Tallet på dødsofre stiger til 71 og flere enn 1.000 er savnet etter de ødeleggende storbrannene i California

Av Evan Blake
17 November 2018

De pågående storbrannene i California, som inkluderer den mest fatale og ødeleggende brannen i statens historie, er en forferdelig eksponering av sammenbruddet av sosial infrastruktur og konsekvensene av regjeringsforsømmelser.

Den enorme skaden begynner bare langsomt å bli forstått. På fredag nådde det offisielle tallet for dødsofre for «Camp Fire»-brannen i Nord-California 71, mens antallet savnede skøyt i været fra 631 til 1.011. [o. anm.: oppdaterte tall per 18.11: 76 døde og 1.276 savnede]

Woolsey-brannen i Sør-California begynte den 8. november og har ødelagt over 40.000 hektar, anslagsvis størrelsen på Denver i Colorado. Flere enn 295.000 mennesker har blitt tvunget til å evakuere regionen og det er i skrivende stund tre bekreftede dødsfall. 69 prosent av brannområdet er nå under kontroll.

Slukkearbeid ved Woolsey-brannen i Sør-California [foto: Cal Fire]

Brannen benevnt «Camp Fire» i Butte County i Nord-California begynte den samme dagen og har forårsaket langt større skade. Brannen omfatter for øyeblikket 59.000 hektar, med anslagsvis 55 prosent av utstrekningen under kontroll, og den har tvunget 52.000 personer til å evakuere. Brannen har ødelagt 12.263 bygningsstrukturer, deriblant 9.844 enkeltboliger og 144 fler-famile-boliger.

Enda 15.500 bygningsstrukturer er fortsatt truet av Camp Fire, som ikke forventes å være fullt under kontroll før tidligst i slutten av november. På tvers av California har anslagsvis 9.400 brannbekjempere vært involvert med slukking av de pågående brannene, hvorav rundt 1.500 er fengselsinnsatte, som får betalt en skarve kompensasjon av $ 1 per time.

Byene Paradise og Magalia – med en befolkning som i vesentlig grad er eldre fra arbeidsklassen, samt flere mindre tettsteder der folketelling og registreringer var forestående – har Camp Fire i det vesentlige strøket av kartet. Hver dag finner man gjennomsnittlig åtte nye legemer i ruinene, der nesten 500 søk-og-redningspersonell nå går gjennom området.

På torsdag steg antallet savnede personer fra 300 til 631, for på fredag kveld å stå på 1.011. Sheriff Kory Honea i Butte County sa at tjenestemenn nå endelig har behandlet alle 911-samtalene [nødnummer-anrop] og rapporter over savnende person innkommet i løpet av den siste uka.

Kart over ødeleggelsene av bygningsstrukturer i Paradise, California og områdene rundt.

Offisielle representanter har ikke publisert navnene på alle registrerte savnede, men den nyeste lista viste at de aller fleste er eldre, med 91 prosent over 50 år, som derfor hadde større sannsynlighet for å omkomme gitt hastigheten på brannspredningen og den komplette mangelen av et varslingssystem for hele byen.

«Camp Fire»-brannen vil trolig rangeres blant de fem dødligste skogbrannene i USAs historie, og den dødeligste siden «Cloquet Fire»-brannen i Minnesota som krevde anslagsvis 1.000 menneskeliv i 1918. Det faktum at en slik ødeleggende hendelse kunne finne sted i det moderne Amerika peker på den enorme sosiale krisen i den moderne kapitalismen, som underordner alle aspekter av det sosiale liv til jakten på privat profitt.

Utover de som ble drept eller gjort hjemløse av Camp Fire er millioner flere påvirket over Nord-California-regionen, der giftig materiale i partikkel-størrelse har steget til værs og blitt spredt hundrevis av kilometer vestover, der det skaper helsefarlig luft for millioner av innbyggere i det tett befolkede Bay Area, så vel som over store deler av Central Valley.

Ifølge luftkvalitet-overvåkningssystemet Purple Air har Nord-California for tiden den mest forurensede lufta i verden – verre enn notoriske smog-byer i India og Kina. På fredag ettermiddag nådde luftkvaliteten den høyeste «farlig»-rangering på indeksskalaen for luftkvalitet i byene Chico og Oroville, dit de fleste Camp-Fire-evakuerte har flyktet, samt den tett befolkede Sacramento-regionen, der det bor over 600.000. For minst 25 andre byer i Nord-California rangerer målingene i området fra det svært giftige «Usunt» til «Svært usunt».

Den kumulative, langsiktige helseeffekten av denne luftforurensningen vil aldri bli fullt ut kjent. Den giftige lufta kan forårsake astmaanfall og frembringe slag og hjerteinfarkt. På grunn av at skolefinansiering er knyttet til oppmøte forble nesten alle de vesentligste skoledistriktene i regionen åpne hele uka, inntil forholdene ble så dårlige at de ble tvunget til å stenge på fredag. På torsdag ble ambulanser sendt til skoler i regionen for å bringe elever med alvorlige astmaanfall til sykehus.

Air quality monitors across Northern California show hazardous conditions for millions [Courtesy wunderground.com]

USAs president Donald Trump – som har sine tvister med statens demokratiske politikere – truet innledningsvis med å kutte føderal finansiering til California. Han har siden trukket seg på det, og Det hvite hus kunngjorde på torsdag at Trump besøker «individer truffet av storbrannene» på lørdag.

