Tyske sosialdemokrater hykler opposisjon mot AfD og sikkerhetspolitisjef Maaßen

Av Johannes Stern
15 September 2018

I denne ukas budsjettdebatt i Bundestag gjorde sosialdemokratene (SPD) lite overbevisende forsøk på å fremstille seg som kritiske motstandere av det nyfascistiske partiet Alternative für Deutschland (AfD) og sikkerhetspolitisjefen Hans-Georg Maaßen.

Etter at AfD-formannen Alexander Gauland på onsdag åpnet debatten med en av sine beryktede tirader mot flyktninger og venstreorienterte, gikk den tidligere SPD-formannen og kanslerkandidaten Martin Schulz til mikrofonen og erklærte: «Reduseringen av komplekse politiske problemer til en enkeltsak, som vanligvis refereres til en minoritet i landet, er fascismens tradisjonelle fremgangsmåte.» «Vi så det presentert igjen i dag. Innvandrere er skyld i alt.»

Deretter la han til: «Det har vært tilsvarende språkbruk i dette huset før og det er på tide å slå tilbake mot denne typen retorisk gjenopprustning, som til slutt fører til hemningsløshet, der resultatet er vold i gatene.» Deretter kommentete Schulz på en tidligere uttalelse fra AfD-lederen – «Hitler og nazistene er bare en flekk fugleskitt på over tusen år med vellykket tysk historie» – med å si: «Herr Gauland, en stor mengde fugleskitt er en møkkhaug, og du hører til på toppen av den, i den tyske historien.»

Schulz’ opptreden, som ble prominent omtalt i alle media og nyhetsprogrammer, har et klart gjennomskuelig formål. Etter ytrehøyreopptøyene i Chemnitz, som forårsaket sjokk og raseri blant arbeidere og ungdom i Tyskland og rundt om i verden, forsøker etablissementspolitikere og media å tilsløre sitt eget ansvar for den provoserende oppførselen til AfD og organiserte nynazistiske gjenger. Patetisk nok reiste representanter fra SPD, die Linke og die Grünen seg etter Schulz’ erklæring og ga Schulz stående applaus, med bifall også fra kristelig-demokratene (CDU/CSU) og Fri-demokratene (FDP).

Under debatten hyklet ledende politikere fra nesten alle etablissementspartiene forargelse over de høyreekstremistiske angrepene i Chemnitz og AfDs oppfordring til dem. «Nei, det er ingen unnskyldning eller berettigelse for anstiftelse til hetsing, til dels voldsanvendelse, naziparoler, fiendtlighet mot mennesker som ser annerledes ut, som eier en jødisk restaurant, og angrep på politiet,» sa kansler Angela Merkel (CDU). SPD-budsjettpolitikeren Johannes Kahrs takket i sin tale Schulz for hans «klare melding» og ropte ut til AfD-representantene: «Se dere i speilet, der ser dere hva som førte denne republikken til elendighet på 1920- og 30-tallet.» Responsen fra AfD-fraksjonen var å reise seg og forlate plenumskammeret i samlet flokk, for noen minutter.

Alt spillfekteriet i Bundestag til tross kan det sentrale politisk faktum ikke skjules: GroKo – storkoalisjonsregjeringen mellom unionspartiene (CDU/CSU) og sosialdemokratene (SPD) – «bekjemper» ikke AfD, men bygger tvert imot bevisst opp partiet og fremmer det politisk. Høyreekstremistene kan bare oppføre seg så provoserende fordi etablissementspartiene de facto har vedtatt AfDs politikk, inngått avtaler med høyreekstremistene og gitt dem stadig større innflytelse i statsapparatet, sikkerhetsstyrkene og i Bundestag og i delstatsforsamlinger.

SPD har spilt en nøkkelrolle i legitimeringen av AfD. Med partiets beslutning om å fortsette storkoalisjonen med kristelig-demokratene gjorde sosialdemokratene AfD til leder av den offisielle parlamentariske opposisjonen, til tross for at partiet bare fikk 12,6 prosent av stemmene ved forrige høsts føderale valg. Det er den eneste grunnen til at Gauland og Co. kan åpne parlamentariske debatter med sine fascistiske hetstirader.

