Vedtak fra Detroit-møtet mot GM-fabrikknedlegginger

Nei til GMs fabrikknedlegginger! Mobiliser arbeiderklassen for en slutt på permitteringer og innrømmelser!

12 December 2018

Følgende vedtak ble enstemmig besluttet av delegatene til 9.-desember-møtet i Detroit, kalt sammen av WSWS Autoworker Newsletter for å opponere mot fabrikknedleggelser og permitteringer. Mer enn 80 personer deltok, deriblant delegater fra Indiana, Illinois, Ohio, Pennsylvania, Michigan og Texas. (Se «Offentlig møte i Detroit beslutter å organisere kamp mot General Motors’ fabrikknedleggelser»).

1. General Motors’ (GM) plan om å permittere 15.000 arbeidere og legge ned fem fabrikkanlegg i USA og Canada, og i tillegg to uspesifiserte anlegg internasjonalt, vil ha forødende konsekvenser for titusenvis av bilproduksjonsarbeidere, deres familier og alle arbeidere som er avhengige av bilindustrien;

2. GMs handlinger er del av en global restrukturering av bilindustrien og et angrep på den internasjonale arbeiderklassen, drevet av Wall Streets krav til stadig større profitter, som vil forverre rekordnivåene av sosial ulikhet;

3. GMs fabrikknedlegginger avslører videre løgnene om at tidligere kontraktinnrømmelser ville «redde arbeidsplasser», slik UAW og Unifor i flere tiår har solgt det. Disse organisasjonene har lenge fungert som redskaper for konsernledelsen, anvendt til å blokkere alle arbeidernes kamper;

4. Opposisjon blant bilproduksjonsarbeiderne mot fabrikknedleggelser, fallende lønninger og forringede arbeidsforhold er del av gjenoppblussingen av klassekampen over hele USA og internasjonalt;

Derfor vil dette møtet:

1. Beslutte å opprette grunnplan-aksjonskomitéer, uavhengig av UAW, Unifor og andre fagforeninger, på alle berørte arbeidsplasser, fabrikker og nabolag, for å organisere motstand mot nedleggelsen av fabrikkanleggene, inkludert forberedelser til en demonstrasjon i januar.

2. Erklære at slike komitéer skal:

• Fremme arbeideres interesser i opposisjon til konsernledelsen;

• Mobilisere arbeidere på grunnlag av deres egne krav, herunder å avskaffe det to-delte lønns- og rettighetssystemet, omgjøre midlertidige til heltidsansatte, gjeninnsette alle avskjedigede og utsatte arbeidere, og slåss for industrielt demokrati;

• Kreve at arbeidere har ubegrenset tilgang til alle konsern- og fagforeningsdata om finansiell status og oversikt over alle forhandlinger og kontraktsavstemminger; og

• Etablere kommunikasjons- og samarbeidslinjer med alle arbeidere – inkludert bildel-arbeidere, lærere, Amazon-arbeidere, tjenesteytende arbeidere og andre – og kjempe for enhet mellom amerikanske arbeidere og våre klassebrødre og -søstre i Canada, Mexico og resten av verden .