Uansett hvilke tomme platityder Trump kommer med under besøket vil hans administrasjon ikke gjøre noe for å gi de overlevende full gjenoppreisning, eller ta opp noen av de underliggende årsakene til epidemien av skogbranner som har herjet California de siste årene. Det vil heller ikke de demokratiske politikerne som styrer staten, nåværende guvernør Jerry Brown eller den nyvalgte Gavin Newsom.

Begge partiene er ansvarlige for denne katastrofen. Finansieringen av statlige organer som har tilsynsmyndighet med brannforebygging og -kontrol, har kontinuerlig blitt kuttet over de siste tiårene, både på statlig og føderalt nivå, mens energimonopolet Pacific Gas and Electric Company (PG&E) har fått lov til å underordne den offentlige sikkerheten til sine private profittmotiver.

I en rapport publisert i juni fant Cal Fire at PG&E-utstyr forårsaket 16 branntilfeller i fjor, hvorav 11 innebar brudd på statlige brannforebyggingskoder, noe som gjorde dem potensielt ansvarlige for $ 15 milliarder i skadeerstatninger. Southern California Edison, som leverer energi til mye av Sør-California – inkludert regionen rammet av Woolsey-brannen – innrømmet i slutten av oktober at deres utstyr bidro til å utløse den massive Thomas-brannen i 2017, som drepte to personer og brant ned mer enn 113.000 hektar.

I september undertegnet imidlertid guvernør Brown SB 901 til lov – en lov som begrenser de potensielle skadene som strømleverandørene er ansvarlige for. Loven gir også regulerende myndigheter muligheten til å redusere de vurderte skadene når været forverrer en katastrofe, og til å ta hensyn til selskapets «finansielle status» for å begrense kostnadene for aksjonærer, og som tillater strømleverandørene å øke sine strømtakster for kundene.

PG&E-aksjene falt med så mye som 53 prosent på ei uke fra da Camp-Fire-brannen begynte, etter at den første startpunktet for brannen ble rapportert å ha vært under PG&Es kraftledninger nær Poe Dam. PG&E bekreftet sist tirsdag at de hadde sendt inn en «elektrisk hendelsesrapport» øyeblikk før utbruddet av brannen, og det fikk aksjen til å stupe.

Som respons holdt Michael Picker, president for California Public Utilities Commission [Kommisjonen for offentlige leveranser], et privat møte med Wall-Street-investorer og analytikere, der han angivelig sa at han ønsker å unngå en PG&E-konkurs og at han vil tillate selskapet å videreføre brannslukningsrelaterte kostnader til kundene gjennom et obligasjonsinnkjøpsprogram. Senere børsmeldinger har medført at PG&E-aksjen har økt mer enn 44 prosent, og slettet torsdagens fall på 30 prosent.

I et intervju med Chronicle uttalte Picker: «Hvis PG&E ikke kan låne penger, hvis de har likviditetsproblemer og hvis de ikke kan gjøre vegetasjonsforvaltning, da er det et problem. Det er ikke en god politikk å gjøre dem økonomisk ustabile.»

I nesten hele California er elektrisitet overført via luftkraftledninger på trepåler, som er kjent for å forårsake skogbranner på grunn av dårlig vedlikehold. To rasjonelle, men dyrere løsninger er bruk av underjordiske kabler, eller luftlinjer montert på stål. I stedet har PG&E siden 2013 begynt å kutte kraft til hele regioner som opplever forhold som bidrar til branntilfeller. I dagene før Camp-Fire-brannen sendte PG&E ut advarsler til kunder i Butte County om at de midlertidig ville kutte strømforsyningen, hvilket indikerte at de visste at forholdene var modne for en brann. Det ble imidlertid ikke gjennomført noen avstengning før brannen brøt ut.

Både demokratene og republikanerne presiderer over et kapitalistisk system som har vist seg ute av stand til å takle klimaendringene, som er ansvarlig for stadig mer ekstreme og uforutsigbare globale værmønstre. California-tørken fra 2011 til 2017 var den tørreste perioden i statens historie, siden registreringene begynte i 1895. Så kom 2017 med en av de våteste årene i statens historie, mens 2018 har hatt en tilbakevending til tørkeforhold. Camp-Fire-brannen begynte etter 210 sammenhengende dager uten regn i regionen.

Erfaringen med Camp Fire har påvirket millioner av mennesker og vil utdype den pågående radikaliseringen av arbeiderklassen. Som Robert Starling, en restaurant-kjøkken-arbeider som flyktet fra Camp Fire i Magalia, uttalte seg til World Socialist Web Site: «Dette landet har mislyktes. Vi trenger en overhaling. Jeg vet ikke hvordan det skal kunne gjøres, om det kommer til å kreve nok en revolusjon ... Sånne ting som dette vil få folk så rasende og fylle dem med nok til å gjøre det.»

I et sosialistisk samfunn vil de store selskapene, inkludert PG&E og Edison International, bli nasjonalisert. Milliarder ville bli omfordelt fra militæret og de superrikes bankkontier, over til en rasjonell planlegging av byer, inkludert en universell bruk av nedgravde strømkabler eller metallbasert elektrisk infrastruktur. Nødhjelpsteknologi vil gi øyeblikkelig varsel om eventuelle branntilfeller, eller andre ekstreme værforhold, og brannvesenet vil bli fullfinansiert for å forhindre fremtidige utbrudd. Programmer for å stoppe og reversere menneskeskapte klimaendringer vil bidra til et stabilere klima og legge grunnlaget for å opprettholde fremtidige generasjoner av menneskeheten.