Demonstrasjoner i Sri Lanka og India med krav om frihet for Julian Assange

Av våre reportere
20 June 2018

Det sosialistiske likestillingspartiet (SEP) og Internasjonale undommer og studenter for sosial likestilling (IYSSE) i Sri Lanka holdt en vellykket demonstrasjon i Colombo den 19. juni med krav om Julian Assanges frihet. I India organiserte støttespillere for Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) en demonstrasjon i Sriperumbudur, 40 kilometer fra Chennai, i delstaten Tamil Nadu. Begge begivenhetene ble direktestreamet via Facebook.

Nesten 60 SEP- og IYSSE-medlemmer og tilhørere deltok i demonstrasjonen som ble holdt foran Colombo Fort jernbanestasjon. En betydelig delegasjon av tamiltalende fra den krigsherjede Jaffna-halvøya var tilstede og også plantasjearbeidere fra det sentrale Sri Lanka deltok.

En Facebook video fra demonstrasjonen på Sri Lanka

SEP/IYSSE-demonstrasjonen varte omtrent en time og tiltrakk seg vesentlig interesse fra arbeidere og ungdommer på vei hjem fra arbeid og studier. Før og under demonstrasjonen distribuerte SEP/IYSSE-kampanjedeltakere kopier av uttalelsen fra ICFI og WSWSs internasjonale redaksjonsråds med tittelen «For internasjonal handling til Julian Assanges forsvar!» på sinhala og tamil.

Demontrantene viste et banner der det sto «Løslat Julian Assange» på engelsk, sinhala og tamil, og de bar også plakater, som blant annet proklamerte: «Bygg en internasjonal koalisjon for å bekjempe internettsensur,» «Bygg en internasjonal antikrig-bevegelse basert på internasjonal sosialisme,» «Bygg arbeiderklassens internasjonale enhet» og «Kjemp for en Union av Sør-Asias sosialistiske republikker.»

SEP-talere krever frihet for Assange

Sivilt politi forsøkte å videofilme deltakerne, men ble forhindret av SEP-arrangørene som insisterte på partiets demokratiske rettigheter og motsatte seg politiets spionoperasjon.

Den tamilske dagsavisa Virakesari, den britiskbaserte tamilkanalen Athavan TV og det privateide Siyatha TV sendte journalister til demonstrasjonen og filmet kommentarene fra SEPs assisterende sekretær Deepal Jayasekera og SEPs politiske komitémedlem M. Thevarajah, på henholdsvis sinhala og tamil.

Til slutt adresserte K. Ratnayake, medlem av SEPs politiske komité, forsamlingen på sinhala og hans bemerkninger ble oversatt til tamil. Han ønsket alle deltakerne hjertelig velkommen og forklarte at demonstrasjonen var en del av en internasjonal ICFI-kampanje til forsvar for Assange.

Tamil-deltakere i demonstrasjonen

Ratnayake forklarte betydningen av kampen for å frigjøre Assange og sa at den«er uadskillelig forbundet med kampen for forsvaret av demokratiske rettigheter og mot undertrykkingen av arbeiderklassens og de undertryktes grunnleggende rettigheter i alle land, av imperialistiske herskere og deres pro-imperialistiske understøttere.»

Ratnayake påpekte at Assange er utsatt for en heksejakt av imperialistmaktene fordi hans nettsted WikiLeaks har avslørt krigsforbrytelser utført av USA og landets allierte, i Midtøsten, Afghanistan og i andre land.

Taleren fremhevet betydningen av eksponeringen av imperialistiske krigsforbrytelser og bemerket at den sosialistiske regjeringen som kom til makten etter Den russiske revolusjonen i 1917 publiserte tsar-regjeringens hemmelige dokumenter, som avslørte imperialistmaktenes intriger og sammensvergelser.

K. Ranayake adresserer demonstrasjonen

Ratnayake forklarte at angrepet på WikiLeaks og Assange var en del av et bredere tilslag mot demokratiske rettigheter i USA og andre land, med sikte på å kontrollere hva folk leser og lytter til ved å sensurere Internett, inkludert sosialmedier.

«Dette angrepet på demokratiske rettigheter føres for å undertrykke de som står opp mot kapitalisme og imperialisme. Ikke bare i imperialistiske land, men i land som Sri Lanka og India, konfronterer vanlige mennesker denne situasjonen. Styrerne i disse landene har ikke ytret et eneste ord mot heksejakta på Assange. I stedet gjør de seg klare for å handle mot massene og blir oppmuntret av sine imperialistiske mesteres handlinger,» sa han.

