Et opprop til handling for å slåss mot nedleggingen av GM-fabrikkanleggene og masseoppsigelser

28 November 2018

På mandag bekjentgjorde General Motors (GM) at konsernet legger ned fem fabrikkanlegg i USA og Canada, og stryker vekk arbeidsplassen til nesten 15.000 produksjons- og fastlønnsarbeidere tidlig i 2019. Arbeidsplassmassakren er spydspissen for en ny restrukturering av den globale bilindustrien, som truer jobbene til millioner av mennesker rundt om i hele verden.

For ti år siden ble det globale finanskrasjet anvendt av kapitalistregjeringer i USA og over hele verden til å organisere en massiv overføring av rikdom fra arbeiderklassen til de superrike. Et nøkkelkapittel i denne styringsklasseoffensiven var 2009-konkursen ved GM og Chrysler. Tilsynet med restruktureringen hadde Obamas Auto Task Force, en gjeng med Wall-Street-bankmenn som hugget vekk titusenvis av jobber og uthulte bilproduksjonsarbeidernes inntekter og arbeidsplassbeskyttelse.

Det var signalet for en tilsvarende kampanje mot lønningene og rettighetene til hele arbeiderklassen i USA og rundt om i verden. I fjor fallt den globale lønnsveksten til det laveste nivå siden 2008, langt under nivåene før finanskrasjet, ifølge en ny rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO – International Labour Organisation).

Konfrontert med økende militans fra arbeidere over hele verden, inkludert de amerikanske bilproduksjonsarbeidernes faste besluttsomhet om en betydelig gjenvinning av tapt terreng når deres fireårskontrakter utløper neste sommer, gjør arbeidsplasskuttene det klart at styringsklassen ikke har til hensikt å løfte støvelen fra arbeidernes nakker. Til tross for Trumps falske protester og beklagelser over GM-arbeidsplassnedskjæringene har hans administrasjon, med full støtte fra Det demokratiske partiet, tilsyn med et ytterligere massivt angrep på arbeiderklassen. Blant økende tegn på en fornyet økonomisk nedgang er foretaks- og finanseliten fast bestemt på å sluse stadig større summer inn i finansmarkedene.

Wall Street feiret fabrikkanleggenes nedleggelser og kunngjøringen fra konsernsjefen Mary Barra om at selskapet ville kutte kostnadene med $ 6,5 milliarder, som uunngåelig vil finne veien inn i porteføljene til rike investorer i form av tilbakekjøp av aksjer og aksjeutbytte.

Konsekvensene for arbeiderklassen vil bli katastrofale. Nedleggelsen av konsernets fabrikkanlegg i Detroit-Hamtramck i Michigan, Lordstown i Ohio og Oshawa i Ontario vil ha en forødende konsekvens på områder som allerede er plaget av tiår med deindustrialisering, fattigdom og sosial nedgang. Flere familier vil falle ut i håpløshet og få sine hjem tvangssolgt. Det vil bli flere oppløste familier, selvmord og opioid-dødsfall.

Bilproduksjonsarbeidere kan ikke akseptere konsernenes og finanselitens «rett» til å legge ned disse fabrikkanleggene! Det må lanseres en fullskalakampanje for å forsvare disse arbeidsplassene, som må omfatte organiseringen av demonstrasjoner, streiker og fabrikkokkupasjoner. World Socialist Web Site Autoworker Newsletter vil holde et inn-ringing-møte på onsdag kveld klokka 20:00 EST for å diskutere en strategi for å forhindre nedleggingene.

En kamp imot kan ikke føres gjennom United Auto Workers (UAW) eller den kanadiske motparten, Unifor. Disse organisasjonene har for lengst opphørt å være arbeiderorganisasjoner. De er nå forlengede armer av foretaksledelsen, drevet av privilegerte ledere som profitterer på ødeleggelsen av lønninger og arbeidsplasser til de arbeiderne de hevder å representere.

Det er 40 år siden UAW begynte sin politikk med massive innrømmelser, som begynte med Chrysler-utkausjoneringen i 1979, som skulle «redde arbeidsplasser». UAWs visepresident Marc Stepp erklærte den gangen: «Jeg mener at konsernet må kunne trimme ned operasjonene. Vi har ‘free enterprise’ i dette landet. Foretakene har en rett til å tjene penger.»

Resultatet har vært 40 år med endeløs katastrofe. Antallet GM-, Ford- og Chrysler-arbeidere har falt fra 702.000 til 140.000, mens lønningene, rettighetene og arbeidsforholdene til bilproduksjonsarbeiderne har blitt desimert.

