Den amerikanske visepredidentens krigerske trusler mot Kina

Av Bill Van Auken
5 October 2018

USAs visepresident Mike Pence avleverte på torsdag en skremmende trussel mot Kina, formulert for å skru opp de allerede intense økonomiske og militære spenningene, som har produsert en voksende handelskrig og stadig farligere konfrontasjoner mellom amerikanske og kinesiske styrker i Sør-Kinahavet.

Talen kom samtidig som det rapportes om Pentagons forberedelser for neste måned å lansere en massiv og provoserende serie militærøvelser sentrert i Sør-Kinahavet og Taiwan-sundet, som en direkte utfordring mot Kina.

CNN siterte militære kilder som sa at Pentagon planla et «globalt ‘show of force’, som en advarsel til Kina, og for å demonstrere at USA er beredt til å avskrekke og motvirke deres militære handlinger.»

En hittil usett konsentrasjon av amerikanske militærstyrker skal utplasseres i ‘back-to-back’-øvelser som arrangeres i løpet av ei uke, ifølge CNN-rapporten. Amerikanske krigsskip og kampfly så vel som bakkestyrker, skal mobiliseres for operasjonen.

Mens offisielle militærrepresentanter erkjente at Beijing ser langt mindre øvelser i regionen som provokasjoner og at det er «bekymringer for kinesiske reaksjoner», har Pentagon «ingen intensjon om å gå til kamp med kineserne».

Selvfølgelig er en slik påstand om påståtte hensikter i seg selv en erkjennelse av at den amerikanske imperialismen risikerer nettopp det: en militærkonfrontasjon mellom to store atomvåpensbestykkede makter.

Kinas statseide tabloidavis Global Times leverte en faretruende respons på rapporten om de planlagte øvelsene: «Mens USA fortsetter å provosere vil de møte sterkere reaksjoner fra PLA [People’s Liberation Army - Folkets bevæpnede styrker], og de to sidenes krigsskip vil bli trukket nærmere til en situasjon av konfrontasjon. Hvis det skulle skje vil Kinas og USAs strategiske relasjoner og freden i Asia-Stillehavet være over i hendene på piloter, skipskommandører og til og med sjefingeniører. Freden og stabiliten vil på et tidspunkt komme til randen av sammenbrudd. Hvis Washington ønsker å spille på den måten, da må Kina svare tilsvarede på det.»

Pences tale tjente til å gi en reaksjonær og tvetydig begrunnelse for Washingtons planer om militær eskalering.

Der han eskalerte den amerikanske presidenten Donald Trumps provokerende påstander til FNs Sikkerhetsråd i forrige uke om at Beijing blandet seg inn i de amerikanske midtperiodevalgene, hevdet Pence at

Kina «forfølger en omfattende og samordnet kampanje for å undergrave støtten til presidenten, for vår agenda og vår nasjons mest kjære idealer.»

Han leverte sin tale til den høyreorientert Washington D.C. tenkesmia Hudson Institute. Denne tenkesmia – grunnlagt av den tidligere Rand-Corporation-strategen Herman Kahn, kjent for sin promotering av en «vinnbar» atomkrig og angivelig den faktiske inspirasjonen til filmkarakteren Dr. Strangelove – er et institutt som lenge har fremmet en aggressiv militær positur mot Kina.

Med sammenblandingen av grov antikommunisme, økonomisk nasjonalisme og direkte militærtrusler var Pences tale helt på høyde med den slags utgydelser som ble servert av høyresidens McCarthy-republikkanere på høyden av Den kalde krigen.

Pence anklaget Kina for militær «aggresjon», der han refererte til en hendelse sist søndag der den styrte-missil-destroyeren USS Decatur forsettlig seilte innenfor 12 nautiske miles av det Kina hevder som sitt territorium i Sør-Kinahavet, i en såkalt «navigasjonsfrihets»-operasjon. Den amerikanske destroyeren ble konfrontert av en kinesisk destroyer og de to fartøyene kom så nært hverander som 45 yards.

«Til tross for en slik hensynsløs trakassering vil USAs marine fortsette å fly, seile og operere der den internasjonale retten tillater det og der våre nasjonale interesser krever det,» sa Pence. «Vi vil ikke la oss skremme; vi vil ikke tre tilbake.» Som CNN-rapporten indikerer forbereder Washington faktisk langt mer massive og farlige provokasjoner.

«Kina bruker nå så mye på sitt militære som resten av Asia kombinert, og Beijing har prioritert evnene til å erodere Amerikas militære fordeler – til lands, til sjøs, i lufta og i rommet,» sa Pence.

Selvfølgelig forsømte den amerikanske visepresidenten å nevne at Beijings militærutlegg utgjør knapt en tredjedel av det beløpet Washington har allokert.«Kina har igangsatt en hittil usett innsats for å påvirke den amerikanske offentlige opinion, valgene i 2018, og miljøet som fører opp til presidentvalget i 2020,» sa Pence. «For å si det i klare ord så fungererer president Trumps lederskap, og Kina ønsker en annen amerikansk president. Kina blander seg inn i Amerikas demokrati.»

