Slåss mot internettsensur!

9 August 2018

I juli 2017 publiserte World Socialist Web Site en avsløring av det faktum at endringer i Googles søkealgoritmer hadde massivt redusert nett-trafikken til venstreorienterte, antikrig og sosialistiske publikasjoner. Med dusinvis av artikler fastslo vi at Google, sammen med de andre teknologimonopolene, hadde lansert en sensurkampanje mot opposisjonelle synspunkter, i nært samarbeid med det amerikanske etterretningsapparatet.

I løpet av det påfølgende året er alle WSWS’ påstander, som først ble benektet av teknologigigantene, etablerte fakta. Google, Facebook og Twitter har alle erkjent at de har fremmet «pålitelige» nyhetskilder, samtidig som de har strupet distribusjonen av «alternative» informasjonskilder. Facebooks administrerende direktør Mark Zuckerberg har uttalt at de promoterer publikasjoner som New York Times og Wall Street Journal, mens de degraderer og blokkerer «nettsteder som har intense følgerskarer», men som angivelig «ikke nyter bred tillit utenfor sitt kjernepublikum».

Under forhold med økende sosial og politisk opposisjon antar sensuren stadig mer åpne former. Senest i forrige uke kunngjorde Facebook at de hadde stengt ned den offisielle event-siden for en venstreorienter mot-demonstrasjon mot «Unite the Right 2», en nyfascistisk demonstrasjon planlagt i Washington den 12. august, på årsdagen for fjorårets nazi-samling i Charlottesville.

Washington-politiet planlegger å eskortere fascistene til samlingsstedet for helgens demonstrasjon og «beskytte» dem mot antifascistiske demonstranter. Og transportmyndighetene i Washington D.C. hadde fremmet en plan om å tilgjengeliggjøre separate t-banevogner [Metro cars] for fascistdemonstranter, som de først droppet da de møtte masseopposisjon fra transittarbeidere.

Samtidig som det ekstreme høyre får statlig støtte og promotering har de store teknologiforetakene begynt å sensurere ytrehøyreorganisasjoner som et dekke for sin egentlige målsetting om å stenge ned venstreorientert opposisjon mot kapitalisme, krig og ulikhet.

Denne uka fjernet eller blokkerte både Apple, Facebook, YouTube og Spotify innholdet til ytrehøyre-konspirasjonsteoretikeren Alex Jones, og sensurerte hans podcasts, videoer og livestreams. Selskapene rettferdiggjorde sine tiltak ved å hevde at Jones hadde overtrådt deres retningslinjer angående «hatefull tale» og «sjikane».

Disse selskapenes handlinger er tvers igjennom fulle av hykleri og onde hensikter. Uansett deres berettigelser gjenstår det som faktum at slik sensur er et grunnleggende brudd på ytringsfriheten.

Lang erfaring har vist at statens og selskapenes politiske sensur ikke skader det fascistiske høyre, men heller styrker det ved å polere deres absurde påstander om at de opponerer mot staten og det politiske etablissementet. Teknologigigantenes sensur av Jones har fått omfattende dekning i alle de store avisene og TV-nettverkene, som i vesentlig grad har ignorert sensuren av venstreorientert nyhetspublisering. Det ekstreme høyre nyter forøvrig støtte fra de høyeste nivå i militæret, politiet og staten.

Sensuren av ytrehøyre skaper en politisk presedens for sensurering av venstreorienterte politiske bevegelser – som er hovedmålet. Det rettferdiggjør den falske moral-ekvivalensen mellom fascisme og venstreorientert opposisjon mot kapitalismen, med påstanden om at begge representerer former for politisk «ekstremisme». Et sånt reaksjonært amalgam blir brukt over hele Europa og i Australia for å implementere vidtrekkende angrep på demokratiske rettigheter.

World Socialist Web Site, som har vært et sentralt mål for sensurkampanjen, har ført kampen mot angrepet på ytringsfriheten. I et brev til Google publisert for nesten ett år siden, forlangte WSWS at Google måtte «slutte svartelistingen av WSWS og avstå fra sensur av alle de venstreorienterte, sosialistiske, progressive og antikrig-nettstedene som har blitt negativt påvirket av deres nye diskriminerende søkeresultatpolitikk.» I tillegg sa brevet: «Sensur av denne størrelsesorden er politisk svartelisting. Den åpenbare hensikten med Googles sensuralgoritme er å blokkere nyheter som deres foretak ikke vil ha rapportert, og å undertrykke meninger som dere ikke er enig med.»