Mer nylig, i 2007, 2009, 2011 og 2015 insisterte UAW på at arbeidere ikke hadde annet valg enn å akseptere flere innrømmelse, fordi forbedringen av foretakenes profitter og internasjonale konkurranseevne angivelig skulle sikre deres jobber. Unifor ga samme begrunnelse for å presse gjennom knefallkontrakter for kanadiske bilproduksjonsarbeidere.

Disse påstandene ligger nå i grus. De eneste som har hatt nytte av de endeløse innrømmelsene, er foretakslederne, Wall-Street-haier og UAW-sjefene selv, som kontrollerer milliarder i konsernaksjer og har sine golfreiser, luksusferier og designerklær betalt med penger plyndret fra arbeiderne og resirkulert gjennom fagforeningenes ledelsesopplæringsentre.

Arbeidere trenger en ny strategi for å slåss imot:

For det første, arbeidere må stole på sin egen styrke. Det betyr å danne grunnplan-komitéer i alle fabrikker, helt uavhengig av UAW og Unifor. Disse komitéene må tjene til å knytte sammen ikke bare GM-arbeidere, men alle bilproduksjon- og bildelarbeidere i USA og i Canada. Arbeidere, som produserer hele samfunnets rikdom, har en enorm styrke og tyngde. En streik i hvilken som helst vesentlig fabrikk kunne raskt stenge ned en industri som er avhengig av en ubrutt global forsyningskjede og «i-rett-tid»-leveranser [JIT – Just-In-Time].

For det andre, bilproduksjonsarbeidere må forenes over alle nasjonale grenser. Av sin karakter er dette en internasjonal kamp. Arbeidere må avvise den nasjonalistiske giften som lenge er spredt av fagforeningene for å splitte arbeidere og sette dem opp mot hverandre, for et kappløp mot bunnen. GM-arbeidere i Korea og arbeidere ved Vauxhall og Opel (begge tidligere GM) i Storbritannia, Tyskland og andre land, står alle overfor fabrikknedleggelser og masseoppsigelser. De andre globale konsernene vil nødvendigvis følge GMs ledelse. Hvis transnasjonale bilgiganter har en internasjonal strategi for å sette arbeidere opp mot hverandre, da må bilproduksjonsarbeidere ha en internasjonal strategi for å bekjempe dem.

For det tredje, med tanke på den sosiale ødeleggelsen som er involvert i disse nedleggelsene, må bilproduksjonsarbeidere strekke seg ut til alle arbeidere for å kjempe. Dette betyr å mobilisere støtte fra arbeidere over hele landet i en felles kamp. Den samme styringsklassens kontrarevolusjon som har ødelagt bilproduksjonsarbeidernes betingelser, står bak den sosiale ødeleggelsen av Detroit, Lordstown og andre byer over hele landet.

Utviklingen av grunnplan-fabrikk-komitéer blant bilproduksjonsarbeidere vil knytte deres kamper opp med de andre seksjonene av arbeiderklassen, blant annet UPS-arbeidere, lærere, oljearbeidere, stålarbeidere og tjenestearbeidere, og sammen med de arbeidsledige og studentungdommen. Logikken i arbeidernes kamp er i retning av en generalstreik, for å opponere mot to-parti-angrepet på arbeiderklassens jobber, levestandard og sosiale rettigheter.

Og til slutt, dette er en politisk kamp som setter arbeiderklassen opp mot ikke bare den ene eller den andre arbeidsgiveren, men opp mot hele det kapitalistiske systemet, og opp mot begge de foretaksstyrte partiene – demokratene og republikanerne. En fundamental og revolusjonær endring av de sosiale relasjonene er bare mulig hvis arbeidere konstituerer seg som en selvstendig politisk kraft, for å kjempe om makt.

Arbeidere kan ikke bekjempe fabrikknedlegginger og lønnsreduksjoner dersom de aksepterer helligheten av det kapitalistiske markedet. Socialist Equality Party insisterer på at en motoffensiv av arbeidere må styres av en sosialistisk strategi, som sikter på å bryte bankenes og storkonsernenes kvelertak, og på å reorganisere den globale økonomien for å møte menneskelige behov, ikke privat profitt. I stedet for å være de rikes private lekesaker, må gigantkonsern som GM forvandles til offentlige foretak, kollektivt eid og demokratisk kontrollert av arbeiderne selv.

WSWS Autoworker Newsletter holder et krisemøte onsdag kveld klokka 20:00 EST / 19:00 CST. Møtet vil diskutere en strategi for GM, Lear og alle andre bilproduksjonsarbeidere, for å forene deres kamper mot foretakene og det konsernkontrollerte UAW. For å motta informasjon om hvordan å delta, text Autoworker til 555888, eller registrer deg her.

Jerry White