«For dét formålet har Beijing mobilisert skjulte aktører, frontgrupper og propagandakilder, for å dreie amerikanernes oppfatning av kinesisk politikk,» la visepresidenten til.

Pences forsøk på å underbygge disse anklagene vekslet mellom å være latterlige og ondskapsfulle. Presentasjon A var et firesidig betalt bilag kjøpt og betalt av den kinesiske regjeringen – og identifisert som nettopp det – i Des Moines Register, beskrevet av visepresidenten som «avisa med belegg [of record] fra hjemstaten til vår Kina-ambassadør, og en nøkkelstat i 2018.» Mens avisbilaget i vesentlig grad besto av uskyldige artikler om «Xis festlige dager i Iowa» og Kung Fu, inneholdt det også en eneste artikkel som antydet at tariffene Trump-administrasjonen har pålagt kinesiske varer til en verdi av $ 250 milliarder, og trusselen om å doble dem, ville skade de økonomiske interessene til menneskene i begge land.

Som et tiltak av truende kinesisk innblanding refererte Pence til den digitale endringen av en ubehjelpelig 2012-revisjon av det tankeløse og reaksjonære 1984-oppkoket «Red Dawn», der skurkene som invaderer Amerika ble omgjort til nordkoreanere fra å ha vært kinesere, for dermed å gjøre filmen markedsførbar i Kina.

Pence målrettet imidlertid også de mer enn 300.000 kinesiske studentene som studerer i USA og de kinesiske studentorganisasjonene, som potensielle «fronter» det må mønstres mot, der Washington setter USA på krigsfot mot Kina og landets trussel mot den amerikansk økonomiske dominansen.

Truslene og mobbingen var pepret av hyklerske uttrykk for bekymring for menneskerettighetene i Kina og anklager om at det styrende kinesiske Kommunistpartiet utfører en faktisk pogrom mot landets kristne, der regimet «river ned kors» og «brenner bibler».

Han forlangte at Google umiddelbart måtte stoppet utviklingen av «Dragonfly»-

søkemotoren for det kinesiske markedet, med den begrunnelsen at det ville legge til rette for «sensur og kompromitering av brukernes personvern», og ignorerte dermed det faktum at den amerikanske regjeringen er engasjert i nettopp den slags anstrengelser – med full medvirkning av Google og andre teknologiforetak.

Pence hevdet at et uavhengig «senior karrieremedlem av vårt etterretningssamfunn» hadde fortalt ham at «det russerne gjør falmer i forhold til hva Kina gjør, over hele landet».

Bemerkningen ble tolket av enkelte deler av mediene som et forsøk fra Trump-administrasjonen på å avlede fra spesialråd Robert Muellers granskning av den russiske «innblandingen» i USAs presidentvalg, og en mulig medvirkning fra Trump-kampanjen.Det amerikanske styringsetablissementet har siden 2016-valget vært ridd av en bitter konflikt mellom to sjikt – de som er sentrert rundt Det demokratiske partiet og innflytelsesrike deler av det amerikanske etterretningapparatet, som har insistert på at Washington styrer sin viktigste ildgiving mot Russland i kampen for overherredømme i Midt-Østen og den bredere eurasiske landmassen – og de som krever at Kina, den amerikanske imperialismens viktigste økonomiske rival, er hovedmålet.

Verdt å merke seg er at Pence fra begynnelsen berammet sine kommentarer innen parametrene av «National Security Strategy»-dokumentet, som Trump-administrasjonen offentliggjorde sist desember, der den gjorde «stor maktkonkurranse» og motstanden mot såkalte «revisjonistiske stater» – dvs. Russland og Kina – til den nye aksen for amerikansk global strategi, til erstatning for den såkalte «krigen mot terror».

Pence skrøyt av Pentagons budsjett på $ 716 milliarder og erklærte: «Vi moderniserer vårt atomvåpenarsenal, vi utvikler og utplasserer nye banebrytende kamp- og bombefly, vi bygger en ny generasjon hangarskip og krigsskip, og vi investerer som aldri før i våre væpnede styrker. Det inkluderer initieringen av prosessen for å etablere Den amerikanske romstyrken [United States Space Force] for å sikre vår fortsatte dominans i verdensrommet ... »

Pences tale og avsløringen at Pentagon forbereder et uovertruffen sett av provoserende militærmanøvrer utenfor Kinas kyst følger bare dager etter Washingtons NATO-ambassdør Kay Bailey Hutchisons uttalelse om at USA er beredt til å «ta ut» russiske missiler, som reiser skrekkvisjonen av et forhindringsangrep som kunne utløse en fullskala atomkrig.

Underliggende for Washingtons pådriv for en handelskrig og den voksende trusselen om direkte militærkonfrontasjon med verdens to andre store atomvåpenmakter – Russland og Kina – er det stadig mer desperate budet fra den amerikanske imperialismen om å få reversert sin langvarige økonomiske nedgang, fra en tidligere posisjon av global dominans.

Trumps og Pences tankeløshet og mobbing er bare det politiske uttrykk for denne uhyre farlige og destabiliserende faktoren i verdens anliggender, som kun kan motvirkes av en internasjonal mobilisering av arbeiderklassen – mot krig og dens årsak, det utdaterte kapitalistsystemet.