Flyktninger fanget i europeisk slepenot

9 July 2018

På fredag sa de tyske sosialdemokratene (SPD) seg villig til å støtte et vesentlig tilslag mot flyktninger, fremforhandlet av kansler Angela Merkels Kristelig-demokratiske union (CDU) og det bayerske søsterpartiet Den kristelig-sosiale union (CSU).

Avtalen markerer at det tyske politiske etablissementets partier – representert av storkoalisjons-regjeringen mellom SPD og CDU/CSU – tilegner seg den rasistiske og kriminelle innvandringspolitikken til det fascistiske Alternativ for Tyskland (AfD), som nå er det største opposisjonspartiet i Bundestag [det føderale parlamentet].

Som tillegg til sin slepenot-oppsamling av innvandrere har de tyske regjeringspartiene blitt enige om å etablere masseinterneringsleirer for flyktninger, i Tyskland og over hele Europa.

Disse såkalte «ankersentrene» som skal lokaliseres over hele landet, vil potensielt internere titusenvis og kanskje til og med hundretusenvis av mennesker bak piggtråd og under politiovervåkning, for 18 måneder eller lengre.

Leirene vil befinne seg utenfor grunnleggende juridiske rammeverk og vil krenke alle fundamentale demokratisk rettigheter til de menn, kvinner og barn som er uheldig nok til å bli fanget i dem. De innsatte vil bli behandlet som kriminelle for å ha hevdet sin rett til å søke asyl og de vil bli utsatt for den mest nedverdigende og umenneskelige behandling.

Den tyske regjeringen har forsøkt å distansere seg fra historiske paralleller til Tysklands tidligere erfaringer med masseinternering, og erklærer at de nye interneringssentrene – der innsatte vil bli holdt mot sin vilje – ikke ville bli «lukkede leirer».

Regjeringen skjuler sine forbrytelser bak byråkratiske fraser. Et regjeringsdokument om resolusjonene fra det siste EU-toppmøtet erklærer: «Økt bruk av slepenotkontroller og andre intelligente grensepoliti-tilnærminger kan i vesentlig grad øke antallet personer detektert nær grensen med en EURODAC-oppføring [europeisk fingeravtrykk-database], som kan få umiddelbar behandling i Spesialmottaksfasilitetene.»

Ifølge den tyske regjeringens planer skal flyktningeleirene i Hellas og Italia, eufemistisk kalt «hotspots» [spesialområder], nå utvides til over hele Europa. Et utkast til den tyske innenriksministeren Horst Seehofers «Masterplan for migrasjon» erklærer at «mottakssentre i Italia og Hellas burde støttes og utvides med tilstrekkelig tilførsel av personale fra medlemslandene».

«Hotspots», «slepenot», «Masterplan». Disse avskyelige eufemismene for masseinternering av uskyldige mennesker er bare én indikasjon på grufullhetene som forberedes for de som skal sperres inne.

«Ståltråd flettet i firkanter, opp til fire, fem meter høye» skrev Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung om Camp Moria, en EU-hotspot-leir på den greske øya Lesbos. «Piggtråd er rullet ut over gjerdet, vakttårn og sikkerhetsvakter står ved alle innganger til leiren, med geværer hengt om brystet.» Også på innsiden av leiren, som med 7.700 mennesker er overfylt, ligner den et veritabelt «helvete», der Genève-konvensjonen og grunnleggende rettigheter har blitt opphevet.

Hvis Seehofer beskriver slike grusomheter som en «Masterplan» og «ankersentre» så er dét fordi Hitler allerede brukte uttrykkene «sluttløsning» og «konsentrasjonsleirer».

Storkoalisjonens nye flyktningeplan legger det praktiske grunnlaget for opprettelsen av fengselsleirer som eksisterer i et juridisk vakuum. Koalisjonsdokumentet sier at under den planlagte «transittprosedyren» har personer «ikke juridisk ankommet Tyskland». Med denne reaksjonære juridiske konstruksjonen opprettes det ekstraterritoriale soner, lik den amerikanske fengselsleiren Guantanamo Bay på Cuba, som derved juridisk ikke kvalifiserer som tysk statsterritorium og som de facto utgjør et juridisk vakuum der politiet blir gitt frie tømmer.

Den absolutt likegyldigheten for menneskelig verdighet, det mest skamløse bruddet på menneskerettigheter, bruken av et skremmende byråkratisk språk for å skjule enda mer skremmende forbrytelser – alt sammen har stanken av 1930-tallet. Borgerlig demokrati i Europa er i oppløsing og blir i stadig større grad erstattet av diktatoriske styringsformer.

Det som er sant om Tyskland, med sin angivelige «velkomstkultur» forvaltet av «Mutti» [tysk for mamma] Angela Merkel, er sant om hele verden. I Italia gjennomfører den nyfascistiske regjeringen til Matteo Salvini en folketelling av roma-befolkningen, som forberedelse for en masseoppsamling av dem. I USA blir innvandrerbarn skilt fra sine foreldre og holdt i bur. Under Syriza-regjeringen i Hellas – med regjeringspartiet «det radikale venstre» – blir flyktninger fra hele Europa samlet opp i masseinterneringsleirer.

Over hele verden er det den samme skitten og forråtnelsen, med den samme stanken av kriminalitet som oser ut av porene på hver eneste kapitalistiske nasjon-stat. Israels nedslakting av hundrevis av ubevæpnede palestinske demonstranter blir åpent forsvart og Saudi-Arabias massakre på hundretusenvis av jemenittiske sivile, støttet av USA, blir ganske enkelt ignorert.

Med Leo Trotskijs ord fra 1930-tallet: Styringsklassene forvandler verden til et «råttent fengsel».

Denne kriminelle politikken til de kapitalistiske partiene står i sterk kontrast til de humane sentimentene til arbeidere og unge mennesker over hele verden. Storkoalisjonens omfavnelse av fascistenes flyktningepolitikk møtte på søndag protester fra titusener på tvers av Tyskland, mens hundretusener i USA har deltatt i demonstrasjoner mot Trump-administrasjonens barbariske behandling av flyktninger.

Oppgaven er nå å knytte de humane og demokratiske følelsene til arbeidere over hele verden til et politisk program som uttrykker deres sosiale interesser. Forsvaret av innvandrere og flyktninger over hele verden må forbindes med motstanden mot krig, sosial ulikhet, fallende lønninger og angrepet på sosiale program.

For fire år siden var Sozialistische Gleichheitspartei (SGP - Det sosialistiske likestillingspartiet) – den tyske seksjonen av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale – de første til å slå alarm om etablissementspartienes omfavnelse av den nyfascistiske politikken ved den offisielle forfremmelsen av akademikere som Jörg Baberowski, som erklærte at «Hitler ikke var ondskapsfull».

Nå leder SGP kampen for å organisere motstanden mot storkoalisjonen som støttes av hele middelklasse-«venstre», i kampen for å forsvare flyktningenes rettigheter som et sentralelement i det sosialistiske programmet for å styrte det kapitalistiske systemet, som trekker menneskeheten tilbake til den fascistiske kloakken fra 1930-tallet.

Johannes Stern og Andre Damon