Alle mennesker er ikke skapt like

Det amerikanske oligarkiets angrep på fødselrettigheten til statsborgerskap

1 November 2018

Trump-administrasjonens forslag om å oppheve fødselsrettigheten til statsborgerskap for alle mennesker født på USAs jord, fastlagt i Det 14. endringstillegget til USAs grunnlov [14th Amendment to the Constitution], er nok en milepæl i angrepet på demokratiske rettigheter.

Med dette trekket avviser det amerikanske oligarkiet det grunnleggende demokratiske prinsippet som den amerikanske republikken ble grunnlagt på, som i Uavhengighetserklæringen fastslår at «alle mennesker er skapt like». Hvis den amerikanske presidenten, per presidentens dekret [executive fiat], kan oppheve Det 14. endringstillegget, hva er det da som kan forhindre ham fra å snu opp ned på hele Bill of Rights, som garanterer frihet, beskyttelse mot urimelige søk og beslagleggelser, juridisk rettergang [due process] og retten til juridisk forsvar, blant andre grunnleggende beskyttelser?

Trumps forslag, som kommer i de siste dagene av midtperiodevalgkampen, er en provokasjon fra administrasjonen og dens fascistiske medarbeidere med sikte på å piske opp fremmedfiendtlige følelser og skape oppslutning for en høyreorientert utenomkonstitusjonell bevegelse. En slik bevegelse anses nødvendig for å implementere Trumps pro-foretak, pro-krig, antiimmigrant agenda.

Konsekvensene av en oppheving av fødselsrettigheten til statsborgerskap for arbeiderklassen og for innvandrere ville være katastrofale. Det ville sette 300.000 spedbarn født i USA av foreldre som ikke er statsborgere i risiko for frihetsberøvelse og utvisning hvert år.

Det ville produsere en underklasse av innvandrerfamilier redde for å sende sine barn til skolen, føde på sykehus eller bringe sine syke barn til legekontoret. Millioner av barn ville bli statsløse, uten statsborgerskap i noe land. Slumdistrikter og til og med gettoer bak murer, med aparteidlignende forhold som i noen tredjeverdensland ville bli vanlig.

Det rapporteres at skulle forslaget anvendes retroaktivt ville opphevelsen av fødselsrettigheten til statsborgerskap sette mer enn 10 millioner mennesker i en umiddelbar risiko for utvisning. Uansett vil regjeringen reagere på veksten av den ikke-dokumenterte befolkningen med videre tiltak i retning krigsrett, inkludert byggingen av flere interneringsleirer og utplasseringen av flere innvandringsagenter og soldater, ikke bare ved grensa, men til alle vesentlige storbyområder.

Som Det amerikanske immigrationsrådet [American Immigration Council] skrev i går ville beslutningen «også pålegge alle amerikanere vanskeligheter som ikke lenger vil kunne vise til en fødselsattest som bevis på sitt statsborgerskap. Hvis fødestedet ikke lenger garanterer statsborgerskap, ville alle amerikanere – ikke bare de som har ikke-dokumenterte foreldre – bli tvunget til å bevise foreldrenes nasjonalitet for regjeringen for å bli anerkjent som en amerikansk statsborger.»

Arbeidere og de fattige ville få det vanskeligst med å spore familieopphav og ville derfor bli nektet retten til juridisk prosess, stemmeretten og tilgangen til sosialtjenester.

Trekket avslører omfanget av erosjonen av demokratiske prinsipper innen styringsklassen. Nesten 20 år etter det stjålne valget i år 2000 og lanseringen av «krigen mot terror», har begge partier allerede revet Bill of Rights i filler, bombet land under falske påskudd, myrdet tusenvis med droner, utført tortur, massovervåkning og massedeportasjoner.

Det demokratiske partiet og foretaksmediene som er pro-demokratene har enten støttet Trumps opphevelse av fødselsrettigheten til statsborgerskap eller de har forsettlig nedtonet det.

Den demokratiske senatoren Joe Donnelly i Indiana kunngjorde i går at han støttet tilbaketrekkingen av fødselsrettigheten til statsborgerskap, mens den demokratiske senatoren Claire McCaskill i Missouri uttalte til CNN: «Jeg støtter presidenten 100 prosent når han gjør det han må gjøre for å sikre grensa.»

NBC rapporterte at Bernie Sanders, som på tirsdag talte til en kampanjesamling for en demokratisk senatskandidat i Maryland, forsettlig unngikk å referere til Trumps angrep på fødselsrettigheten til statsborgerskap.

Dagen før nedtonte Sanders farene fra det ekstreme høyre og fordømte de som forsøkte å knytte Trumps fascistiske retorikk til lørdagens skyting av 11 jødiske mennesker ved synagogen Tree of Life i Pittsburgh. «Jeg kommer ikke til å sitte her og skylde på presidenten» for skytingen, sa Sanders.