Ratanayake sa at journalister ble utsatt for brutal undertrykking, som inkluderte drap og bortføring, under den 30-årige konflikten på Sri Lanka. Han advarte om at den nåværende Sirisena-Wickremesinghe-regjeringen ville intensivere sine angrep på grunnleggende demokratiske rettigheter, og påpekte at den hadde varslet et forbud mot sosialmedier i tråd med andre land.

«Deres [regjeringens] mål er å blokkere de voksende kampene til arbeidere, ungdom og de undertrykte fra å utvikle seg til en sosialistisk bevegelse som utfordrer deres klassestyre, og etableringen av et diktatorisk regime,» sa han.

En del av demonstrasjonen

Ratnayake forklarte at i motsetning til ICFIs og seksjonenes initiativ til forsvar for Assange hadde pseudo-venstre-organisasjonene i Sri Lanka – Nava Sama Samaja Party (NSSP), Frontline Socialist Party (FSP) og United Socialist Party (USP) – og mediene opprettholdt en fullstendig taushet om de farene som WikiLeaks-redaktøren står overfor.

«ICFI og dets seksjoner, inkludert SEP på Sri Lanka, er helt forskjellige fra disse grupperingene,» sa han. «Vi er en internasjonal organisasjon som representerer interessene til den internasjonale arbeiderklassen og som kjemper for internasjonal sosialisme. Derfor er kampanjen for å få løslatt Assange for oss en del av den kampen ... Vi erklærer at denne kampen ikke vil stoppe her. Det er en pågående kampanje.»

Ratnayake avsluttet med å appellere til alle deltakerne om å bistå SEP til å utdype og utvide kampanjen.

I India demonstrerte ICFI-supportere på hovedbussterminalen i Sriperumbudur, og fikk oppmerksomhet fra hundrevis av arbeidere som forlot fabrikker eid av store globale auto- og elektronikkindustrier. ICFI-kampanjedeltakerne hadde satt opp plakater som annonserte demonstrasjonen og førte kampanje blant arbeiderne i området. De distribuerte brosjyrer som forklarte nødvendigheten av å forsvare Assange.

Hovedbanneret for demonstrasjonen erklærte «Frihet for Julian Assange» på engelsk, tamil og hindi. Plakater med slagord på engelsk og tamil krevde frihet for Assange og forklarte at WikiLeaks og Assange hadde eksponert amerikanske krigsforbrytelser og intriger og at den eneste «forbrytelsen» Assange hadde begått, og som ligger til grunn for heksejakta på ham, var å fortelle verdens folk sannheten.

En del av demonstrasjonen i India

ICFI-støttespillerne Arun Kumar og Sathish Simon adresserte forsamlingen på henholdsvis tamil og engelsk.

«Foretaksmediene og pseudo-venstre i India har ikke rapportert om situasjonen som konfronterer WikiLeaks-redaktøren de siste årene, særlig siden statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalister i Bharatiya Janatha Party (BJP) kom til makten i 2014, og styrket New Delhis forhold til Washington,» fortalte de. «Derfor er mange mennesker uvitende om farene Assange står overfor, og har bare lært om det fra de indiske trotskistene.»

Talerne sa at stormaktene, inkludert USA, og pro-imperialistiske regjeringer som Indias Modi-regime, tar trekk for å blokkere den frie og demokratiske strømmen av informasjon via Internett og sosialmedier.

En Facebook-video av den indiske demonstrasjonen

De understreket at i mars i fjor ble 13 militante arbeidere fra bilmonteringsfabrikken Maruti Suzuki i Manesar i Nord-India dømt til livsvarig fengsel på fingerte mordanklager, som en del av en felles foretaks-regjerings-heksejakt. Nylig drepte politiet 13 landsbybeboere i Tuticorin i Sør-India, som protesterte mot lokal miljøforurensning fra en kobberutvinningsfabrikk.

«Det som blir stadig tydeligere er at kampen for ytringsfrihet og en rekke sosiale rettigheter – inkludert retten til rent drikkevann uten giftige kjemikalier og et sundt miljø, retten til en anstendig fast jobb, retten til gratis utdanning og medisinsk behandling – krever mobiliseringen av den store samfunnskraften til den internasjonale arbeiderklassen,» sa talerne. «Det eneste levedyktige alternative perspektivet for disse kampene er et antiimperialistisk, antikrig og sosialistisk perspektiv.»