Etterforskning peker mot strømleverandørs forsømmelser bak California-storbrann

Av E. P. Milligan
15 November 2018

En etterforskning er nå på gang for å vurdere hvorvidt Pacific Gas and Electric (PG&E) er ansvarlig for å ha startet «Camp Fire», som er benevnelsen på den hittil dødeligste brannen noensinne i California.

Strømleverandørselskapet PG&E vedgikk på tirsdag at den hadde meldt inn en «elektrisk hendelsesrapport» til California Public Utilities Commission (CPUC) [Kommisjonen for offentlige tjenester] den 8. november, øyeblikk før storbrannen brøt ut. Rapporten detaljerte et strømbrudd på en overføringslinje i Butte County klokken 06:15, som er 15 minutter før det ble rapportert at brann hadde brutt ut i samme område.

Mer enn 100 mennesker er fortsatt registrert som savnet av sheriffkontoret i Butte County etter at byen Paradise nord i California ble totalt ødelagt av brann torsdag morgen den 8. november. Det offisielle tallet på dødsofre er nå 56, mens offisielle representanter for Butte County har sagt at de forventer at flere omkomne vil bli funnet. Paradise var en by med 27.000 innbyggere, der en fjerdedel var eldre borgere, og 73 av de som er registrert savnet er 65 år eller eldre.

I et dokument registrert hos Securities and Exchange Commission (SEC) på tirsdag denne uka erklærte PG&E at dersom deres utstyr skulle bli funnet å ha vært årsaken som startet brannen, da ville kostnaden for skaden overskride foretakets forsikringsdekning og følgelig skade foretakets økonomiske fundamenter. Selskapets aksjer falt 21 prosent påfølgende dag. Totalt har aksjeverdien falt 53 prosent siden brannutbruddet.

Berørte Paradise-borgere har innlagt søksmål mot PG&E ved Superior Court i San Francisco, der de anklager selskapet for uaktsomhet. Den offisielle stevningen hevder: «Heller enn å bruke pengene de får fra kunder på vedlikehold av infrastruktur og på sikkerhet kanaliserer PG&E disse midlene til oppblåsing av egne foretaksprofitter og kompensasjoner.»

Oakland-advokaten Michael Danko som representerer saksøkerne, hevder å ha «overveldende» bevis for at PG&E kan klandres for brannen. I tillegg til hendelsesrapporten selskapet meldte til CPUC refererer Danko til «vitner som så brannen starte på en overføringslinje», så vel som en beboer som mottok en e-post fra PG&E én dag før brannen brøt ut, der hun ble varslet om gnistrende overføringsledninger.

Det totale antallet dødsofre for Camp Fire vil kanskje aldri bli kjent. For øyeblikket er det mer enn 100 rapporter om personer savnet etter brannen, men beboere som var uten nærtstående venner eller familie vil aldri bli rapportert som savnet. Ødeleggelsene er så omfattende at beredskapspersonell vil ha problemer med å finne alle etterlevningene. Sheriffen i Butte County fortalte reportere at i noen tilfeller «brant brannen så intensivt» at temperaturene ville «ha vært høye nok til helt å konsumere likene».

Ingen trådløs nødvarsling ble meldt til beboerne og tusenvis av panikkslåtte borgere tilstoppet veiene i forsøk på å rømme byen. Brannen har fortært et område på totalt 56.000 hektar. Offisielle representanter melder at de ikke forventer at den vil være under kontroll før på slutten av måneden.

I tillegg til Camp Fire nord i Californiaer raser det også branner i Sør-California, under navnene Woolsey og Hill brannene, som har krevd minst to liv og tvunget over 260.000 til å evakuere i county-ene Ventura og Los Angeles. Disse brannene har enten skadet eller total ødelagt et samlet antall av mer enn 9.000 bygningsstrukturer.

Dette året har det vært en av Californias mest ødeleggende skogbrannsesonger noensinne, hittil med 7.579 registrerte branner og tilløp, som har bredt seg over nesten 810.000 hektar – det største nedbrente arealet som er registrert for én sesong. Hittil i år har brannene forårsaket skader for mer enn $ 2,9 milliarder.

Stigende temperaturer, lengre tørr-sesonger, sterke vinder og en økning av dødt trevirke og brennbart kratt, har alt sammen bidratt til å forsterke styrken, farten og dødligheten av storbrannene. Imidlertid blir det nå klart at manglende sikkerhetsprosedyrer fra de store energiselskapenes side, kombinert med en generell forvitring av infrastrukturen i store deler av staten, har spilt en betydelig rolle.

I tillegg til PG&Es rolle hva Camp Fire angår har Californias regulerende myndigheter også startet en granskning av Southern California Edison (SCE) for selskapets mulige rolle som opphav for Woolsey-brannen. SCE er et datterselskap av Edison International, et konsern med totale eiendeler verdsatt til $ 41,44 milliarder.

CPUC har uttalt at selskapets elektriske infrastruktur kan ha brutt sammen nær startpunktet for brannen. På torsdag meldte SCE en hendelsesrapport til CPUC som varslet om at en sensorkrets fra fordelingsstasjonen nær brannstedet varslet fra et «beskyttelsesrelé», en funksjon utformet for å slå ut en sikring i tilfelle feil, som for eksempel for stor strømføring eller overspenning. Meldingen ble sendt automatisk bare to minutter før infernoet begynte.

Mens ansvar hva angår begge de to strømleverandørene enda ikke er bevist, er det allment kjent at energiselskaper over hele USA rutinemessig benytter billige materialer og usikre prosedyrer og rutiner for å redusere kostnader. Det alt vesentlige av strøm i USA fordeles over luftledninger, i stedet for underjordiske kraftkabler.

Luftledninger, som er billigere å bygge og vedlikeholde, er kjent for å være en bidragsyter til branntilløp. Ifølge data utarbeidet av Texas Wildfire Mitigation Project [Prosjekt for forebygging av skogbranntiløp], forårsaket luftlinjer nesten 4.000 branntilfeller i Texas bare over en periode på tre-og-et-halvt år.

Under kapitalismen opereres energi- og grunntjenesteleverandører som privateide selskaper som driver for profitt. Grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger – som å installere underjordiske kraftkabler i områder som er spesielt følsomme for branntilløp – blir ignorert. Samtidig er offentlig infrastruktur utformet for å forhindre slike katastrofer, som for eksempel pålitelige beredskapssystemer, alarmforordninger, evakueringskoordinering, brannforebyggende programmer og annet, sulteforet for nødvendige og sterkt påkrevde finansieringsmidler.

Skulle PG&E bli funnet ansvarlig for Camp Fire brannen, kan foretaket måtte melde konkurs. Ifølge Bloomberg News kunne en «konkursbehandling koke ned til en tvekamp mellom obligasjonseierne som har lånt selskapet penger og grunneiere med boliger brent ned av storbrannen». Med andre ord, som ved alle store katastrofer i kapitalistiske samfunn vil ofrene sannsynligvis aldri få full og hel erstatning.