Av de 28 redaksjonslederne og gjestekronikkene som ble publisert i gårsdagens utgaver av New York Times og Washington Post, tok bare tre opp Trumps angrep på fødselsrettigheten til statsborgerskap.

Av disse tre tilbød den ene gjestekronikken forfattet av George Conway og Neil Katyal den sløve oppfatningen at Trumps trekk «utvilsomt» vil bli stoppet av domstolene, mens en annen kronikk av Megan McArdle forsvarte Trump og hevdet at det var «fornærmende galskap» å si at hans trekk mot innvandrere har noe å gjøre med fascisme eller diktatur. «Det er tull å argumentere på den måten, og de venstreorienterte folka burde bare kutte ut,» skrev hun.

Responsen fra Det demokratiske partiet og de demokrat-orienterte avisene beviser at denne fraksjonen av finansaristokratiet er like fiendtlig innstilt mot demokratiske rettigheter som Trump og republikanerne, selv om de har ulike prioriteringer.

Mens republikanerne og Trump forsøker å oppildne bakvendte elementer av befolkningen for å skape en pogrom-atmosfære mot innvandrere er Det demokratiske partiets overordnede mål å jobbe med militær-etterretningstjenestene og teknologibedriftene for å sensurere Internett og kneble ethvert politisk synspunkt som foretakene og CIA anser som «ikke-autoriserte».

Erstatt «utenlandsk innblanding» og «Russland» med «innvandrer inntrengere» og «bad hombres» så blir det høyreorienterte hysteriet fremmet av demokratene og republikanerne ikke til å skille fra hverandre. I begge tilfeller er de mest ondartede angrepene på demokratiske rettigheter rettferdiggjort av endeløse advarsler om trusler mot «den nasjonale sikkerheten».

Fødselsrettigheten til statsborgerskap er nedfelt i Det 14. endringstillegget til Den amerikanske grunnloven, vedtatt av Kongressen i 1866 og ratifisert av tre fjerdedeler av alle statene, for over 150 år siden, den 28. juli 1868.

Endringstillegget begynner med ordene «Alle personer født i USA eller innvilget det [naturalized] ... er statsborgere av USA», og det fortsetter med å fastslå at, knyttet opp til denne rettigheten, kan ingen stat «frata noe menneske liv, frihet, eller eiendom, uten juridisk rettssak».

Til forsvar for sitt forslag tvitret Trump i går: «Denne saken vil bli avgjort av USAs Høyesterett.»

«Saken» om fødselsrettigheten til statsborgerskap ble allerede avgjort – av en Borgerkrig som krevde livene til mer enn 600.000 mennesker. Som president Abraham Lincoln forklarte i sin Gettysburg-tale i 1863, testet krigen, som varte fra 1861 til 1865, hvorvidt en nasjon «dedikert til forslaget om at alle menn[esker] er skapt like ... kan bestå lenge».

Det 14. endringstillegget er kjent som et av de tre «Borgerkrigsendringstilleggene». Sammen med Det 13. endringstillegget, som forbød slaveri, og Det 15. endringstillegget, som garanterte voksne menn stemmerett, nedfelte Borgerkrigsendringstilleggene til lov det Republikkens Grand Army faktisk hadde oppnådd.

Klausulen fra Det 14. endringstillegget som fastlegger fødselsrettigheten til statsborgerskap avviste oppfatningen om at rettigheter og statsborgerskap nedstammer fra blod, rase eller edel status. Det var spesielt en respons på den beryktede Høyesterett-avgjørelsen fra 1857 i Dred Scott v. Sandford, som bestemte at personer av afrikansk avstamning ikke var statsborgere og ikke kunne håndheve grunnleggende rettigheter som kravet på en juridisk prosess.

Det ultimate målet for dette og relaterte trekk er den amerikanske og den internasjonale arbeiderklassen. Midt i stigende sosial ulikhet, en voksende streikebevegelse og bredt anlagt desillusjonering med det politiske etablissementet, er de sannheter som borgerskapet en gang i sin revolusjonære epoke holdt i hevd for å være «selvsagte» nå avskyelige og uforenlige med deres bestrebelser etter foretaksprofitt og militær verdensdominans.

Retten til ytringsfrihet og innvandreres rett til å nyte statsborgerskap og de tilhørende rettigheter på amerikansk jord – sammen med alle andre demokratiske rettigheter – kan i styringselitens øyne bare tilrettelegge for foreningen og utdanningen av verdens arbeiderklasse, som legger grunnlaget for det de frykter mest av alt – sosialistisk revolusjon og eksproprieringen av deres rikdom til fordel for menneskeheten.

Eric London