I januar publiserte vi et åpent brev som oppfordrer «sosialistiske, antikrig, venstreorienterte og progressive nettsteder, organisasjoner og aktivister» til å bli med i «en internasjonal koalisjon for å bekjempe internettsensur».

Denne appellen fikk støtte fra en rekke prinsippfaste journalister, blant annet WikiLeaks’ Julian Assange, John Pilger og Chris Hedges, sammen med tusenvis av arbeidere og ungdom. Kampanjen for å sensurere Internett sammenfaller med forsøket på å drive Assange fra hans tvungne tilfluktssted i den ekvadorianske ambassaden i London. I juni organisert Det sosialistiske likestillingspartiet (SEP) i Australia en kraftull demonstrasjon til forsvar for Assange, der det ble krevd at den australske regjeringen sikrer hans trygge retur til Australia.

Der teknologigigantene intensiverer sine tiltak for å sensurere Internett utvider og intensiverer World SocialistWeb Site sin kampanje mot internettsensur, på grunnlag av kravene beskrevet i det åpne brevet:

* Sikring av Internett som en plattform for politisk organisering og fri utveksling av informasjon, kultur og ulike synspunkter, styrt av prinsippet om at tilgangen til Internett er en rettighet som må være fri og like tilgjengelig for alle.

* Kompromissløs insistering på den fullstendige uavhengigheten av Internett fra regjeringers og private foretaks kontroll.

* Ubetinget forsvar av nettnøytralitet og fri, uhindret og lik tilgang til Internett.

* Forbud mot og ulovliggjøring av regjeringers og foretaks manipulering av søkealgoritmer og prosedyrer, inkludert bruken av menneskelige evaluerere, som begrenser og blokkerer nettsteders offentlige synlighet.

* Uforsonlig motstand mot bruken av Internett og kunstig-intelligens-teknologi (AI) for å utføre overvåkning av nettbrukere.

* Kreve slutt på forfølgelsen av Julian Assange og Edward Snowden og en fullstendig restaurering av deres personlige frihet.

* Fremme omformingen av foretakenes Internett-monopol til offentlige tjenester, under en internasjonalt koordinert demokratisk kontroll, for å tjene den høyeste servicekvaliteten, og ikke privat fortjeneste.

* Kampen mot internettsensur og forsvaret av demokratiske rettigheter kan ikke føres med appeller til kapitalistregjeringer og partiene og politikerne som tjener deres interesser, men bare i kompromissløs kamp mot dem. Enn videre, denne kampen er internasjonal og helt det motsatte av enhver form og manifestasjon for nasjonal sjåvinisme, rasisme og imperialistisk militarisme. Derfor må de som virkelig er forpliktet til å forsvare demokratiske rettigheter rette sin innsats mot mobiliseringen av arbeiderklassen i alle land.

I USA, som er ved sentret for verdens styringsklassers kampanje for å sensurere Internett, har demokratene banet vei for kanaliseringen av etterretningstjenestenes krav om et tilslag mot innenlandsopposisjon. Demokratene har ikke fokusert sin kritikk av Trump-administrasjonen på de fascistiske angrepene mot innvandrere, mot krigshissingen, mot opphevelsen av nettnøytralitet, eller mot skattekuttene for de rike, men har derimot fokusert på den høyreorienterte ny-McCarthy-påstanden at Russland «sår splittelser». Denne kampanjen blir intensivert under oppkjøringen til midt-termin-valgene i 2018.

I mellomtiden har koblet av pseudo-venstre-organisasjoner som opererer i Det demokratiske partiets omløpsbane, og som representerer privilegerte deler av middelklassen, ignorert sensur-pådrivet og dekket over de vidtgående implikasjonene.

Dette viser at kampen mot internettsensur må forankres i arbeiderklassen, det store flertallet av befolkningen. Forsvaret av ytringsfrihet på nettet er essensielt for arbeiderklassen når den går inn i kampen for å forsvare sine sosiale rettigheter og opponerer mot ulikhet, krig og det kapitalistiske systemet.

Vi oppfordrer alle våre lesere til å ta opp kampen mot internettsensur ved å kontakte oss i dag.

Andre Damon