AfD-politikeren Stephan Brandner har SPD å takke for sitt embete som leder av Bundestags politisk mektige justiskomité. Det var sosialdemokratenes Bundestag-visepresident Thomas Oppermann som nominerte Brandner – en representant for AfDs völkisch-nasjonalistiske fløy, og nærtstående fortrolig med den åpent høyreradikale Thüringen-lederen Björn Höcke – for en hemmelig avstemming.

På torsdag bekreftet Brandner overfor Welt presserapporter om at han hadde møtt Hans-Georg Maaßen, presidenten for Tysklands sikkerhetspoliti (BfV), blant annet for å diskutere den hemmelige tjenestens årlige «Rapport om forfatningens beskyttelse».

«Etter mitt valg til leder av justiskomitéen fikk jeg et brev fra Maaßen der han sa han ønsket et møte for en tosidig diskusjon, for å bli kjent» sa Brandner. Møtet fant så sted den 13. juni på Brandners kontor. Diskusjonen dekket «ikke bare antallet islamistiske trusler og gjerningsmenn, men politiske trusler, trusler i sin helhet,» og også «Rapporten om forfatningens beskyttelse». Om AfD hadde det derimot «ikke vært noen som helst diskusjon».

Det er klart hvordan dette er å tolke. Den årlige «Rapporten om forfatningens beskyttelse», utgitt av storkoalisjonen med et forord av innenriksministeren Horst Seehofer (CSU), ble utarbeidet i nært samarbeid med AfD. Sist tirsdag skrøyt Gauland av at Maaßen møtte ham tre ganger for samtaler.

Mens AfD og partiets høyreekstremistiske periferi i rapporten bare omtales som «ofre» for angivelige «venstreorienterte ekstremister», er all motstand mot kapitalisme, nasjonalisme, imperialisme og militarisme brennmerket som «venstreorientert ekstremisme» og «forfatningsfiendtlig». Blant annet er Sozialistische Gleichheitspartei (SGP - Sosialistisk Likhetsparti) oppført som et «venstreekstremistisk parti» og et «overvåkningsobjekt».

All SPDs hyklerske kritikk mot Maaßen og AfD kan ikke skjule det faktum at sosialdemokratene ikke bare fullt ut støttet denne beslutningen, men aktivt presset den frem. Etter masseprotestene mot G20-toppmøtet i Hamburg i fjor deltok SPD-ledelsen i svertekampanjen målrettet mot de venstreorienterte demonstrantene, og som appellerte direkte til fascistiske elementer. For eksempel oppfordret Heiko Maas, sosialdemokratenes forhenværende justisminister og nåværende utenriksminister, til en «Rock mot venstre»-konsert og krevde opprettelsen av en europeisk database over angivelige radikale venstreorienterte.

Ved Humboldt Universitet i Berlin (HU) gjennomfører SPD-politiker og universitetspresident Sabine Kunst politikken for undertrykking av «venstreorientert ekstremisme» i nært samarbeid med AfD. Etter en forespørsel fra AfDs delstatsrepresentant for Berlin Martin Trefzer saksøkte Kunst HUs Studentråd i juli, for å få oppgitt fulle navn på alle talere og representantenes varamedlemmer. Listene hun og AfD krever vil gjøre det mulig for ekstremistkretser å skremme og angripe studenter som tar stilling og uttaler seg mot dem. I tillegg har Kunst forsvart den høyreradikale Humboldt-professoren Jörg Baberowski mot voksende studentkritikk. Baberowski er en ideologisk flaggbærer for AfD som aggressivt pisker opp hat mot flyktninger og trivialiserer nazistenes forbrytelser. Tidlig i 2014 satte han alle AfD-politikernes ytringer i skyggen da han uttalte til nyhetsmagasinet Der Spiegel: «Hitler var ikke ondskapsfull.»

