Opposisjon mot Internett-sensur vokser blant studenter og ungdom

Av våre reportere
24 February 2018

Det er økende sinne blant studenter og arbeidere over hele USA mot tiltakene fra sosial-medie-foretakene og den amerikanske regjeringen om å sensurere Internett, under påskudd av å bekjempe «falske nyheter» og fremme «autoritativt innhold».

Den internasjonale ungdommen og studenter for sosial likestilling (IYSSE) snakket med studenter på universiteter fra kyst til kyst som fordømte sensur og snakket om Internetts muligheter til å organisere opposisjon og formidle informasjon utenfor foretaks- og statsmedienes kontroll.

Patrick

Patrick, som er bachelor-student ved University of New Mexico, sa: «Det deles mer informasjon på nettet enn i trykte medier. Internett er et veldig viktig sted. Og når det tas ett skritt i retning av sensur, hvor vil det ende? Det er en glatt skråning. Et annet parti kommer til makten og tar sensuren enda lenger. Uttrykket ‘Det er jeg er uenig med’ blir nå omgjort til ‘falske nyheter’. Hva vil nyheter bli da?»

Mange studenter fordømte Facebooks forsøk på å undertrykke nyheter til fordel for såkalte «personlige øyeblikk» for brukernes antatte velbefinnende. Rihab, en rådgivende-psykologi-student ved Western Michigan University i Kalamazoo, sa hun er uenig med påstanden om at Facebooks nye retningslinjer vil få brukerne til å føle seg mer forbundet og mindre ensomme.

Rihab

«Selv om det er trist å se disse tingene [politibrutalitet, krigsforbrytelser osv.], kommer det til å forandre verden når folk forstår hva som egentlig skjer». Hun sa at med krig på horisonten blir ytringsfriheten viktigere. «Våre stemmer må høres. Vi føler at dette ikke er riktig. Vi lever ikke lenger i et demokrati.»

I Flint i Michigan, som har vært foruten rent drikkevann i over fire år, snakket studentene om forholdet mellom krig og sensur, og hvordan hovedstrøms-media har sluttet å dekke deres kamp for en grunnleggende levestandard.

Alyssa

Alyssa, som er student ved University of Michigan Flint, sa at Internett er avgjørende for at folk skal kunne kommunisere og avsløre forholdene som arbeiderne står overfor i ulike deler av landet. "I Flint var vi ‘ground zero’ når det gjalt å forstå vannkvalitet på forskjellige steder over hele landet. Da vi begynte å snakke med folk i andre byer, sa de: ‘Vent litt, vel, hva med vannet vårt?’ Og det viser seg at Flint bare var starten.»

Etter den første mediedekningen i 2014 og 2015, på høyden av Flints vannkrise, sluttet hovedstrømsmediene dekningen av byens pågående katastrofe, der beboerne har blitt forgiftet av blyforurenset vann. Tilsvarende forhold finnes i lokalsamfunn over hele USA. Sist november identifiserte Reuters 3.810 nabolag hvor barns blyforgiftningsnivå er dobbelt så store som i Flint.

Anthony, som er IT-hovedfagstudent ved University of Michigan Flint og oppvokst i byen, uttrykte skepsis til hovedstrømsmediene: «De fleste av de vanlige mediene, Fox News for eksempel, burde ha advarselsetiketten ‘bare for underholdning’. De er ikke er egentlig interessert i sannheten. De vil bare ha sin historie, og det er det. De snakker om falske nyheter – selv om det var de som skapte historien om ‘masseødeleggelsesvåpen’. Det var en løgn. Og hva ga det oss? Årevis med blodig krig.»

Styringsklassens pådriv for å sensurere Internett er motivert av arbeidere og de unges politiske radikalisering og den økende interessen for sosialisme. Mange studenter som uttalte seg til IYSSE sa at de aktivt søker etter nyhetskilder som er antikapitalistiske, antikrig og sosialistiske.

Maddy og Harrison

Harrison og Maddy, begge studenter ved San Diego State University, kom til et IYSSE-møte om Det kommunistiske manifest av Karl Marx og Friedrich Engels. Blant de mange emnene som ble diskutert på møtet var det underliggende temaet behovet for å introdusere marxismen og sosialistisk bevissthet til arbeiderklassen. Begge var enige om at World Socialist Web Site er et viktig redskap for å bringe sosialistiske idéer ut til arbeidere og studenter.

Om WSWS sitt opprop for dannelsen av en internasjonal koalisjon mot internett-sensur, sa Maddy: «Jeg mener at å danne en koalisjon er en god måte for å øke bevisstheten og bringe inn andre grupper som er enige. Hele spørsmålet om ‘falske nyheter’, som brukes til å rettferdiggjøre sensur og forberedelser for krig, har også en splittende effekt når man snakker om politikk generelt.»

Harrison sa: «Internett er allment sett på som en åpen og ubegrenset måte å motta nyheter utenfor hovedstrømskildene. Mange bruker for eksempel Facebook. Ingen ville noensinne si at det burde være sensur av Internett.»

I New York City uttrykte elevene sine ønsker om informasjon utenfor hovedstrømsmediene og de etablerte partiens kontroll.

Eoin, som er high-school-elev fra New York City, sa: «Jeg tror det er sensur fordi de som kontrollerer Facebook har samme politiske meninger som de hos CNN og NBC. De ønsker å fremme et synspunkt, og det er ikke sosialistisk. De vil at alt på Internett skal være uniformert antisosialistisk, anti-fri-tenkning.»

«Det er samarbeid mellom den private nyhetsbransjen og sosialmediene, som selger et produkt til det vanlige publikum.»

Rebecca, som er første-år-student ved New York University, mener at internett-sensur ikke vil forhindre studenter og arbeidere i deres orientering mot venstre: «Jeg mener det er åpenbart veldig farlig for dem å sensurere disse nettstedene, men jeg tror ikke at det kommer til å sette en stopper for interessen for sosialisme.»

«Det er uunngåelig at regjeringen vil forsøke å holde saker om sosial ulikhet under tett oppsyn. De vil ikke at det amerikanske folket skal vite om disse problemene. Jeg tror ikke at sensuren kommer til å ha noen særlig langvarig effekt – eller i det minste håper jeg ikke det – på grunn av det arbeidet som organisasjonen deres og andre venstreorienterte gjør for å sikre at sannheten kommer frem.»

IYSSE holder møter over hele USA for å opponere mot Internett-sensur. For detaljer og informasjon om organisering av et møte i ditt område, klikk her.