringer verdt billioner, har deres lokale datterforbund UTLA bedt lærerne å bite tennene sammen, og om nødvendig søke om lån garanterte av fagforbundets streikefond.

Selv om det er utbredt støtte til lærerne fra alle deler av arbeiderne, instruerer forbundet Service Employees International Union (SEIU) sine medlemmer, inkludert skolebuss-sjåfører, førskole- og kafeteriamedarbeidere, om å streikebryte. UTLA har også fortalt sine 1.000 medlemmer som er charter-skolelærere om å fortsette å jobbe.

Det er umulig for lærerne i Los Angeles å bekjempe de mektige politiske kreftene og foretakene oppstilt mot dem helt på egne vegne.

For å spre streiken over hele staten, må lærerne ta gjennomføringen av kampen ut av fagforbundenes hender ved å danne grunnplan-streikekomitéer for å nå ut til lærere over hele California, nasjonalt og internasjonalt. Grunnplan-komitéene bør skissere sine egne krav, inkludert en lønnsøkning på 30 prosent og tilbakeføringen av alle charter-skolene til offentlige skoler, og eget tilsyn med alle forhandlinger.

Lærere bør appellere til støttepersonell og charter-skolelærere om å trosse fagforbundene og bli med i streiken. De bør også rekke seg ut til andre deler av arbeidere – utestengte føderale arbeidere på grunn av regjeringslockout, Amazon-, UPS- og andre logistikkarbeidere, oljeraffineriarbeidere, dokkarbeidere, telekom-, teknologi- og produksjonsarbeidere – for å bygge opp støtte for en generalstreik for å bekjempe innstramminger og sosial ulikhet.

Tegn deg for å motta WSWS Teacher Newsletter

WSWS oppfordrer lærere og støttespillere til å tegne seg for å motta Teachers Newsletter med hyppige oppdateringer og for å melde kommentarer eller spørsmål. Klikk her.