Det passer nå inn i bildet at SPD-leder Andrea Nahles på torsdag sa seg enig med Merkel og innenriksminister Horst Seehofer om ikke å avskjedige Maaßen, men å fortsette regjeringsvirksomheten med en de facto AfD-mann som sjef for den hemmelig tjenesten BfV [Bundesamt für Verfassungsschutz]. Det var «en god, seriøs samtale med mål om videre samarbeid,» sa en talsmann for det føderale innenriksdepartementet. Med andre ord: Storkoalisjonen skal intensivere sin høyreorienterte kurs ytterligere!

Arbeidere og ungdom som for alvor vil konfrontere denne farlige utviklingen – en gjenoppblomstring av fascisme i Tyskland – må forstå de politiske og historiske årsakene. Budsjettdebatten i Bundestag belyser hvorfor dannelsen og styrkingen av høyreekstremistiske krefter igjen er et politisk mål for styringsklassen. I siste instans er promoteringen av det ekstreme høyre drevet av de samme problemene som førte til katastrofe på 1930-tallet. De tyske elitene reagerer på kapitalismens historiske krise, tendensen i retning global krig og økende spenninger mellom stormaktene, ved å vende tilbake til en aggressiv stormaktsutenrikspolitikk og massive økninger av militærutgiftene.

I budsjettdebatten presenterte storkoalisjonen et militaristisk program som bare kan påtvinges arbeiderklassen ved etableringen av et diktatur. Den sosialdemokratiske finansministeren Olaf Scholz berettiget sitt innstrammingsbudsjett med behovet for Tysklands mest omfattende gjenopprustnings- og krigsplaner siden slutten av andre verdenskrig. «Det handler også om sikkerhetspolitikk. Her, i disse busjettene, diskuterer vi de sakene vi må igangsette sammen, sånn at utviklingshjelp og Bundeswehr (forsvaret) blir satt opp for å møte de internasjonale utfordringene.» Han sa at han ville anvende eventuelt ytterligere spillerom til å «organisere videre assistanse til forsvar og utviklingshjelp».

• Merkel bekreftet i sine kommentarer regjeringens planer for et kampoppdrag mot den syriske regjeringen. «Ganske enkelt å si at vi skal se den andre veien når kjemivåpen brukes og en internasjonal konvensjon ikke blir respektert, kan ikke være svaret.» «Bare å si nei på forhånd, uansett hva som skjer i verden, kan ikke være den tyske holdningen, kjære venner,» sa kansleren.

De såkalte «venstre»-opposisjonspartiene i Bundestag støtter storkoalisjonens høyreorienterte politikk. I sine taler stilte representanter for die Linke [Venstrepartiet] og die Grünen [De grønne] åpent på linje bak Merkel og applauderte henne og de andre regjeringstalspersonene etter tur. Deres hovedkritikk var at regjeringen ikke implementerte sitt eget program aggressivt nok. «Ta nå endelig på dere ansvaret! På hvert av deres departementskontorer henger dere opp overskriftene fra Koalisjonsavtalen deres: ‘En ny samhørighet for vårt land’, ‘En ny dynamikk for Tyskland’, ‘Et nytt oppbrudd for Europa’ ropte die Linkes gruppeleder Dietmar Bartsch ut som slutten av sin tale.

Den eneste samfunnskraften som kan stoppe den høyreorienterte offensiven fra styringsklassen og alle dens partier er den internasjonale arbeiderklassen. Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) organiserer arrangementer i mange byer over hele Tyskland i løpet av de kommende ukene, for å politisk bevæpne den massive motstanden blant arbeidere og ungdom mot faren fra høyre med et sosialistisk program. Våre krav er:

• Stopp sammensvergelsen mellom storkoalisjonen, statsapparatet og høyreekstremistene!

• Aldri igjen krig! Stopp Tysklands retur til militaristisk stormaktspolitikk!

• Nedlegg den hemmelige tjenesten og en umiddelbar slutt på overvåkingen av SGP og andre venstreorienterte organisasjoner!

• Forsvar retten til asyl! Nei til økt statsmakt og overvåkning!

• Avskaff fattigdom og utnytting – for sosial likhet! Finansoligarkiets rikdom, bankene og de store selskapene må eksproprieres og bli satt under demokratisk kontroll!